Matching

Matching

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die bij je past. Daarom maakt een matchingstraject deel uit van de inschrijvingsprocedure voor Natuurwetenschap en innovatiemanagement. Nadat je je hebt ingeschreven via Studielink neem je hieraan verplicht deel. Het matchingstraject bestaat uit het invullen van een matchingsformulier en het deelnemen aan een matchingsactiviteit.

N.B. Woon je in het buitenland of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten, dan is deelname aan matching niet verplicht.

 

Matchingsformulier

Het invullen van het digitale matchingsformulier is een van de verplichte onderdelen van matching. Het formulier ontvang je binnen twee weken na je aanmelding. We vragen je onder andere waarom je voor de opleiding Natuurwetenschap en innovatiemanagement hebt gekozen. Er zijn geen goede of foute antwoorden; we willen alleen dat je goed nadenkt of de opleiding bij jou past.

Matchingsactiviteit bij Natuurwetenschap en innovatiemanagement

Na het invullen van het matchingsformulier van Natuurwetenschap en innovatiemanagement, neem je deel aan de matchingsactiviteit. De matchingsactiviteiten van Natuurwetenschap en innovatiemanagement vinden plaats op:

  • 5 april 2022
  • 14 juni 2022

Ongeveer twee weken vóór de activiteit waar jij je voor aanmeldt, ontvang je hiervoor een uitnodiging met daarin alle praktische informatie en het huiswerk.

We verwachten dat de matchingsdagen in 2022 fysiek op het Utrecht Science Park kunnen plaatsvinden. Mocht dat niet het geval zijn dan word je hiervan op tijd op de hoogte gesteld.

Programma matchingsactiviteit

  • Hoorcollege: over een thema dat je thuis al hebt voorbereid
  • Matchingsgesprek: in groepjes onder begeleiding van een docent 
  • Werkcollege: uitdiepen van het thema dat je hebt voorbereid
  • Uitleg over het onderwijsprogramma: wat kun je verwachten van de opleiding Natuurwetenschap en innovatiemanagement?
  • Bespreken van een opdracht: deze heb je thuis voorbereid
  • Toets: over het hoorcollege, het werkcollege en de opdrachten die je hebt voorbereid

Na matching

Na de matchingsactiviteit heb je een goede indruk gekregen van de opleiding Natuurwetenschap en innovatiemanagement. Je kunt dan – met jouw ervaring van de matchingsactiviteit– zelf beslissen of je met deze opleiding wilt starten. Mocht je door de matchingsactiviteit erachter komen dat de opleiding toch niet bij je past, dan kun je je op een andere opleiding oriënteren. Je hebt daar nog voldoende tijd voor.

Vragen?

Heb je nog vragen over matching? Kijk op www.uu.nl/matching. Daar vind je veelgestelde vragen. Kom je er dan nog steeds niet uit, neem dan contact op via matching.geo@uu.nl.