Feiten en cijfers

Studiesucces

Van alle eerstejaars studenten Nederlandse taal en cultuur in Utrecht, gaat 87% door naar het tweede studiejaar (lichting 2015). Landelijk ligt dit percentage op 72%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 59% binnen vier jaar zijn diploma (lichting 2012). Landelijk ligt dit percentage voor Nederlandse taal en cultuur op 62%.

Oordelen

In de Nationale Studenten Enquête 2017 is Nederlandse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht beoordeeld door 69 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met een 4,1 op een schaal van 1 tot 5. Het landelijk gemiddelde van de opleidingen Nederlandse taal en cultuur ligt met 268 respondenten op een 4,1.

Nederlandse taal en cultuur in cijfers

Nederlandse taal en cultuur in cijfers (pdf), voor het vergelijken van deze studie met het landelijk gemiddelde.