Flexstuderen

Dit is een pilot van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij werken momenteel aan een wetsvoorstel waarbij flexstuderen definitief mogelijk zal worden. Hoe dit er precies uit gaat zien weten we nog niet, maar je kunt je voor komend studiejaar in ieder geval inschrijven als flexstudent. Voorwaarden en verdere informatie staan hieronder beschreven.

De opleiding Liberal Arts and Sciences doet mee aan een pilot met flexstuderen. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt per cursus. Om mee te kunnen doen, moet je in september ingeschreven staan als flexstudent. Op deze pagina lees je hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Hoe werkt het?

  • Ga naar Studielink en doe een verzoek tot inschrijving. Doe dit uiterlijk 1 mei!

  • Meld je per mail aan bij Quirine van der Steen voor flexstuderen. Doe dit vóór 1 augustus. Je ontvangt dan een account waarmee je toegang krijgt tot Osiris-zaak waar je flexstuderen vindt en je je kunt aanmelden. Let op: dit is pas vanaf de tweede helft van juni mogelijk! Heb je de aanmelddeadline niet gehaald, omdat je pas na 1 augustus (weet dat je) onder een van de doelgroepen van de pilot flexstuderen valt, neem dan zo snel mogelijk contact op met Quirine van der Steen.

  • Neem zo snel mogelijk maar vóór 1 augustus contact op met gw.studieadviestcs@uu.nl om een afspraak te maken met de studieadviseur van je opleiding.

  • Vul in Osiris-zaak een studieplanning (Word) in en bespreek deze met je studieadviseur.

  • Je studieplanning wordt door jou en je opleiding vastgesteld en ondertekend.

  • Als is vastgesteld dat je tot één van de categorieën behoort en je studieplanning is goedgekeurd ontvang je een formele beschikking voor flexstuderen. Deze zul je ontvangen in de tweede helft van augustus. 

  • Ouderejaars schrijven zich zelf in voor de cursussen uit de studieplanning tijdens de cursusinschrijfperiode. Eerstejaars overleggen met de studieadvieur voor de cursusinschrijfprocedure.

Financieel

Op deze pagina staan alle financiele aspecten van flexstuderen uitgelegd. 

Contact

Wil je meer weten over flexstuderen? Neem dan contact op met Quirine van der Steen

Foto: Tim Vermeire