Waarom in Utrecht

In Utrecht bestaat de mogelijkheid om je te specialiseren in een bepaald onderdeel van de natuurkunde (theoretische natuurkunde, experimentele natuurkunde, of klimaatfysica) óf om je te verbreden in een andere richting in de wetenschap, zoals de scheikunde, wiskunde, biologie, informatica, aardwetenschappen, medicijnen, of economie. 

De verbreding in andere richtingen is mogelijk door de sterke koppeling van de natuurkunde opleiding met zijn (multidisciplinair) onderzoek, wat samen ingebed is in de grootste faculteit Bètawetenschappen van Nederland.

Voor wie het aankan staan beide opties open, dus specialisatie én verbreding, met name in de bachelorfase. Door de grote keuzevrijheid in de Utrechtse natuurkunde opleiding kan de specialisatie al vorm krijgen in de bachelor fase, en vervolgens verder worden uitgebouwd in de masteropleidingen Theoretical Physics, Experimental Physics, Climate Physics en Nanomaterials Science. 

In Utrecht kun je de studie Natuur- en sterrenkunde naar jouw eigen smaak inrichten. Wij hebben het meest veelzijdige aanbod in de bètawetenschappen en het grootste aantal keuzevakken.

Direct onderzoek doen

In de eerste twee jaar van de opleiding leer je de basisvakken van de natuurkunde. Deze vakken bereiden je voor op het afstudeer onderzoek in het 3e jaar. Elke student doet een afstudeer onderzoek aan een onderwerp naar keuze als afsluiting van de bachelor. Je wordt daarin begeleid door een docent, tevens onderzoeker.

Een aantal keren per jaar worden er lezingen georganiseerd die geschikt en interessant zijn voor bachelor studenten, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Departementsdag. Deze lezingen worden afgesloten met een borrel of barbecue waarbij je nader kennis kunt maken met de Natuurkunde onderzoekers.

Sfeerimpressie van de Departementsdag Natuurkunde 2019 aan de Universiteit Utrecht; dit jaar zijn er voor het eerst ook scholieren uitgenodigd met interesse in Natuurkunde studeren aan de UU.

Meningen van studenten

In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze natuurkundestudenten noemden de volgende punten:

  • de mogelijkheid tot het volgen van een dubbele bachelor (twee diploma's halen in drie jaar)
  • veel keuzevakken en keuzevrijheid
  • goede docenten
  • veel contacturen
  • lessen in kleine groepen
  • veel flexibiliteit

Naar het buitenland

In de keuzeruimte van je bachelor studie Natuurkunde heb je de mogelijkheid om aan een buitenlandse Universiteit te studeren. We hebben goede contacten met veel universiteiten in het buitenland.

Are you ready to discover the wonders of physics?

Registratie Utrecht Physics Challenge 2017: on the 6th of May 2017, physicists and non-physicists came together to challenge themselves and each other during a brand new physics event in the city centre of Utrecht.

They had the chance to be a physicists for a day and:

  • met the brightest professors and experts and asked them burning questions about climate, black holes, and the world we live in;
  • met the students who will solve tomorrow’s problems;
  • experienced breathtaking experiments: saw Einsteins relativistic effect with their own eyes, tested how waves travel the ocean in the wave tanks, dived in the exciting world of superconductivity, magnetism and quantum mechanics;
  • relaxed and ate some liquid nitrogen ice cream.