Mogelijke beroepen

Werken na de master

Er zijn maar weinig studenten die na de bacheloropleiding direct de arbeidsmarkt op gaan; bijna alle studenten gaan verder met een master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Je kunt door in de wetenschap, of je zoekt een baan in het bedrijfsleven of in de beleids- of adviessector. Ook kun je terecht in de communicatie, in het onderwijs of in de overheid; het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Eerste baan

Gemiddeld vindt een net afgestudeerde academicus na 2,7 maand een baan. Van de afgestudeerde innovatiemanagers vindt 51% binnen 2 maanden een baan. Een groot gedeelte van de innovatiemanagers gaat aan de slag in een consultancy of adviserende functie (39%). De rest vindt zijn eerste baan in het bedrijfsleven (20%), bij de overheid (15%) of een universiteit (12%). Ongeveer 63% kent al mensen binnen de organisatie waar ze gaan werken. 

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. Een promotietraject duurt vier jaar.

Bron: Science & Innovation Management labour market research 2010

Adviseur duurzaamheid

Als adviseur op het gebied van duurzaamheid combineer je bedrijfskundige en wetenschappelijke kennis om innovatie te bewerkstelligen. Dit betekent dat je bezig bent om bedrijven op een meer duurzame manier te laten functioneren.

Adviseur verkeer en transport

Als adviseur op het gebied van verkeer en transport onderzoek je verkeersstromen en kijk je hoe dit optimaler kan worden geregeld. Neem bijvoorbeeld carpoolen – op deze manier rijden er relatief minder auto's en zal er minder vervuiling zijn voor het milieu.

Adviseur biotechnologie

Je geeft advies over de manier waarop bedrijven biotechnologie kunnen gebruiken voor praktische doeleinden. Dit biedt bijvoorbeeld perspectief op innovaties in sectoren zoals de gezondheidszorg, landbouw of voeding.

Medewerker maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als medewerker maatschappelijk verantwoord ondernemen zoek je binnen een bedrijf naar duurzame oplossingen voor milieu en medewerkers. Naast het nastreven van bedrijfsrendement, zoek je naar kansen voor een beter milieu en meer welzijn van medewerkers en de maatschappij. Denk daarbij aan het besparen van energie, het duurzaam inkopen van producten of het in dienst nemen van minder validen. Je kunt je binnen een bedrijf ook richten op internationale fondsenwervingsactiviteiten, waarbij projecten worden ondersteund in bijvoorbeeld derdewereldlanden.

Universitair onderzoeker Energy Science

Als promovendus/promotieonderzoeker in het vakgebied energy science voer je na je studie, onder begeleiding van een hoogleraar, een onderzoek uit op energiegebied. Je kunt hierbij denken aan onderzoek naar de technologische en economische aspecten van een CO2-infrastructuur (hoe gaan we om met de uitstoot van CO2?) in Nederland. Je sluit je promotieonderzoek af met het schrijven en verdedigen van een proefschrift. Je behaalt hiermee een doctorstitel, afgekort met dr.