Extra uitdaging

Ben je een gemotiveerde student die meer wil? Dan kun je een honoursprogramma volgen en/of het dubbele bachelor programma Natuur- en Scheikunde of Natuur- en Wiskunde. Met het dubbele bachelorprogramma behaal je twee diploma's in drie jaar.

Omarm je nieuwsgierigheid

De Universiteit Utrecht biedt diverse honoursprogramma's voor studenten die op zoek zijn naar extra kansen om hun nieuwsgierigheid te voeden en zich persoonlijk te ontwikkelen. Honoursprogramma's worden gevolgd naast de reguliere bacheloropleiding. Er zijn zowel facultaire als universiteitbrede honoursprogramma's.

Facultaire honoursprogramma

Facultaire honoursprogramma's bieden meer diepgang in je eigen vakgebied. Hier krijgen studenten de gelegenheid om zich meer te concentreren op persoonlijke en professionele ontwikkeling binnen hun eigen discipline. Informatie over facultaire honoursprogramma's vind je op deze pagina.

Een honoursprogramma biedt extra uitdaging en volg je vanaf het einde van je eerste jaar tot en met het einde van je bachelor. Het bestaat in totaal uit 45 studiepunten, waarvan 15 bovenop je reguliere rooster.  We bieden je met verdiepende en verbredende activiteiten extra mogelijkheden om meer uit je studie te halen. ‘Verdiepend’ omdat je een uitgebreider bacheloronderzoek in de natuurkunde doet. Verbredend’ omdat je ook activiteiten buiten de Natuurkunde om kunt doen samen met andere bètastudenten in de 'Science Honours Academy'.

Het trends in fysica onderdeel is voor mij een van de hoogtepunten van het honoursprogramma. Hier organiseer je samen met je mede honoursstudenten bezoeken bij zelfgekozen onderzoekers/laboratoria door heel Nederland.

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief. In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.