Waarom in Utrecht

Specialismen en verbreding

In de Utrechtse bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur kun je je goed specialiseren in de Nederlandse taal, literatuur of communicatie. We hebben specialisten van de letterkunde uit alle perioden, taalkundigen die gespecialiseerd zijn in de sociolinguïstiek, variatielinguïstiek, Nederlands als tweede taal en taalbeheersers met specialisatie in begrijpelijke en overtuigende communicatie, pragmatiek en educatieve teksten. Utrechtse onderzoekers draaien mee in allerlei nationale en internationale onderzoeksprojecten die je tijdens je studie leert kennen.

Je hebt ook volop kans je te verbreden. Je kunt aanvullende vakken en vakkenpakketten (minoren) volgen over bijvoorbeeld digitale media, interculturele communicatie, taalwetenschap. De Universiteit Utrecht biedt meer dan 100 mogelijkheden aan. Studenten Nederlands volgen bijvoorbeeld vakken als communicatie- en informatiewetenschappen, genderstudies en literatuurwetenschap, maar ook English language and culture, bestuurs- en organisatiewetenschap en sociaal ondernemen. Zelf biedt de opleiding de minor Identiteit en diversiteit in Nederlandse taal en cultuur aan. 

Je kunt ook een educatieve minor doen waarmee je snel lesbevoegheid krijgt en aan de slag kunt.

Wil je meer weten over het onderzoek en onderwijs binnen de opleiding Nederlands? Bekijk dan ons blog!

Begeleiding

We begeleiden je goed met studieadviseur, tutor en docenten die naast docent ook onderzoeker zijn. Docenten draaien als onderzoeker mee in onderzoeksprojecten, maar zijn tegelijkertijd benaderbaar en betrokken. Als team voeren de docenten regelmatig overleg over de opleiding om te zorgen voor goede aansluiting tussen de verschillende colleges die gedoceerd worden. De opleiding biedt daardoor een hecht en goed georganiseerd programma.

Zo is er het directe en persoonlijke contact met de docenten – iets wat ik bij mijn vorige opleiding niet gewend was. Dat docenten jou óók kennen is geweldig.
Niels Kleiss

Aandacht voor lezen en schrijven

In Utrecht leren we je goed en veel te lezen. En we leren we je goed te schrijven, onder meer in drie cursussen met intensieve feedback. We stimuleren je om al tijdens je studie voor tijdschriften en communicatiebureaus te schrijven. En we zetten je op het spoor van Utrechtse projecten zoals het Literatuurhuis, waar literaire evenementen, festivals en producties georganiseerd worden.

Lezen en analyseren, maar ook een heel praktische studie

We bieden je theoretische verdieping en analytische kracht, maar de gehele bachelor door besteden we ook aandacht aan de rollen die een expert op het terrein van de Nederlandse taal en cultuur in de maatschappij speelt. De verbindingen tussen het vak en de maatschappij worden onder meer gelegd in de vorm van cursusopdrachten, gastcolleges, ontmoetingen met alumni en de zogenoemde carrièremaand.

Aandacht voor vakbeoefening

De gehele bachelor door besteden we aandacht aan vakbeoefening. Welke rollen kan een Neerlandicus in de maatschappij spelen? Welke beroepen beoefenen zij? De verbindingen tussen het vak en de maatschappij worden onder meer gelegd in de vorm van cursusopdrachten, ontmoetingen met alumni en de zogenoemde carrièremaand.

Onderzoeksexpertise

Utrecht heeft veel onderzoeksexpertise in huis en daar pluk jij de vruchten van. In al je vakken kom je met het onderzoek in aanraking en in het derde jaar kun je in onderzoeksprojecten nog meer ervaring opdoen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de effectiviteit van reclame of teksten op sites waar kiezers hun stemkeuze kunnen bepalen. Of onderzoek naar modern en historisch leesgedrag, de opkomst van betaald schrijverschap, protestliteratuur, straatpoëzie, de taalverwerving door kinderen en het ontstaan van nieuwe dialecten en sociolecten onder invloed van taalcontact tussen het Nederlands en andere talen.

Studievereniging Awater

Studievereniging Awater organiseert tal van activiteiten zoals schrijfwedstrijden, werkbezoeken aan kenniscentra, uitgeverijen en ministeries, lezingenavonden en borrels. Bovendien maken ze hun eigen tijdschrift: Spraakwater. Al in de eerste week helpt de studievereniging je je plek in Utrecht te vinden.

Extra uitdaging

Wil je meer uit je studie halen en je talenten ontwikkelen? Bij Nederlandse taal en cultuur in Utrecht kun je honoursonderwijs volgen. Dit is extra uitdagend onderwijs, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten. Lees meer over het honoursonderwijs van Nederlandse taal en cultuur.

Bovendien heb je bij Nederlandse taal en cultuur de mogelijkheid om je bachelor te combineren met een ander programma binnen talen en communicatie. Je haalt dan twee diploma’s! Lees meer over de tweede bachelor.

En tot slot...de stad zelf!

Studeren aan de Universiteit Utrecht betekent studeren in een bruisende en sfeervolle stad. Je krijgt les in het centrum van Utrecht, in monumentale panden rondom de Domkerk, op loopafstand van het station en de Universiteitsbibliotheek.

Utrecht is een echte studentenstad met veel en divers aanbod op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. Lees meer over de Utrechtse Introductietijd (UIT), op kamers gaan, studentenorganisaties, cultuur en sport, en uitgaan in Utrecht.

Domkerk, Utrecht