Het PPE-programma van de Universiteit Utrecht geldt als honoursprogramma. Het is als kleinschalig, intensief programma ingericht voor ambitieuze studenten. Doordat er per jaar relatief weinig studenten worden aangenomen (maximaal 75), zul je je medestudenten en docenten goed leren kennen. Om een en ander te vergemakkelijken, vinden alle onderwijsactiviteiten centraal plaats op een locatie die speciaal is bedoeld voor de PPE-gemeenschap, in het historische Descartes-gebouw op de International Campus Utrecht.

PPE is intensiever dan andere opleidingen aan de Universiteit Utrecht: zestien lesuren per week, ofwel 33% meer dan de reguliere bachelorprogramma's van de universiteit. Daarnaast zijn de zelfstudieopdrachten in het algemeen uitdagender dan in de reguliere bachelorprogramma's. 

Extracurriculaire activiteiten

Naast de vakken omvat het programma ook extracurriculaire activiteiten. De curriculaire en extracurriculaire activiteiten van PPE hangen nauw met elkaar samen, waarbij het extracurriculaire programma je, meer dan in andere BA-programma's, stimuleert om je kennis te verdiepen en belangrijke vaardigheden op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. Dit doe je door zelfstandig aan projecten te werken, door met medestudenten evenementen te organiseren en ze bij te wonen (van Model United Nations tot filmavonden en de eindejaarsbarbecue) en door contact te leggen met professionals bij publieke en particuliere instellingen en op deze manier betrokken te raken bij de wereld buiten de wetenschap. 

Honours programme