Studieprogramma

De bacheloropleiding Natuurkunde duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee vakken en elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek.

Studiepaden

Elk jaar volg je 8 cursussen. In het eerste jaar zijn er 6 verplichte cursussen en is er ruimte om 2 cursussen te kiezen. In het tweede en het derde jaar neemt de keuzeruimte toe. Als je al een duidelijk beeld hebt van de master waarin je geïnteresseerd bent, dan hebben we studiepaden bepaald, waarmee je binnen je studie al een bepaalde richting kiest. Maar je kunt ook cursussen kiezen die jijzelf het interessantst vindt en daarmee jezelf optimaal voorbereiden op de volgende stap in je carrière. Zie ook onze Aansluitende masters: Climate physics, Experimental physics en Theoretical physics.

Cursussen

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)cursussen. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je cursussen afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Werkvormen studeren 

Er zijn verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt. Een indicatie van de verhoudingen hiertussen in het eerste jaar is als volgt: 

WerkvormTijdsbesteding
Hoorcollege20%
Werkcollege15%
Practicum15%
Zelfstudie50%

Groepsgroottes 

Er zijn gemiddeld 125 eerstejaars studenten die aan de studie Natuur- en sterrenkunde beginnen. In de hoorcolleges zit je dan ook met veel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 à 25 studenten. De colleges zijn voor een groot deel in het Nederlands, terwijl een groot deel van de literatuur in het Engels is. 

Naar het buitenland 

Tijdens de bacheloropleiding kun je een semester aan een buitenlandse universiteit gaan studeren. We hebben goede contacten met veel andere universiteiten, van Noorwegen tot Japan en van Spanje tot de Verenigde Staten. Ook tijdens de masterfase kun je naar het buitenland. 

Educatieve minor  

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je keuzecursussen in te zetten voor het volgen van de educatieve minor, waarin je leert hoe jouw ‘schoolvak’ in elkaar zit en hoe je een interessante les geeft. Naast de theorie loop je stage op een school. Het bereidt je ook voor op andere vormen van educatie, zoals het geven van trainingen en workshops. Met deze minor ben je met je bachelordiploma (beperkt) bevoegd les te geven in het voortgezet onderwijs.  

Studielast 

Het tempo van een universitaire studie ligt hoog. Per week ben je zo'n 30 tot 40 uur met je studie bezig en je moet je rooster zelf plannen. Je maakt soms lange dagen en je moet in staat zijn om veel stof snel te verwerken. Natuurlijk bieden we je goede begeleiding als je hulp nodig hebt. 

Bindend studieadvies 

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Natuur- en sterrenkunde ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.