Studieprogramma

Wat ga je doen?

Pedagogiek richt zich op het aanpakken van opvoedingsvraagstukken; wat stimuleert de opvoeding en ontwikkeling en wat zijn belemmeringen? We leiden je op om dergelijke vraagstukken te herkennen, er een onderbouwd standpunt over in te nemen, en een voortrekker te zijn om veranderingen in de praktijk op gang te brengen. Naast het opdoen van kennis over opvoeding en ontwikkeling, ga je daarom al gedurende het eerste jaar aan de slag met een praktijkvraagstuk. Je gaat met enkele medestudenten op bezoek bij een organisatie, onderzoekt een vraagstuk en schrijft een advies.

In het tweede jaar verdiep je je kennis over gedrag en opvoeding. Je leert welke factoren de ontwikkeling van het kind en de jongere bevorderen (veerkracht), en welke steun nodig is bij problematische opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken. In het derde jaar voer je een wetenschappelijk onderzoek uit waarover je een wetenschappelijk verslag schrijft en is er ruimte om te kiezen welke kennis je wilt verdiepen of verbreden.

Volg je ambities                                                           

Naast verplichte vakken, zijn er ook keuzevakken. In het derde jaar is er profileringsruimte die je naar eigen ambitie en interesse kunt invullen. Op deze manier kun je een kwart van je studieprogramma naar eigen keuze invullen, en behoren een wetenschappelijke stage of studeren in het buitenland tot de mogelijkheden. Ook kun je de profileringsruimte vullen met het volgen van één van de minors die aangeboden worden.

Pedagogisch Practicum

Uniek in Utrecht is het Pedagogisch Practicum. Aan het begin van het eerste studiejaar wordt je gekoppeld aan een organisatie met een pedagogisch vraagstuk. In een groepje ga je aan de slag met het vraagstuk. Dit verloopt volgens de volgende stappen: vraagverheldering, wetenschappelijke analyse, integratie en advies, presentatie en evaluatie. Zo leer je vanaf het begin van je studie op een handelingsgerichte manier het werkveld kennen en kwesties die daar spelen. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als de invoering van passend onderwijs, de toenemende segregatie in het onderwijs, en de roep om een steeds grotere mate van burgerparticipatie.

Het Pedagogisch practicum is geen aparte cursus, maar een leerlijn die geïntegreerd is in vier vakken uit het eerste jaar. Bekijk hieronder de video over het Pedagogisch practicum.

Welke vakken krijg je?

Goed om te weten

Werkvormen

De meeste vakken bestaan uit hoorcolleges en werkgroepen. Je volgt dus soms met al je medestudenten college in een grote zaal, terwijl je op andere momenten in kleine groepen samenwerkt aan opdrachten. In het Utrecht Science Park zijn er diverse locaties en studielandschappen waar je (samen) kunt studeren. Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week, en besteed je (inclusief zelfstudie) ongeveer 40 uur aan je studie. De colleges zijn voor 90% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 70% in het Engels.

Groepsgrootte

In 2021 zijn 257 eerstejaarsstudenten begonnen aan de studie Pedagogische wetenschappen. Met deze hele groep volg je dan ook de hoorcolleges. Bij een werkcollege zit je in eerste jaar met ongeveer 18 studenten in een groep.

Studiebegeleiding

Bij Pedagogische wetenschappen kun je rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Aan het begin van je studie word je ingedeeld in een tutorgroep. Gedurende het eerste en tweede jaar is de samenstelling van de groep voor de duur van dat studiejaar hetzelfde, en heb je het hele jaar dezelfde tutor. Bij hem of haar kun je terecht voor advies over je studie maar bijvoorbeeld ook bij problemen die het studeren (kunnen) belemmeren. 

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Pedagogische wetenschappen behaald hebben om je studie te mogen vervolgen.