Studieprogramma

PPE studenten
Foto: Rebke Klokke

PPE duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier studieperioden met elk twee vakken. In je eerste jaar volg je gemiddeld 12 tot 18 uur per week aan onderwijs, dat volledig Engelstalig is. Dit geldt ook voor de literatuur die je leest. In de laatste week van elke periode wordt er gefocust op het aanleren van professionele en interdisciplinaire vaardigheden door middel van projecten buiten het klaslokaal.

Het eerste jaar

In het eerste jaar volg je acht verplichte vakken die een inleiding vormen op filosofie, politiek, economie en geschiedenis. In elk wetenschapsgebied volg je twee vakken, waarbij je altijd twee verschillende vakgebieden bestudeert (bijvoorbeeld economie en geschiedenis). 

Het tweede jaar

In het tweede jaar ga je dieper in op een onderwerp waar je belangstelling voor hebt, door binnen het domein van politiek en economie een gespecialiseerd vakkenpakket te kiezen. Het PPE-bachelorprogramma biedt vier thematische pakketten: ‘Challenges to the Welfare State’, ‘Markets and Regulators’, ‘Pathways to a Sustainable Future’ of ‘Democracy and its Discontents’.

Het derde jaar

In het derde jaar kun je je eigen studieprogramma samenstellen door optionele cursussen te kiezen (45 studiepunten in totaal). Je kunt bijvoorbeeld een tweede thematisch pakket van PPE volgen, of cursussen bij andere opleidingen van de Universiteit Utrecht. Je kunt ook besluiten om in het buitenland te gaan studeren of een stage te lopen. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen en onafhankelijk werken (zelfstudie). Hieronder zie je de verdeling in procenten.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

30%

Zelfstudie

60%

Extracurriculair programma

Naast onze reguliere vakken bieden we ook een dynamisch extracurriculair programma dat je stimuleert en helpt om je eigen projecten te starten, mee te doen aan allerlei gezellige gezamenlijke activiteiten en bekend te raken met het vakgebied. Het extracurriculaire programma wordt ondersteund door de PPE-docenten maar verzorgd door de studenten. Door samen met medestudenten activiteiten te organiseren kun je je eigen nieuwsgierigheid bevredigen en tegelijkertijd leren hoe je initiatief neemt en met anderen samenwerkt. Zo draag je bij aan het opbouwen en versterken van de PPE-gemeenschap!

Groepsgrootte

We beginnen met een klas van 75 studenten. In het eerste jaar volgen jij en je medestudenten dezelfde vakken, waarbij jullie alle colleges samen volgen. Elk vak bestaat wekelijks uit 2 uur hoorcollege en 6 uur werkcollege. De werkgroepen bestaan uit 25 studenten. Deze worden voor groepswerkzaamheden vaak onderverdeeld in groepen van 3 tot 6 studenten, die door de docent worden begeleid. 

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor PPE behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

UCU-Campus
Foto: Rebke Klokke