Studieprogramma

De hele bachelorstudie duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Elk blok wordt afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs.

Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd.

Jaar 1
Blok 1
Italiaans 1
Eerste kennismaking met het Italiaans. Je leert zowel lezen en schrijven als luisteren en spreken. Uiteraard komt grammatica ook aan bod.
Piazza Italia: cultuur en maatschappij
Je kijkt naar Italië door de ogen van een buitenlander en bestudeert alles wat daarbij opvalt, zoals de rol van de familie, de georganiseerde misdaad, sport en populaire cultuur.
Blok 2
Italiaans 2
Je verbetert je Italiaans door meer te oefenen met lezen, schrijven, spreken en luisteren. Dit doe je door het lezen van teksten over de Italiaanse cultuur en samenleving.
Italië: geschiedenis en moderniteit
Alles over de geschiedenis van Italië van 1800 tot nu. Je leert over het ontstaan van de Italiaanse eenheidsstaat, het Italiaanse fascisme, het politieke systeem, de economische ontwikkeling van het land en meer.
Blok 3
Italiano 3
Je eerste kennismaking met de hedendaagse Italiaanse cultuur. Je verbetert je Italiaans met behulp van interviews, televisieprogramma’s, films, boeken en kranten.
Inleiding Italiaanse letterkunde
Deze cursus geeft een synthetisch overzicht van de Italiaanse letterkunde vanaf de ontstaansgeschiedenis tot de actuele literatuur van vandaag.
Blok 4
Italiano 4
Je gaat diep in op de Italiaanse grammatica en bespreekt taalkundige thema’s en problemen van nu. Ook oefen je met het lezen van literaire en wetenschappelijke teksten.
Fondamenti di linguistica italiana
Alles over hoe de Italiaanse taal en literatuur de identiteit van de Italianen bepalen en welke rol dialecten hierbij spelen. De culturele ontwikkelingen worden in een historisch perspectief geplaatst.
Jaar 2
Verplichte vakken
Blok 1: Traduzione e uso dell'italiano
Je krijgt een theoretische en historische inleiding tot het vertalen Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans. Ook leer je om pragmatische en taalkundige problemen in beide talen op te lossen.
Blok 1: Analisi e critica del testo
Je krijgt een overzicht van de theorieën en methoden van de moderne literatuurkritiek en verdiept je in de linguïstische analyse van complexe teksten.
Blok 4: Migrazioni al plurale
Deze afsluitende verdiepingscursus biedt een meervoudig perspectief op emigratie en immigratie en gaat zowel in op kwesties die meertaligheid en taalverlies betreffen, als op literatuur en film die identiteit en diversiteit behandelen als onderdeel van de Italiaanse taal en cultuur.
Verplichte keuze
Blok 2: Lingue e culture a contatto (keuzevak)
Je kiest verplicht drie van deze vier verdiepende vakken. Wat zit er achter stereotypen als 'de theatrale Italianen' en 'de onbeleefde Nederlanders'? Je beeld van een cultuur wordt mede bepaald door de talige middelen die deze cultuur tot haar beschikking heeft. Twee concepten uit de multiculturele communicatie staan centraal: 'discourse markeerders' en 'mentaal lexicon'.
Blok 2: Dante's afterlives: testi e ricezione (keuzevak)
Je kiest verplicht drie van deze vier verdiepende vakken. Je krijgt een inleiding over Dante's 'Divina Commedia', het meesterwerk van de westerse canon en een epos dat illustratoren en schilders al sinds de Middeleeuwen inspireert. Naast het interpreteren van de tekst, focus je je daarom op de relatie tussen woord en beeld. Ook ontdek je hoe Dante's meesterwerk door de eeuwen heen ontvangen is.
Blok 3: Artisti e letterati: transmedialità dal Medioevo a oggi (keuzevak)
Je kiest verplicht drie van deze vier verdiepende vakken. Menig Italiaans Renaissancekunstenaar had een passie voor literatuur. Je onderzoekt met behulp van teksten van meesters als Michelangelo en Cellini de relatie tussen literatuur en kunst. Daarnaast staat in deze cursus de wisselwerking tussen literatuur en andere media centraal van de Negentiende eeuw tot heden.
Blok 3: L'italiano: dal significato alla forma (keuzevak)
Je kiest verplicht drie van deze vier verdiepende vakken. Deze cursus beoogt de bewustwording van de gebruikte taal te ontwikkelen als een instrument van actie. Daarbij wordt rekening gehouden met de communicatieve en structurele componenten (bijvoorbeeld voornaamwoorden en variabelen, algemeenheid en specificiteit). In de cursus zal de student een taalanalyse uitvoeren van een door de docent gekozen fenomeen, dat de verzameling van empirische gegevens omvat.
Verplichte keuze
Blok 3: Methods and Statistics 1 (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. In deze cursus leer je de grondbeginselen en methoden van empirisch onderzoek, in het bijzonder het soort onderzoek waarbij gebruikgemaakt wordt van statistische technieken.
Blok 3: Methoden van onderzoek naar interculturele communicatie (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. Onderzoek naar interculturele communicatie kun je op vier manieren doen. In deze cursus leer je welke dit zijn en zet je met een van de vier methodes zelf een onderzoek op.
Blok 3: Literary Toolbox (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. Hoe kun je nieuwe kennis produceren over en door middel van literatuur? Wat voor soort kennis is dit dan? En wat heeft literatuurwetenschap gemeen met andere (mens)wetenschappen? Deze vragen staan centraal in de Literary Toolbox.
Blok 3: Vertalen en vertaalwetenschap (keuzevak)
Je kiest verplicht één van deze vier keuzevakken. In deze cursus komen methoden en technieken van onderzoek naar vertaling aan bod, evenals methoden en technieken van het vertalen zelf. Welke methodes zijn er bijvoorbeeld om de relaties tussen vertaling en origineel te bestuderen? Waaruit bestaat de taak van de vertaler? En hoe maakt een vertaler keuzes in relatie tot de beoogde functie van de tekst in wording?
Jaar 3
Blok 3
Ricera e scrittura accademica
Deze cursus bereidt je voor op het schrijven van het eindwerkstuk.
Blok 1-4
Keuzeruimte
Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. De helft van deze ruimte is volledig vrij, de andere helft vul je in met een samenhangend pakket naar keuze, zoals een minor. Je kunt er ook voor kiezen vakken te volgen in het buitenland. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.
Eindwerkstuk
De bachelor rond je af met een eindwerkstuk.

