Ervaringen

Logo #Wijzijnneerlandici

Ben je benieuwd naar meer verhalen van alumni en huidige studenten Nederlands? Bekijk dan ook de Instagram-pagina #wijzijnneerlandici die je laat zien wat je allemaal kunt doen met de studie Nederlandse taal en cultuur.

Rashid Mohammad Hosseini is tweedejaarsstudent

Eerstejaarsstudent Rashid

Rashid is tweedejaarsstudent Nederlands. Na twee jaar Onderwijswetenschappen te hebben gevolgd, had hij het gevoel dat zijn talige interesses niet voldoende werden benut. Nu stort hij zich volledig op zijn studie Nederlands, met plezier én succes.

Olympiade als zaadje

Rashid had op de middelbare school nog niet echt verregaande interesse voor de Nederlandse taal en cultuur, maar dat kwam vooral door de wijze waarop het vak Nederlands op zijn school onderwezen werd: “Ik ervoer Nederlands vooral als droge feitenkennis en ik had, ondanks goede pogingen van mijn docente, niet het gevoel dat ik meer leerde over de taal, wat ik ongetwijfeld wel heel leuk zou hebben gevonden.”

Lees meer

Toen Rashid in de 6e klas meedeed aan de Taalkunde Olympiade, begon de liefde voor taal dan toch echt te groeien: “Toen een vriend van me vroeg of ik ook mee wilde doen, was ik in het begin wel sceptisch. Het bleek echter een hele goed keuze, want hierdoor werd in mijn hoofd het zaadje geplant wat er nu voor heeft gezorgd dat ik Nederlandse taal en cultuur studeer!”

Veel te leren
Rashid krijgt vaak de vraag of hij met de combinatie van zijn twee bacheloropleidingen docent Nederlands wil worden. Dan legt hij graag uit dat er veel meer mogelijk is met de opleiding. Al tijdens de bachelor krijg je in je tweede jaar de keuze tussen de disciplines waarin jij als student verder wil gaan. Je kunt hierbij kiezen tussen letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Rashid vertelt: “In het eerste jaar krijg je van elke discipline meerdere vakken, zodat je een goed en duidelijk beeld hebt voordat je de keuze maakt. Bij letterkunde gaat het niet alleen om boeken en droge tekst, de hele situationele context van het werk en de auteur wordt betrokken bij een analyse. De vakken van taalkunde in het eerste jaar lijken een beetje op puzzelen met taal, enorm interessant! Ten slotte zijn er twee vakken over taalbeheersing, die met een praktische benadering een blik werpen op hoe taal in bijvoorbeeld slogans en voorlichtingsteksten wordt gebruikt.”

Planning vol taal
Door het gunstige schema en de verantwoordelijkheid die voornamelijk bij de studenten ligt, kan Rashid goed zijn eigen week inplannen. Naast zijn twee studies is hij actief bij beide studieverenigingen en werkt hij, samen met een groep docenten en medestudenten, aan de verbetering van de opleiding. “Ik vind het heerlijk dat ik veel vrije tijd heb en die ook kan invullen op een manier die aansluit bij mijn studie. Ik werk nu ook als creatief tekstschrijver, waar ik zonder de opleiding nooit bij was gekomen. Zo ben ik, zelfs als ik niet studeer, toch bezig met mijn grootste hobby: de Nederlandse taal.”

Toekomstperspectieven
Als je Rashid vraagt wat hij wil gaan doen als hij eenmaal klaar is aan de universiteit, komt er een grote zucht vrij: “Ik weet het nog niet. Er zijn zoveel opties, zoveel dingen die ik leuk vind. Ik schrijf nu een boek, als dat bevalt, zou ik daar misschien wel verder mee willen. Misschien wordt het toch wel docent, al weet ik niet hoe lang ik dat zou willen doen. Laten we zeggen dat ik de komende jaren goed ga gebruiken om in het bos van opties mijn favoriete boom te vinden!”

Nynke de Jong is freelancer en schrijver

Freelancer en Schrijver Nynke

"Tijdens mijn studie was ik al freelance journalist en blogger. Binnen een maand na mijn afstuderen kreeg ik een paar nieuwe, interessante opdrachten en ik besloot om een tijdje te kijken of het freelancen zou lukken. Dat is inmiddels drie jaar geleden en ik freelance nog altijd."

"Ik werk voor een hoop bekende media. Daarnaast heb ik twee boeken geschreven over sport. Daardoor word ik inmiddels ook regelmatig gevraagd om op radio of tv mijn mening over sport te geven. Daarnaast ben ik copywriter en ghostwriter voor bedrijven en instellingen."

