Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

De studie Kunstgeschiedenis duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs, dat grotendeels Nederlandstalig is. Voor de literatuur die je leest geldt het omgekeerde. 

Vakkenpakket

Bij Kunstgeschiedenis in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. In het eerste jaar krijg je een breed overzicht van de geschiedenis van de kunst, van beeldmotieven en hun betekenissen, materialen en technieken, terminologie en een introductie in het opzetten van wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek. In het tweede jaar specialiseer je al, en daarin zijn we uniek, in je voorkeursperiode met kunst en architectuur van voor óf na 1850. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof uitlegt, werkgroepen, waarin je met medestudenten en de docent tijdens discussies en korte opdrachten met de stof aan de slag gaat en projectgroepen, waarin je met medestudenten een grotere opdracht maakt. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 24 uur per week aan zelfstudie besteden.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

20%

Excursies

10%

Zelfstudie

60%

Stage (in het buitenland)

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stagelopen. Studenten Kunstgeschiedenis waren in het verleden werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (met stedelijke bureaus voor de monumentenzorg en vele musea in het land), Museum Booijmans van Beuningen, Museum Catharijneconvent, Centraal Museum Utrecht, Rijksmuseum Twente en het Van Abbemuseum.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 50-60 studenten aan de opleiding Kunstgeschiedenis. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Kunstgeschiedenis behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire