Honoursonderwijs

Wil je meer uit je studie halen en je talenten ontwikkelen? Honoursonderwijs is extra uitdagend onderwijs, dat verder gaat waar een reguliere universitaire opleiding ophoudt. Het onderwijs is verbredend en verdiepend en geeft je de ruimte om over grenzen van je vakgebied heen te kijken.

Je kunt kiezen tussen het facultaire Honours College Sociale Wetenschappen, of het universiteitsbrede Descartes College.

Honours College Sociale Wetenschappen

Als je extra uitdaging zoekt en nieuwe dingen wil ontdekken binnen én buiten je vakgebied, kies dan voor het Honours College Sociale Wetenschappen. Het Honours College Sociale Wetenschappen is een driejarig traject met kleinschalig en interactief onderwijs dat verder gaat dan je reguliere programma. Door samen te werken met studenten uit verschillende disciplines verruim je je blik. Als je het Honours College succesvol afrondt, ontvang je bij je bachelordiploma een honours-certificaat en een aanbeveling van de decaan van de faculteit. Dit kan je helpen bij de toelating tot selectieve masterprogramma’s en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt.

Dit facultaire honours programma geeft je de unieke kans om:

 • je te verdiepen in je eigen vakgebied
 • je te verbreden over de grenzen van je eigen bachelor heen
 • je extra te ontwikkelen door te werken aan je talenten en ambities

Het eerste jaar is oriënterend; daarna vindt definitieve selectie plaats voor het tweede en derde jaar.

Het Honoursprogramma stimuleert je om ervaringen op te doen buiten je comfortzone, iets waar ik veel aan heb gehad.
Yukiko Boin
Yukiko Boin
Honoursstudent Sociale Wetenschappen

Het eerste jaar

In het eerste jaar neem je actief deel aan verschillende oriënterende activiteiten: 

 • lezingen, debatten en/of masterclasses op jouw interessegebied binnen de sociale wetenschappen;
 • community activiteiten georganiseerd door de tweede- en derdejaars honoursstudenten, zoals excursies, lezingen en informele bijeenkomsten;
 • reflectie- en intervisiebijeenkomsten, waarin je met docenten en medestudenten nadenkt over hoe je vorm kunt geven aan de verdere invulling van je traject.

Het eerste jaar eindigt met een reflectie- en beoordelingsmoment. We bekijken dan samen of het Honours College Sociale Wetenschappen echt iets voor jou is.

Het tweede en derde jaar

In het tweede, selectieve deel van het programma begin je met de interdisciplinaire cursus ‘Dare to Compare’ waarin je samen met andere honoursstudenten vanuit verschillende disciplines een actueel sociaal maatschappelijk thema bestudeert en een congres organiseert over de bevindingen. Daarnaast is er ruimte om je studieprogramma verder in te richten met bijvoorbeeld een kleine (onderzoek)stage of een verblijf in het buitenland. Tot slot schrijf je je thesis in het Engels met als doel een publiceerbaar artikel. Tijdens het tweede en derde jaar van je opleiding ben je sowieso veel in contact met andere honoursstudenten via allerlei studie gerelateerde activiteiten, georganiseerd door en voor studenten.

Is honoursonderwijs iets voor mij?

Het Honours College Sociale Wetenschappen is iets voor jou als jij:

 • gemakkelijk en zelfstandig studeert
 • meer uit jezelf en je studie wilt halen
 • nieuwe dingen wilt ontdekken, binnen én buiten je vakgebied
 • samen wilt werken met ambitieuze studenten en topdocenten
 • een gezonde dosis doorzettingsvermogen hebt

Meer informatie

Meer informatie over hoe je je kan aanmelden en welke voorwaarden er gelden voor deelname aan het Honours College ontvang je tijdens de studiestartweek. Heb je al een vraag over het Honours College Sociale Wetenschappen? Neem dan contact met ons op via honours.sw@uu.nl.

Descartes College

Bij het Descartes College kijk je over de grenzen van je eigen vakgebied. De honourscursussen van het Descartes programma zijn interdisciplinair en verschillen vanwege hun universiteitsbrede karakter van het facultaire honoursaanbod. Je bekijkt je eigen discipline vanuit het geheel van de wetenschappen en gaat in discussie met de beste studenten en docenten van andere vakgebieden. Heel waardevol, want de werkelijkheid is immers ook interdisciplinair.

Waarom Descartes?

In iedere cursus binnen het Descartes honoursprogramma wordt vanuit een ander perspectief op de wetenschap gereflecteerd. Er is veel ruimte voor het ontwikkelen van een discipline-overstijgende gesprekscultuur en het trainen van verschillende vaardigheden. Je krijgt de gelegenheid tot informele contacten met medestudenten en docenten, waardoor een hechte groep van academici ontstaat die het belangrijk en leuk vindt om over alle aspecten van wetenschap na te denken. Als je alle cursussen hebt afgerond ontvang je aan het einde van het programma een honourscertificaat.

Internationaal karakter

Het Descartes College stimuleert internationalisering. Zo is er een uitwisseling met het zusterprogramma aan de Universiteit Gent en organiseren studenten zelf een studiereis. Ook een half jaar studeren in het buitenland is mogelijk. Je maakt dan een vervangende opdracht die aansluit bij zowel je buitenlandervaring als het Descartes College.

Voor wie?

Het Descartes programma is bedoeld voor goede en breed geïnteresseerde bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht. Aan het einde van je eerste jaar kun je je aanmelden voor de selectie. Ben jij al honoursstudent en zoek je verbreding? Dan hoef je niet deel te nemen aan de selectie en kun je je direct inschrijven voor één of meerdere cursussen van het Descartes programma.

Meer informatie

Meer informatie over het Descartes College, de verschillende programma-onderdelen en aanmeldprocedures kun je vinden op de studentensite.