Lees meer

"Ik zeg altijd grappend dat ik door het afronden van deze master nu altijd win met Triviant. Er is aan mij geen groot wetenschapper verloren gegaan, maar de studie heeft mij wel een enorme algemene kennis gegeven en een heldere blik op geschiedenis, en hoe die geschiedenis zichzelf telkens herhaalt. Literatuur kun je alleen bestuderen wanneer je ook een beeld hebt van de tijd waarin het werk is geschreven. Die achtergrondgeschiedenis heb ik altijd erg interessant gevonden en die opgedane kennis helpt mij nu bij het schrijven. 

Mijn tip voor studiekiezers: zorg voor een netwerk. Ik ben niet aan al mijn schrijfopdrachten gekomen doordat ik tijdens mijn master zo'n briljant essay over Elsschot heb geschreven. Ik ben de journalistiek ingerold omdat ik al sinds 2004 een weblog bijhield, omdat ik actief was op social media en mensen zodoende bekend raakten met mij en met mijn schrijfstijl. Dat kost tijd, maar in deze tijd kun je niet meer zonder. De banen in de journalistiek liggen niet voor het oprapen. Zorg ervoor dat je een netwerk hebt, en zorg ervoor dat je in een niche zit. Ik ben een van de weinige vrouwelijke journalisten die iets over sport kan of wil zeggen. Daarmee profileer ik mezelf. Redacties vinden het fijn wanneer ze je in een hokje kunnen plaatsen. Dus zoek in vredesnaam een leuk hokje uit."

Ümmünur is tweedejaarsstudent

Tweedejaarsstudente Ümmünur

“Sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door talen, die bestaan uit zoveel elementen die wij in het dagelijkse leven gebruiken maar waar we niet bij stilstaan. Tijdens de opleiding worden al deze losse elementen geanalyseerd en gecombineerd tot één geheel."

Meertaligheid 

Tijdens haar jeugd was het voor Ümmünur heel natuurlijk om twee verschillende talen te spreken. Hierdoor heeft ze op een andere manier naar de Nederlandse taal kunnen kijken. “Daardoor was ik al vrij vroeg bezig met het vertalen van woorden van de ene naar de andere taal en vroeg ik thuis om hulp als ik iets niet kon uitdrukken in één van die talen. Ik kijk erop terug als een erg leuke en educatieve “ontdekkingstocht”, waarin ik heb geleerd over de unieke eigenschappen die elke taal heeft en over de bijzondere lading van specifieke woorden en woordgroepen.”

Lees meer

Mijn studiekeuze
"Door mijn meertalige opvoeding had ik altijd al veel belangstelling voor taal. Ondanks dat ik talen erg leuk vond, was de opleiding Nederlandse taal en cultuur niet altijd mijn eerste studiekeuze geweest. Met dank aan enthousiaste docenten en de mogelijkheden die mijn middelbare school bood, kwam ik er later achter dat ik het echt leuk vind om op verscheidene vlakken bezig te zijn met taal. In het bijzonder door activiteiten zoals het debatteam en lesonderdelen zoals poëzie, betogen en TedTalks, merkte ik dat ik veel plezier haalde uit het taal- en letterkundige aspect van het Nederlands.”

Keuzestress
Studenten kunnen uit heel veel verschillende opleidingen kiezen. “Voor toekomstige studenten is mijn tip om jouw twijfels en/of vragen op te schrijven. De studie Nederlands verschilt namelijk heel erg van het schoolvak Nederlands. Bekijk wat jij nu heel erg leuk vindt en wat je eventueel mist. Met al deze vraagtekens kan je terecht bij studenten, de decaan van de middelbare school en begeleiders van de opleiding via de website, open dagen en meeloopdagen. Tenslotte raad ik middelbare scholieren aan om in gesprek te gaan met docenten op school die deze opleiding hebben gevolgd. Dit kan verschillende nieuwe inzichten opleveren!”

De studie als talenpuzzel
De kracht en pracht van geschreven en gesproken woorden blijven Ümmünur continu verrassen. “En dit wordt voor mij elke keer bevestigd tijdens de opleiding. In mijn ogen is de studie één grote puzzel die je gedurende de bacheloropleiding voorbereidt op het vinden en verbinden van de juiste puzzelstukjes.”

Binnen de studie Nederlands worden die puzzelstukjes door de onderdelen letterkunde, taalkunde en taalbeheersing aan elkaar verbonden. “De letterkundige groep is een aardig grote groep waarin naar identiteit, historie en verborgen boodschappen wordt gekeken. De taalkundige groep wordt weer gevormd door puzzelstukjes die zich richten op de sociale, communicatieve en systematische aspecten. Deze twee grote groepen puzzelstukjes worden samengevoegd door losse puzzelstukjes, zoals wetenschappelijke onderzoeken en professoren die de brug vormen tussen beide groepen. Gedurende de bachelor is het even puzzelen, maar aan het einde heb je dan ook een mooie grote puzzel!”

