Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs.

Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Geschiedenis medialandschap
Je krijgt een overzicht van de rollen die diverse media spelen in West-Europa en de VS, vanaf de boekdrukpers tot de opkomst van social media. Je leert ook hoe je wetenschappelijke teksten moet lezen en schrijven.
Vertellen en verbeelden
Je maakt kennis met manieren van vertellen en verbeelden in verschillende soorten media. Je onderzoekt en vergelijkt die diverse vormen aan de hand van voorbeelden uit verschillende periodes.
Blok 2
Onderzoeksmethoden media- en cultuurwetenschappen
In deze cursus maak je kennis met onderzoeksmethodes waarmee je de rol en betekenis van media en performance in de maatschappij en cultuur kunt onderzoeken. Je leert hoe je representatie, productie en publiek analyseert en hoe je je onderzoek kunt plaatsen binnen een culturele context.
Mediavergelijking & Intermedialiteit
Media raken steeds meer met elkaar verweven. Denk bijvoorbeeld aan de Twitterbalkjes die in beeld zijn bij veel tv-programma's. Je leert na te denken over de relaties tussen media, de rol van techniek in het medialandschap en hoe mensen omgaan met media. Ook leer je systematisch literatuur te zoeken in de bibliotheek.
Blok 3
Inleiding nieuwe media
Wat zijn de gevolgen van de opkomst van nieuwe (digitale) media? Je bestudeert de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en de invloed van nieuwe media op de maatschappij.
Inleiding film
Kennismaking met belangrijke momenten uit de geschiedenis van de film en de filmcultuur. Je leert hoe je films en historische bronnen zoals filmposters kunt analyseren.
Blok 4
Inleiding televisie
Met elke week een ander thema kijk je naar de geschiedenis, maar ook naar recente ontwikkelingen rondom televisie. Je denkt bijvoorbeeld na over de populariteit van series, veranderende vormen van reclame en de opkomst van mobiele televisie.
Inleiding theater en dans
Introductie in de geschiedenis van theater en dans. Je leert voorstellingen analyseren en maakt kennis met belangrijke begrippen waarmee je over theater en dans kunt praten.
Jaar 2
Verplichte vakken
Blok 1: Kunst, cultuur en maatschappij (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze twee keuzevakken. Bioscopen, omroepen, theatergezelschappen: allemaal voorbeelden van culturele instituties. Je leert hoe ze helpen bij het maken en verspreiden van kunst, maar ook hoe ze soms bepalen wat goede of slechte kunst is.
Blok 1: Gender, etniciteit en cultuurkritiek (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze twee keuzevakken. Waarom worden Arabieren altijd zo stereotiep weergeven in Hollywoodfilms? Waarom zijn er nog typische 'mannenberoepen' en 'vrouwenberoepen'? Je leert hoe sekse en etniciteit worden verbeeld in de media en denkt hier kritisch over na.
Blok 2: Wetenschapsfilosofie
Wetenschap is geen eenduidige zoektocht naar het ware, schone of goede. Er zijn veel verschillende perspectieven op wat goed onderzoek doen is. In deze cursus leer je iedere week de wetenschap te bekijken vanuit een ander perspectief. Ben je een honoursstudent, dan volg je in plaats van deze cursus de cursus Goed in Geesteswetenschappen.
Verdiepingspakket Film- en mediacultuur
Blok 1: Hollywood Cinema and Beyond
In deze cursus versterk je je analysevaardigheden en verdiep je je kennis over de klassieke en recente Hollywood films. Onder andere formele kenmerken en narratieve principes komen aan bod.
Blok 2: Nederlandse filmcultuur
Een overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse filmcultuur. Je bestudeert ook hoe de Nederlandse filmwereld zich verhoudt tot ontwikkelingen in het internationale filmlandschap.
Blok 3: Film, tekst, context
Is film een spiegel van de maatschappij? Veramerikaniseren wij door het zien van Hollywoodfilms? Je leert hoe je dit soort vragen over films en hun context het best kunt onderzoeken.
Blok 4: Spaces and screens
Je bestudeert de huidige schermcultuur, van smartphone tot urban screen en van virtual reality tot interactieve kunstinstallaties.
Verdiepingspakket Nieuwe media en digitale cultuur
Blok 1: Green Media
