Studieprogramma

De cursussen op deze pagina zijn voor cohort 2024 en later. Ben je al student bij ons en ben je op zoek naar informatie voor cohort 2023 en eerder? Kijk dan op onze studentensite.

De bacheloropleiding Natuurwetenschap en innovatiemanagement duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok kent meerdere toetsmomenten. In je eerste jaar ga je je specialiseren in één van de twee hoofdrichtingen. In het tweede en derde jaar heb je een grote keuzevrijheid om zelf je eigen programma samen te stellen op basis van je interesses en toekomstplannen. Je sluit je opleiding af met het schrijven van een bachelorthesis.

Vakkenoverzicht 

Hieronder vind je het vakkenoverzicht vanaf collegejaar 2023/2024.

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkcolleges en groepswerk.

  • Hoorcollege: meestal twee uur durend frontaal onderwijs met halverwege een pauze.
  • Werkcollege: verdieping van de hoorcollegestof in kleine groepen.
  • Groepswerk: uitdiepen en presenteren van onderwerpen door middel van een verslag, poster- of powerpointpresentatie.

Studielast

In totaal ben je per week ongeveer veertig uur met je studie bezig. Daarvan bestaat een deel uit contacturen, zoals hoorcolleges, werkcolleges en practica. De rest bestaat uit zelfstudie, zoals opdrachten maken, colleges voorbereiden en tentamens leren.

Contacturen per jaar:

  • Jaar 1: gemiddeld 16 uur per week
  • Jaar 2 & 3: gemiddeld 12 uur per week (afhankelijk van jouw richting en keuzevakken)

Hoofdrichtingen

Tijdens de bachelor Natuurwetenschap en innovatiemanagement word je opgeleid tot innovatiespecialist. Vanaf halverwege het eerste jaar ga je de geleerde innovatiekennis toepassen in een hoofdrichting waar actuele innovatieproblemen spelen. Ook volg je natuurwetenschappelijke vakken die passen bij die hoofdrichting. Je kunt je specialiseren in één van de volgende twee hoofdrichtingen:

Keuzeruimte

In je bachelor kun je 45 studiepunten vrij invullen. Dit is je profileringsruimte. In de profileringsruimte kun je uiteenlopende vakken kiezen, in Utrecht of aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit. Kies de vakken die aansluiten bij jouw ambities en interesses en maak zo je opleiding uniek.

Toetsing

Ieder vak wordt afgesloten met een tentamenweek. Je sluit de vakken af met een kennistoets, verslag of presentatie. Ook gedurende het vak zijn verschillende toetsmomenten.

Naar het buitenland

Tijdens de opleiding heb je tijd om in het buitenland door te brengen. Hiermee vergroot je niet alleen je kansen op de arbeidsmarkt, maar verbreed je ook je persoonlijke horizon. En zeker op innovatiegebied is het interessant om te ervaren hoe ze in andere landen denken over nieuwe technologieën en hoe deze op de markt komen. Studenten Natuurwetenschap en innovatiemanagement zijn voor hun studie bijvoorbeeld in Oostenrijk, Spanje, China, Oekraïne, Zweden, Chili en de Verenigde Staten geweest.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld 100 eerstejaarsstudenten Natuurwetenschap en innovatiemanagement. In de hoorcolleges zitten alle studenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar tussen de 20 en 25 medestudenten.

Studiebegeleiding

Bij Natuurwetenschap en innovatiemanagement kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Je krijgt bij aanvang van de opleiding een tutor toegewezen: een docent binnen de opleiding die als studiebegeleider functioneert. Je tutor is het eerste aanspreekpunt voor alle opleidingsspecifieke vragen met betrekking tot het bachelorprogramma en je studievoortgang. Ook heb je contact met een mentor, een ouderejaarsstudent, die je kan helpen met vragen over studeren.

Bindend studieadvies (BSA)

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Natuurwetenschap en innovatiemanagement ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.