De details
Binnen de opleiding is er ook veel ruimte voor de meertalige belangstelling van Ümmünur. “Ik vind het erg leuk om te zien hoe talen van elkaar verschillen, maar tegelijkertijd ook heel veel overeenkomsten vertonen. De opleiding besteedt hier veel aandacht aan. Vaak zit je met studenten van meerdere opleidingen, wat naar mijn mening veel waardevolle inzichten oplevert. Een simpel voorbeeld is het woord “verjaardag” in het Nederlands en “doğum günü” (gelijk aan “birthday” in het Engels) in het Turks. Ondanks dat beide woorden hetzelfde betekenen, laat een gedetailleerdere blik zien dat verjaardag verwijst naar het verjaren, oftewel ouder worden en dat het woord doğum günü/ birthday verwijst naar de geboortedag. Deze vergelijking van talen maken voor mij de puzzel echt compleet.”

Mogelijkheden
De studie Nederlands biedt voor Ümmünur veel mogelijkheden. “Met de opleiding Nederlandse taal en cultuur kan je verschillende wegen inslaan en is er voor iedereen een mogelijkheid om zich te richten op wat ze echt leuk vinden. Met de opleiding kan je veel verscheidene kanten op om het werkveld in te stappen. Momenteel liggen mijn ambities in het voortgezet onderwijs. Op deze manier hoop ik mijn interesse voor taal en pedagogiek te kunnen combineren met als doel leerlingen te helpen de juiste puzzelstukjes samen te voegen tot een mooi geheel."

Aafje de Roest is student

Student Aafje

"Wat ik leuk vind aan de studie is de verscheidenheid aan vakken. Er zijn binnen de bachelor drie specialisaties: taalkunde, taalbeheersing en letterkunde. Je richt je in de cursussen dus op verschillende aspecten van de Nederlandse taal en zeker niet alleen op 'goed Nederlands' leren spreken."

"Zo weet ik nu hoe ik mijn teksten beknopt, goed opgebouwd en doelgericht kan maken, maar ook hoe ik kritisch naar een literair werk moet kijken. Waarom is het zo bijzonder, wat valt op, hoe knoop ik aan de analyse een interpretatie of een persoonlijk oordeel vast? En ook leer ik hoe de zinnen uit bijvoorbeeld dit stukje zijn opgebouwd, welke structuur erachter zit en hoe het kan dat ik al deze zinnen als correct ervaar."

Lees meer

"Kortom: een heel divers pakket, waarbij je van alles sowieso een basis krijgt en je uiteindelijk meer verdiepende cursussen kiest van de richting die je het interessantst vindt." 

Willem Bongers-Dek werkt bij deBuren

Willem is werkzaam bij deburen

"Na mijn studie Nederlands begon ik aan de master Nederlandse Letterkunde. Terwijl ik nog bezig was met mijn scriptie, solliciteerde ik bij het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Ik werd aangenomen, ben naar Brussel verhuisd en bleef naast mijn werk schrijven aan mijn scriptie."

"De extra tijd die ik daardoor voor mijn scriptie heb genomen, was uiteindelijk erg nuttig, want misschien heb ik daardoor de Taalunie Scriptieprijs gewonnen. deBuren stimuleert de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland door avonden te organiseren over allerlei onderwerpen. Tijdens debatten en lezingen luisteren we naar interessante stemmen uit Europa."

Lees meer

"Ik organiseer literaire avonden en ben als organisator en redacteur medeverantwoordelijk voor de website www.citybooks.eu. Daar publiceren we (gratis!) literaire verhalen over steden als tekst én als podcast in het Nederlands, Engels en Frans.

Mijn studie is op verschillende manieren relevant voor mijn huidige baan. Zo heb ik geleerd kritisch na te denken en vooral kritisch te lezen. Daarnaast hebben inhoudelijke vakken als editiewetenschap mij geholpen bij het redactiewerk. Ook heb ik veel geleerd van mijn studieperiode in het buitenland en tijdens mijn redacteurschap van tijdschrift Vooys.

Als ik aanstaande studenten dus twee tips mag geven: ga stage lopen in het buitenland en doe relevante werkervaring op, bijvoorbeeld bij een tijdschrift. Tijdens je studie kun je tegelijkertijd werken aan een netwerk voor daarna!" 

Krisztina Gracza is gastonderzoeker aan de UU

Krisztina Gracza

Krisztina Gracza werkt als gastonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ze studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest, waar ze later ook werkte als wetenschappelijk medewerker.

"Aan het begin van de studie sprak ik nog geen Nederlands. Na drie jaar schreef ik een scriptie in het Nederlands", aldus Krisztina, die nu aan haar promotieonderzoek over Hongaarse literatuur in het Nederlands en Nederlandse literatuur in het Hongaars werkt. Tijdens de studie Nederlands in Hongarije legde ze de basis voor haar interesse en kennis in de Nederlandse taal en cultuur. Ze studeerde Nederlands, vanwege haar belangstelling voor talen en het feit dat ze meer uitdaging nodig had. Achteraf blijkt dat Nederlands heel goed bij haar als persoon past. Lees verder.