Media worden in toenemende mate niet alleen gebruikt om te entertainen, maar ook om mensen te overtuigen, hun bewustzijn te vergroten en hun attitudes en gedrag te veranderen. In deze cursus onderzoek je hoe media het bewustzijn van het publiek over milieukwesties kunnen beïnvloeden.
Blok 2: Computergames in context
Wat doet men in het vakgebied 'game studies' en hoe is het ontstaan? Je krijgt een historisch overzicht van computergames en kijkt ook naar nieuwe ontwikkelingen op dat gebied.
Blok 3: Participatiecultuur
Digitale media nodigen veel meer dan niet-digitale media uit tot participeren: van het verkopen op Marktplaats tot het posten van een Facebookcomment. Je onderzoekt hoe technologieën en media de publieke sfeer veranderd hebben.
Blok 4: Nieuwe mediafilosofie
Je denkt na over de rol van nieuwe media in de maatschappij en de verwachtingen die we daarvan hebben. Wat vind je wel en niet goed voor het menselijk welzijn als het gaat om media, en waarom?
Verdiepingspakket Televisie- en mediacultuur
Blok 1: Televisieproductie
Je bestudeert hoe televisieproducties tot stand komen. Hoe worden gasten voor een talkshow geselecteerd? En hoe worden verhaallijnen in een dramaserie gecreëerd?
Blok 2: Televisiegenres
Wat is een genre eigenlijk? En hoe worden genres ingezet door televisieproducenten en marketeers? Dit onderzoek je door programma's uit verschillende genres te bekijken.
Blok 3: Television in transition
De productie, vormgeving en consumptie van televisie is continu aan verandering onderhevig. Je onderzoekt welke technologieën, regelgevingen en historische gebeurtenissen hierin een belangrijke rol spelen of gespeeld hebben in de afgelopen twintig jaar.
Blok 4: Televisiegeschiedenis online
Je bestudeert hoe het televisiemateriaal steeds vaker digitaal beschikbaar wordt gemaakt of online gearchiveerd wordt. Je doet zelf archiefonderzoek met digitale tools en werkt aan een digitale publicatie.
Verdiepingspakket Theater- en danscultuur
Blok 1: Nederlandse theater- en danscultuur
Je bestudeert de Nederlandse theater- en danswereld van de afgelopen vijftig jaar. Ook kijk je naar het theaterbestel van nu.
Blok 2: Audience and Spectatorship
Je onderzoekt de relatie tussen theater- en mediamakers en het publiek. Is de rol van het publiek in de media- en theaterwereld veranderd?
Blok 3: Performers
Niet alleen acteurs spelen een rol, ook in het dagelijks leven doen we dit. Je onderzoekt hoe we met (sociale) media ons gedrag steeds vaker ensceneren en richten op een bepaald publiek.
Blok 4: Dramaturgie en scenografie
Je leert alles over dramaturgie en scenografie, twee belangrijke principes in theater, maar ook in ons dagelijks leven. Je leert hoe je compositie en structuren kunt herkennen in theater en dans, maar ook in de openbare ruimte.
Verdiepingspakket Comparative Media Studies
Blok 1: Green Media
Media worden in toenemende mate niet alleen gebruikt om te entertainen, maar ook om mensen te overtuigen, hun bewustzijn te vergroten en hun attitudes en gedrag te veranderen. In deze cursus onderzoek je hoe media het bewustzijn van het publiek over milieukwesties kunnen beïnvloeden.
Blok 2: Audience and Spectatorship
Je onderzoekt de relatie tussen theater- en mediamakers en het publiek. Is de rol van het publiek in de media- en theaterwereld veranderd?
Blok 3: Television in Transition
De productie, vormgeving en consumptie van televisie is continu aan verandering onderhevig. Je onderzoekt welke technologieën, regelgevingen en historische gebeurtenissen hierin een belangrijke rol spelen of gespeeld hebben in de afgelopen twintig jaar.
Blok 4: Spaces and screens
Je bestudeert de huidige schermcultuur, van smartphone tot urban screen en van virtual reality tot interactieve kunstinstallaties
Jaar 3
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.
Blok 1 of 3
Onderzoeksseminar media en cultuur
Het onderzoeksseminar media en cultuur (blok 1 of 3) vormt de verbinding tussen de verdiepingspakketten en het bacheloreindwerkstuk (blok 2 of 4). Je krijgt een overzicht van de verschillende stappen in het onderzoeksproces en werkt aan een onderzoeksopzet die het vertrekpunt zal zijn voor je eindwerkstuk.
Blok 2 of 4
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Samenhang