Samenhang

Bij Italiaanse taal en cultuur in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen.

Verdieping

Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Italiaanse taal en cultuur. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten. Elk pakket bestaat uit vier vakken. In de vakomschrijvingen van het tweede jaar vind je terug welke vakken bij welk pakket horen.
 

  • Taal en communicatie Italiaans
    De focus ligt op taal en communicatie, in het bijzonder op de bemiddeling tussen de Nederlandse en Italiaanse samenleving. Hiermee bereid je je voor op de eenjarige masters Interculturele Communicatie, Meertaligheid en Taalverwerving of Vertalen, en op de tweejarige Research Master Linguistics.
  • Italiaanse cultuur en letterkunde
    Met dit pakket richt je je op de Italiaanse cultuur en letterkunde, van de middeleeuwen tot heden, en in het bijzonder op interdisciplinaire verbanden tussen literatuur, kunst, filosofie, film. televisie en maatschappij. Hiermee bereid je je voor op de eenjarige masters Literatuur vandaag, (Literair) Vertalen of Interculturele Communicatie, en op de tweejarige Research Masters Ancient, Medieval and Renaissance Studies en Comparative Literary Studies.

Keuzeruimte

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. De helft van deze ruimte is volledig vrij, de andere helft vul je in met een samenhangend pakket naar keuze, zoals een minor. Je kunt er ook voor kiezen vakken te volgen in het buitenland. Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt.

Werkvormen

In het eerste jaar van de bachelor Italiaanse taal en cultuur krijg je onderwijs in de vorm van hoor- en werkcolleges. Ook volg je een talenpracticum. 

In een hoorcollege zit je met je medestudenten in een grote zaal en is de docent aan het woord. Bij werkcolleges ga je zelf actief aan de slag. Het kan zijn dat je een presentatie moet houden, of dat je met elkaar een onderwerp bediscussieert of aan een opdracht werkt. Er is veel ruimte voor interactie en voor vragen aan de docent.

Per week heb je gemiddeld 12 tot 18 contacturen. Naast het volgen van colleges werk je zelfstandig (dus zonder begeleiding) in de vorm van groepswerk en zelfstudie. De verhouding tussen de werkvormen in het eerste jaar is als volgt:

Hoorcollege 10%
Werkcollege 20%
Practicum 5%
Groepswerk 20%
Zelfstudie 45%

Groepsgrootte

In 2018 zijn er 8 studenten begonnen aan de opleiding Italiaanse taal en cultuur. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten.

Taal van het onderwijs

Colleges 65% Italiaans en 35% Nederlands
Literatuur 65% Italiaans, 35% Nederlands en Engels

Stage

Stage lopen is een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. 

Jaarrooster

Bekijk het jaarooster (pdf) voor de start- en einddata van de semesters en onderwijsvrije weken.

Bindend studieadvies

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij Italiaanse taal en cultuur ligt dit minimum op 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen punten). Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een studie die beter bij je past.