Matching

Matchen werkt; steeds meer studenten kiezen meteen de juiste studie. Hierdoor is er minder uitval in het eerste jaar. Daarnaast is het ook gewoon leuk. Je ontmoet alvast je nieuwe medestudenten!
Matching

Matching, zodat je kiest wat bij je past

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past. Daarom is matching een verplicht onderdeel van je inschrijving. Zo kunnen jij en de opleiding nagaan of jullie bij elkaar passen. De matching is overigens niet bindend; uiteindelijk bepaal je zelf of je start met de opleiding.

Woon je in het buitenland of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten, dan is deelname aan matching niet verplicht. Neem contact met ons op als je toch aan de matching wilt deelnemen.

Matching bij Onderwijswetenschappen

Je inschrijving start bij Studielink. Daarna doorloop je de volgende stappen:

Matchingsformulier

Binnen twee weken na je inschrijving bij Studielink ontvang je een matchingsformulier. Hierop vul je informatie over je vooropleiding in, maar ook waarom je voor Onderwijswetenschappen hebt gekozen. 

​Matchingsdag

De volgende verplichte stap is deelname aan één van onze matchingsdagen. Tijdens een matchingsdag doorloop je het hele proces van studeren: je volgt een college, neemt deel aan een werkgroep, bestudeert literatuur en maakt een opdracht. Ook maak je kennis met studenten, docenten en de studievereniging.
Je kunt kiezen voor deelname aan de matchingsdag op donderdag 12 april 2018 of donderdag 7 juni 2018. Door te matchen in april heb je nog ruim de tijd om een andere opleiding te zoeken in het geval Onderwijswetenschappen toch niet de juiste keuze blijkt te zijn. Kies dus bij voorkeur voor vroege matching.

Belangrijk:

Omdat de aanmelddeadline van 1 mei is verstreken, kun je je alleen in uitzonderingsgevallen nog inschrijven voor Onderwijswetenschappen. Schrijf jij je na 24 mei in, dan neem je deel aan de matching op maandag 20 augustus.
De deadline voor aanmelden is 3 augustus 2018, je ingevulde matchingsformulier dient dan ook door ons ontvangen te zijn.

Feedback

Na de matchingsdagen heb je een goede indruk van de opleiding. Op basis van je ervaringen en de feedback die je krijgt kun je zelf beslissen of je start met de opleiding. Mocht je erachter komen dat de opleiding toch niet bij je past, dan heb je nog voldoende tijd om je op een andere opleiding te oriënteren.

Vragen?

Neem contact met ons op. Algemene informatie over matching vind je op www.uu.nl/matching.