Ervaringen

 • Nynke de Jong is freelancer en schrijver

  Nynke de Jong

  "Tijdens mijn studie was ik al freelance journalist en blogger. Binnen een maand na mijn afstuderen kreeg ik een paar nieuwe, interessante opdrachten en ik besloot om een tijdje te kijken of het freelancen zou lukken. Dat is inmiddels drie jaar geleden en ik freelance nog altijd. Ik werk voor een hoop bekende media. Daarnaast heb ik twee boeken geschreven over sport. Daardoor word ik inmiddels ook regelmatig gevraagd om op radio of tv mijn mening over sport te geven. Daarnaast ben ik copywriter en ghostwriter voor bedrijven en instellingen.

  Ik zeg altijd grappend dat ik door het afronden van deze master nu altijd win met Triviant. Er is aan mij geen groot wetenschapper verloren gegaan, maar de studie heeft mij wel een enorme algemene kennis gegeven en een heldere blik op geschiedenis, en hoe die geschiedenis zichzelf telkens herhaalt. Literatuur kun je alleen bestuderen wanneer je ook een beeld hebt van de tijd waarin het werk is geschreven. Die achtergrondgeschiedenis heb ik altijd erg interessant gevonden en die opgedane kennis helpt mij nu bij het schrijven. 

  Mijn tip voor studiekiezers: Zorg voor een netwerk. Ik ben niet aan al mijn schrijfopdrachten gekomen doordat ik tijdens mijn master zo'n briljant essay over Elsschot heb geschreven. Ik ben de journalistiek ingerold omdat ik al sinds 2004 een weblog bijhield, omdat ik actief was op social media en mensen zodoende bekend raakten met mij en met mijn schrijfstijl. Dat kost tijd, maar in deze tijd kun je niet meer zonder. De banen in de journalistiek liggen niet voor het oprapen. Zorg ervoor dat je een netwerk hebt, en zorg ervoor dat je in een niche zit. Ik ben een van de weinige vrouwelijke journalisten die iets over sport kan of wil zeggen. Daarmee profileer ik mezelf. Redacties vinden het fijn wanneer ze je in een hokje kunnen plaatsen. Dus zoek in vredesnaam een leuk hokje uit." 

 • Willem Bongers-Dek werkt bij deBuren

  Willem Bongers-Dek studeerde Nederlandse taal en cultuur

  "Na mijn studie Nederlands begon ik aan de master Dutch Language and Literature (nu: Nederlandse Letterkunde). Terwijl ik nog bezig was met mijn scriptie, solliciteerde ik bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Ik werd aangenomen, ben naar Brussel verhuisd en bleef naast mijn werk schrijven aan mijn scriptie. De extra tijd die ik daardoor voor mijn scriptie heb genomen, was uiteindelijk erg nuttig, want misschien heb ik daardoor de Taalunie Scriptieprijs gewonnen.

  deBuren stimuleert de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland door avonden te organiseren over allerlei onderwerpen. Tijdens debatten en lezingen luisteren we naar interessante stemmen uit Europa. Ik organiseer literaire avonden en ben als organisator en redacteur medeverantwoordelijk voor de website www.citybooks.eu. Daar publiceren we (gratis!) literaire verhalen over steden als tekst én als podcast in het Nederlands, Engels en Frans.

  Mijn studie is op verschillende manieren relevant voor mijn huidige baan. Zo heb ik geleerd kritisch na te denken en vooral kritisch te lezen. Daarnaast hebben inhoudelijke vakken als editiewetenschap mij geholpen bij het redactiewerk. Ook heb ik veel geleerd van mijn studieperiode in het buitenland en tijdens mijn redacteurschap van tijdschrift Vooys.

  Als ik aanstaande studenten dus twee tips mag geven: ga stage lopen in het buitenland en doe relevante werkervaring op, bijvoorbeeld bij een tijdschrift. Tijdens je studie kun je tegelijkertijd werken aan een netwerk voor daarna!" 

 • Aafje de Roest is student

  Aafje de Roest

  "Wat ik leuk vind aan mijn studie Nederlands is de verscheidenheid aan vakken. Er zijn binnen de bachelor drie specialisaties: taalkunde, taalbeheersing en letterkunde. Je richt je in de cursussen dus op verschillende aspecten van de Nederlandse taal en zeker niet alleen op 'goed Nederlands' leren spreken.

