Mogelijke beroepen

Na een bachelor gaan de meeste studenten verder met een aansluitende master. Met een master kun je in uiteenlopende werkvelden aan de slag. Het ligt er maar net aan in welke richting jij je hebt gespecialiseerd.

Breed inzetbaar, uniek afstudeerprofiel

Vragen over de islam en een multiculturele samenleving duiken overal op: op scholen, in ministeries, gemeentehuizen, redacties van kranten, politieke partijen, zorginstellingen, bedrijven. Als islamwetenschapper heb je academische vaardigheden opgedaan om breed te worden ingezet. Je bent academicus en hebt geleerd met een open, onafhankelijke en genuanceerde blik naar problemen te kijken. Maar je voegt iets toe dat maar weinig andere academici hebben, namelijk een gedegen kennis van de islam en de belangrijkste taal van deze religie, het Arabisch. Je kunt op veel verschillende plaatsen terecht komen en zult solliciteren op banen die ook historici, sociologen en communicatiewetenschappers trekken, maar jouw cv valt door je unieke afstudeerprofiel onmiddellijk op.

Professional aan het woord

Afgestudeerde Moulay Bouanani werkt bij de vakbond FNV Bondgenoten. Lees zijn testimonial.

Beleidsmedewerker integratie/migratie

Als beleidsmedewerker integratie/immigratie werk je aan oplossingen voor integratie- of immigratieproblemen. Je voert deze uit en evalueert de gevolgen. Je bent werkzaam bij bijvoorbeeld een gemeente of andere overheidsinstantie. 

Buitenlandcorrespondent

Je houdt de nieuwste gebeurtenissen op internationaal niveau in de gaten en besluit wanneer dit nieuwswaardig is of niet. Vervolgens verzamel je informatie om dit om te zetten naar een krachtig en interessant nieuwsitem.

Docent maatschappijleer

Als docent maatschappijleer geef je les aan jongeren over de samenleving. In je lesprogramma behandel je bijvoorbeeld geloof, de multiculturele maatschappij en de Nederlandse staat. Over deze verschillende onderwerpen discussieer je met de leerlingen en leer je hen hun eigen mening te bedenken en verwoorden.

Adviseur internationale betrekkingen

In deze functie houd je je bezig met de buitenlandse betrekkingen of contacten van een organisatie of de betrekkingen tussen landen onderling. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van landen of staten, inter-gouvernementele organisaties (IGO's), non-gouvernementele organisaties (NGO's) en multinationale ondernemingen. Als beleidsmedewerker stel jij een plan op dat een organisatie of bedrijf een richtlijn geeft hoe om te gaan met deze internationale betrekkingen. Je blijft daarom op de hoogte van alle ontwikkelingen en geeft oplossingen voor eventuele problemen.

Vertaler

Je vertaalt geschreven teksten, meestal van een vreemde taal (de brontaal) naar je moedertaal (de doeltaal), maar het kan natuurlijk ook andersom. Het is mogelijk om je in een bepaalde richting qua vertalen te specialiseren. Bijvoorbeeld medisch vertaler (denk aan bijsluiters) of juridisch vertaler (denk aan wetsteksten of notariële stukken), of commercieel vertaler (zoals reclamefolders) maar ook literair vertaler (romans en gedichten). Ook kun je kiezen of je ergens in dienst gaat, bijvoorbeeld bij een vertaalbureau, of als zelfstandig vertaler aan het werk gaat.