Matching

Enthousiaste studenten, openhartige docenten en een interessante opdracht met mijn werkgroep maakten de matchingsdag voor mij doorslaggevend. Ik heb heel veel zin in deze studie!
Timo Postma
Sinds september 2016 student Pedagogiek
Matching

Matching, zodat je kiest wat bij je past

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past. Daarom is matching een verplicht onderdeel van je inschrijving. Zo kunnen jij en de opleiding nagaan of jullie bij elkaar passen. De matching is overigens niet bindend; uiteindelijk bepaal je zelf of je start met de opleiding.

Woon je in het buitenland of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten, dan is deelname aan matching niet verplicht. Neem contact met ons op als je toch aan de matching wilt deelnemen.

Matching bij Pedagogische wetenschappen

Je inschrijving start bij Studielink. Daarna doorloop je de volgende stappen:

Matchingsformulier

Binnen twee weken na je inschrijving bij Studielink ontvang je een matchingsformulier. Hierop vul je informatie over je vooropleiding in, maar ook waarom je voor Pedagogische wetenschappen hebt gekozen.

Matchingsdag (online)

De volgende verplichte stap is deelname aan één van onze matchingsdagen. Enkele weken voor aanvang van de matchingsdag ontvang je een uitnodiging van de opleiding waarin je uitleg krijgt hoe je je voorbereidt op de matchingsdag. Er wordt van je verwacht dat je je thuis, zoals ook tijdens deze studie gebruikelijk is, voorbereidt. Dit doe je door online een hoorcollege te bekijken, onderzoeksliteratuur te bestuderen en daarbij een passende verwerkingsopdracht te maken. Tijdens de matchingsdag maak je een toets over het online hoorcollege en de bijbehorende literatuur, volg je een prikkelende lezing van een van de docenten binnen de opleiding Pedagogische wetenschappen en spreken docent- en studentbegeleiders je in groepsverband tijdens een werkgroep. Daarnaast is er ruimte om je (leer)vragen te stellen en blikken we terug op je ervaringen. Na afloop van de matching heb je een goed beeld van wat de opleiding van studenten verwacht en andersom en wat de opleiding inhoudt. (De precieze invulling van de matchingsdagen zijn afhankelijk van eventuele ontwikkelingen op het gebied van COVID-19.)

Je kunt kiezen voor deelname aan de matchingsdag op:

  • Donderdag 8 april 2021. Om deel te kunnen nemen dient je ingevulde matchingsformulier uiterlijk 24 maart door ons te zijn ontvangen;
  • Donderdag 10 juni 2021. Je matchingsformulier dient dan uiterlijk 15 mei door ons te zijn ontvangen.

Door te matchen in april heb je nog ruim de tijd om een andere opleiding te zoeken in het geval Pedagogische wetenschappen toch niet de juiste keuze blijkt te zijn. Kies dus bij voorkeur voor vroege matching.

Feedback

Op basis van je ervaringen en de feedback die je krijgt tijdens de matching kun je zelf beslissen of je start met de opleiding. Mocht je erachter komen dat de opleiding toch niet bij je past, dan heb je nog voldoende tijd om je op een andere opleiding te oriënteren..

Vragen?

Neem contact met ons op. Algemene informatie over matching vind je op www.uu.nl/matching.