Feiten en cijfers

Studiesucces

Van alle eerstejaarsstudenten Liberal Arts and Sciences in Utrecht, gaat 70% door naar het tweede studiejaar (lichting 2014). Studenten die na het eerste jaar stoppen, hebben hier verschillende redenen voor. Sommige studenten (15%) komen er in hun eerste jaar achter dat zij van een bepaald terrein niet een hoofdrichting willen maken, maar er liever een hele studie in doen. Zij gaan daarom aan de Universiteit Utrecht door met het driejarige bachelorprogramma van dat vakgebied. Anderen (ongeveer 15%) vallen uit omdat zij in het eerste jaar het minimum van 45 studiepunten (ook wel: Bindend Studieadvies) niet halen, of omdat zij een opleiding aan een andere universiteit of instelling gaan doen.

Oordelen

In de Nationale Studenten Enquête 2016 is Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht beoordeeld door 178 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met een 4,2 op een schaal van 1 tot 5. Het landelijk gemiddelde van de opleidingen Liberal Arts and Sciences ligt met 1106 respondenten op een 4,3.

Studie in cijfers

Bekijk Liberal Arts and Sciences in Studie in Cijfers (pdf) voor het vergelijken van deze studie met het landelijk gemiddelde.