Studieprogramma

De bacheloropleiding Natuurwetenschap en innovatiemanagement beslaat drie jaar, elk bestaande uit vier blokken van tien weken. De studie stelt je in staat om uiteenlopende, complexe en vooral actuele vraagstukken te begrijpen en aan te pakken. Je eerste jaar staat in het teken van specialisatie in een van onze twee hoofdrichtingen. In het tweede en derde jaar heb je de vrijheid om je eigen programma samen te stellen op basis van je interesses en toekomstplannen. Je sluit je opleiding af met het schrijven van een bachelorthesis.

Vakkenoverzicht 

Hieronder vind je het vakkenoverzicht vanaf collegejaar 2023/2024.

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen, waaronder:

  • Hoorcollege: frontaal onderwijs van ongeveer twee uur met een pauze halverwege.
  • Werkcollege: verdieping van de stof in kleine groepen.
  • Groepswerk: uitdiepen en presenteren van onderwerpen met behulp van verslagen, posters of powerpointpresentaties.

Studielast

Je besteedt gemiddeld veertig uur per week aan je studie, inclusief contacturen zoals hoorcolleges, werkcolleges en practica. De rest van de tijd besteed je aan zelfstudie, zoals opdrachten maken en tentamens leren.

Hoofdrichtingen

Vanaf halverwege het eerste jaar ga je de geleerde innovatiekennis toepassen in een hoofdrichting waar actuele innovatieproblemen spelen. Kies uit één van de volgende twee hoofdrichtingen:

Keuzeruimte

In je bachelor kun je 45 studiepunten vrij invullen, wat je de mogelijkheid biedt om vakken te kiezen die aansluiten bij jouw ambities en interesses, zowel binnen als buiten onze universiteit (binnen- en buitenland).

Toetsing

Ieder vak wordt afgesloten met een tentamenweek. Je sluit de vakken af met een kennistoets, verslag of presentatie, en er zijn gedurende het vak verschillende toetsmomenten.

Naar het buitenland

Tijdens je opleiding kun je ervoor kiezen om tijd in het buitenland door te brengen, wat niet alleen je kansen op de arbeidsmarkt vergroot, maar ook je persoonlijke horizon verbreedt. Studenten Natuurwetenschap en innovatiemanagement zijn voor hun studie bijvoorbeeld in Oostenrijk, Spanje, China, Oekraïne, Zweden, Chili en de Verenigde Staten geweest.

Groepsgrootte

We verwelkomen gemiddeld 100 eerstejaarsstudenten Natuurwetenschap en Innovatiemanagement. In de hoorcolleges zitten alle studenten, terwijl werkcolleges plaatsvinden in groepen van 20-25 studenten.

Studiebegeleiding

Bij ons kun je rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Bij aanvang van de opleiding krijg je een tutor toegewezen, die fungeert als jouw studiebegeleider. Ook kun je contact opnemen met een mentor, een ouderejaarsstudent, voor vragen over studeren. Tot slot staan onze studieadviseurs klaar om te helpen bij specifieke vragen over het onderwijsprogramma, alsook om advies te geven over eventuele extra mogelijkheden of bij persoonlijke problemen en situaties.

Bindend studieadvies (BSA)

Om door te mogen gaan met je studie, dien je in je eerste jaar minimaal 45 van de in totaal 60 te behalen punten te halen. Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.