Bij Media en cultuur in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied media en cultuur. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken. In de vakomschrijvingen van het tweede jaar vind je terug welke vakken bij welk pakket horen.
 

 • Film- en mediacultuur
  Je analyseert films, maar kijkt ook naar de culturele rol van film en bioscoop in onze maatschappij. Daarnaast verken je de gevolgen van de technologische veranderingen die het medialandschap in het digitale tijdperk kenmerken.
   
 • Nieuwe media en digitale cultuur
  Je verdiept je in actuele, academische theorieen en sociaal-culturele praktijken in de nieuwe media en cultuur. De nadruk ligt onder andere op de algemene reflectie op de maatschappelijke betekenis van nieuwe media (denk bijvoorbeeld aan de versmelting tussen mens en machine) en op de toenemende gamification van cultuur en samenleving.
   
 • Televisie- en mediacultuur
  In dit verdiepingspakket is ruimschoots aandacht voor televisieprogramma’s, voor de wijze waarop deze tot stand komen, voor de ontwikkeling in het denken over televisie en voor de wijze waarop televisie haar historische materiaal tegenwoordig online presenteert.
   
 • Theater- en danscultuur
  In dit pakket staan ontwikkelingen in de hedendaagse, vooral Nederlandse, theater- en danspraktijk centraal. Deze worden vanuit vier verschillende perspectieven bestudeerd: publiek, performer, enscenering en veld.
   
 • Comparative Media Studies
  Je komt in aanraking met verschillende methodes om media- en performancepraktijken te analyseren. Per vak komt een specifiek thema aan bod. In dit pakket staat een mediavergelijkende benadering centraal.

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen, of een periode in het buitenland studeren. 

Praktijk

Door het hele programma heen besteden we aandacht aan de praktijk. Bij een aantal cursussen staat de oriëntatie op de arbeidsmarkt centraal. Zo kun je een practicum volgen (theater en dans, film en televisie, nieuwe media), waarbij je werkt aan een praktijkopdracht en bijvoorbeeld zelf een film of voorstelling maakt. Een andere uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie is door stage te lopen.

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. Studenten Media en cultuur hebben plekken gevonden bij onder andere:

 • Instituut voor Beeld en Geluid
 • Redacties van Man Bijt Hond en Klokhuis
 • Mediawijzer
 • Festival Impact
 • Holland Animation Festival
 • Dutch Game Garden
 • Nederlands Filmfestival
 • Rotterdamse Schouwburg
 • Filmmuseum van Amsterdam  
 • Gemeente Utrecht

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Media en cultuur krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges.

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Groepswerk 25%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2020 zijn er 166 studenten begonnen aan de opleiding Media en cultuur. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Hoorcolleges 60% Nederlands en 40% Engels
Werkcolleges 100% Nederlands, tenzij je kiest voor de specialisatie Comparative Media Studies of het programma Media and Culture volgt 

Jaarrooster

Bekijk het jaarrooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Media en cultuur ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.