  Zo weet ik nu hoe ik mijn teksten beknopt, goed opgebouwd en doelgericht kan maken, maar ook hoe ik kritisch naar een literair werk moet kijken. Waarom is het zo bijzonder, wat valt op, hoe knoop ik aan de analyse een interpretatie of een persoonlijk oordeel vast? En ook leer ik hoe de zinnen uit bijvoorbeeld dit stukje zijn opgebouwd, welke structuur erachter zit en hoe het kan dat ik al deze zinnen als correct ervaar.

  Kortom: een heel divers pakket, waarbij je van alles sowieso een basis krijgt en je uiteindelijk meer verdiepende cursussen kiest van de richting die je het interessantst vindt." 

 • Marleen van de Pol is redacteur

  Maarleen van de Pol

  "Na de opleiding Nederlands heb ik de researchmaster Dutch Language and Literature gedaan (nu: Nederlandse letterkunde), met de specialisatie vroegmoderne letterkunde. Al binnen een maand na mijn afstuderen ben ik terechtgekomen bij mijn huidige werkgever, WBOOKS. Dit is de grootste uitgever in Nederland op het gebied van kunst, geschiedenis en cultuurboeken. Daarnaast geeft WBOOKS het Museumtijdschrift uit.

  Als redacteur ben ik verantwoordelijk voor de websites wbooks.com en museumtijdschrift.nl. Zo schrijf ik nieuwsberichten, vul ik de tentoonstellingsagenda en recenseer ik tentoonstellingen. Daarnaast werk ik als communicatiemedewerker mee aan de marketing van Museumtijdschrift. Ik ontwerp advertenties en flyers, schrijf nieuwsbrieven en hou me bezig met de social media.

  Mijn studie heeft mij met name geleerd analytisch en kritisch te denken. Ik heb bijvoorbeeld ervaring opgedaan bij het schrijven van stukken, zelfstandig en in teamverband werken, en het opstellen en uitvoeren van onderzoeksvragen. De inhoudelijke kennis die ik heb opgedaan, komt slechts een enkele keer van pas, wanneer mij gevraagd wordt mee te denken over de invulling, vormgeving of marketing van boeken. Wel hebben de bijbaantjes tijdens mijn studiejaren mij geholpen met het in de praktijk brengen van mijn studiekennis.

  Ik denk dat het belangrijkste bij de keuze van een studie is dat je een richting kiest waar je een passie voor voelt. Dan vind je vroeg of laat zeker een baan die bij je past. De opleiding Nederlands leidt je breed op, waardoor je na je afstuderen nog vele verschillende kanten op kunt."

 • Niels Kleiss is student

  Niels Kleiss

  "Omdat Nederlands een kleine (maar niet té kleine) opleiding is, heb je eigenlijk het beste van twee werelden: de faciliteiten die je van een grote faculteit kunt verwachten, maar ook de voordelen die kleinschaligheid met zich meebrengt.

  Zo is er het directe en persoonlijke contact met de docenten – iets wat ik bij mijn vorige opleiding niet gewend was. Dat docenten jou óók kennen is geweldig. Ik merk bovendien dat de meeste docenten hun onderwijstaken serieus nemen en bereid zijn om moeite voor je te doen – zoals tijd voor je vrijmaken buiten de hoor- en werkcolleges  – wat gigantisch motiverend werkt. Er worden nauwelijks tentamens afgenomen en ook dat vind ik prettig: het schrijven van essays is een leukere bezigheid. En uitdagender.

  Nederlands is een opleiding voor studenten met een brede interesse voor taal en cultuur, maar wel met een grote gemeenschappelijke deler (namelijk: het Nederlands). Het levert een veelzijdig, maar toch samenhangend studieprogramma op. In het eerste jaar maak je met alle deelgebieden (taalkunde, communicatie en literatuur) uitgebreid kennis. Bovendien is er genoeg keuzeruimte in je studieprogramma om ook andere terreinen te verkennen als je dat wilt: bijvoorbeeld filosofie, geschiedenis of kunstgeschiedenis."