Mogelijke beroepen

Werken na de master

Natuurkundigen zijn zeer gewild in diverse takken van de arbeidsmarkt, met name vanwege hun vermogen om complexe problemen op te kunnen lossen. Zo vinden natuurkundigen werk als onderzoeker binnen de universiteit (in eerste instantie als promovendus) of in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in de hightech industrie (ASML), in de medische technologie (Philips), of in de olie- of voedselindustrie (Shell, Unilever). Natuurkundigen kom je echter ook veel tegen in sectoren waar je het niet direct zou verwachten: in de ICT-sector, de consultancy (advisering), bij banken, verzekeraars en voorspellingsbureaus (KNMI, Centraal Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek). Bijna alle afgestudeerde natuurkundigen vinden snel een baan op niveau, ook gedurende economische crises.

PhD Theoretical Physics

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te gaan promoveren, in Utrecht, elders in Nederland, of in het buitenland. Dit betekent dat je onder leiding van een hoogleraar onderzoek gaat doen. Je publiceert hierover wetenschappelijke artikelen,  je bezoekt (inter)nationale conferenties op je onderzoeksterrein, en wellicht breng je een tijd door aan een universiteit of onderzoeksinstituut in het buitenland.  Uiteindelijk mondt het promotietraject na vier jaar uit in een proefschrift dat je dient te verdedigen voor een commissie van hoogleraren. Nadat je je bul hebt gekregen, mag je de titel dr. (doctor) voor je naam zetten. Promovendi - ook wel PhD-studenten genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het onderzoek. Ongeveer 36% van de in Utrecht afgestudeerde natuurkundigen wordt promovendus. Na de promotie stroomt een groot gedeelte door naar het bedrijfsleven -gepromoveerde natuurkundigen zijn zeer gewild- en een gedeelte zet in op een wetenschappelijke carrière aan universiteiten in binnen- of buitenland.