Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

Keltische talen en cultuur duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs, dat deels in het Keltisch gegeven wordt. Je leest zowel Engelse, Keltische als Nederlandse literatuur.

Vakkenpakket

Bij Keltische talen en cultuur in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Keltische talen en cultuur. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten: 'Taalcontact en taalverandering van het Keltisch' en: 'Interpretatie en herinterpretatie van middeleeuwse Keltische teksten'. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met verschillende lesvormen. Zo zijn er hoorcolleges, waarin een docent de stof uitlegt, werkgroepen, waarin je met medestudenten en de docent tijdens discussies en korte opdrachten met de stof aan de slag gaat en projectgroepen, waarin je met medestudenten een grotere opdracht maakt. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 24 uur per week aan zelfstudie besteden.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

40%

Groepswerk

5%

Zelfstudie

45%

Brede opleiding

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen bij je eigen opleiding, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Bestuur en Organisatie, Economie, Entrepreneurship, Digital Humanities, Gamestudies, Geschiedenis, Islam en Arabisch, Italiaans en nog veel meer.

Stage (in het buitenland)

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen. Je kunt zowel in Nederland als in het buitenland stagelopen. Studenten Keltisch waren in het verleden werkzaam bij uitgeverijen, kranten, bibliotheken, musea en het onderwijs.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 10-15 studenten aan de opleiding Keltische talen en cultuur. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Keltische talen en cultuur behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire