Testimonials

 • Hanna den Hollander is student

  Hanna den Hollander, student Muziekwetenschap

  De veelzijdigheid vind ik het leukste aan de opleiding Muziekwetenschap. Eigenlijk komen bijna alle aspecten van onderzoek naar muziek aan bod. Dat vind ik heel interessant. Als een onderwerp je aanspreekt, kun je je er vaak in verdiepen. Zo heb ik in dit jaar een vak gevolgd over een Nederlands liedboek uit de zeventiende eeuw, maar ook een vak over de rol van muziek in verschillende media. Bovendien zijn de docenten die deze vakken geven erg deskundig op het vakgebied. Vaak doen ze er zelf ook onderzoek naar. Hierdoor heb je het idee dat je toch met echte ‘levende’ wetenschap bezig bent.

  In de vierde klas van de middelbare school ben ik al begonnen met het bezoeken van open dagen en toen ik de keuze maakte voor Muziekwetenschap wist ik heel goed wat de alternatieven waren. Zo voorkom je wel twijfel als je eenmaal begonnen bent met studeren.

  Als je een studie vindt waar je je goed bij voelt, dan komt die baan later echt wel. De wereld zit niet te wachten op mensen die plichtmatig tentamens met zesjes kunnen binnentikken, maar op mensen met hart voor hun vakgebied. Zolang je dat hebt, komt het wel goed.

 • Ilya Lisser is student

  Ilya Lisser

  Ik ben van kinds af aan al geïnteresseerd in klassieke muziek. Ik bespeel al jaren een muziekinstrument en ben lid van zowel de jongerenvereniging van het concertgebouw als van de jongerenvereniging van de Nederlandse Opera. Uiteindelijk was het voornamelijk mijn nieuwsgierigheid naar (het ontdekken van nieuwe) muziek dat ervoor zorgde dat ik Muziekwetenschap ben gaan doen.

  De opleiding bevalt mij goed. Vooral het wetenschappelijke karakter vind ik erg prettig. Dit maakt dan ook dat ik het meeste plezier beleef aan de verdiepende vakken. Hier is het wetenschappelijke karakter het sterkst aanwezig. Er wordt dan voortgeborduurd op de kennis die je eerder hebt opgedaan. Deze samenhang vind ik erg prettig.

  Wel heb je erg weinig contacturen als student Muziekwetenschap. Zeker na het eerste jaar kom je bijna niet meer boven de 8 contactenuren per week uit. Daarnaast is ook de studiedruk buiten de contacturen vrij laag. De combinatie van deze twee factoren zorgt ervoor dat er grote zelfstandigheid van je wordt verwacht om bij te blijven.

 • Dirk Baart is student

  De bachelor Muziekwetenschap is veelzijdig en biedt genoeg ruimte om zelf een richting te kiezen. De cursussen uit het eerste jaar, die voornamelijk gebaseerd waren op klassieke muziek en muziektheorie, waren voor mij wat minder interessant. In het tweede jaar kon ik dat gelukkig compenseren en was er veel verdieping mogelijk van mijn eigen interesses door het kiezen van mijn verdiepingspakket (Muziek en media) en andere keuzecursussen. Vooral de cursus Muzikale intermedialiteit vond ik erg interessant. Ik houd zelf vooral van hoorcolleges, maar vond de praktische opdrachten uit deze cursus ook erg leuk. Zo heb ik bijvoorbeeld een eigen filmtrailer gemaakt.

  Omdat de studie kleinschalig is, kent iedereen elkaar snel. Het contact de meeste docenten en studenten is daardoor erg fijn. Daarnaast hebben veel mensen dezelfde interesses. De stad Utrecht werkt eigenlijk precies zo: Utrecht biedt alle voorzieningen van een stad, maar is klein genoeg om je in staat te stellen de weg en de mensen snel te leren kennen. De universiteitslocaties zijn erg fijn en het wonen op kamers is absoluut aan te raden. Denk er daarbij wel aan je zo snel mogelijk in te schrijven bij de studentenhuisvestingsorganisatie, want het is vrij lastig om een kamer te vinden.

  Toekomstige studenten zou ik willen adviseren goed na te denken of je daadwerkelijk op een heel theoretische manier met muziek bezig wilt zijn, of dat een praktische benadering je toch beter ligt. Dat heeft mij tijdens de studie de meeste twijfels bezorgd. Na mijn bachelor hoop ik wat duidelijker de brug te kunnen slaan naar de maatschappij, bijvoorbeeld in de master Applied Musicology of Arts and Society. Na mijn studietijd hoop ik een baan te vinden binnen de muziekjournalistiek of aan het werk te kunnen als programmeur of producent bij een poppodium of festival.