Ervaringen

 • Nina Bresser is student

  Nina Bresser, student Islam en Arabisch

  "Als Nederlandse studente Islam en Arabisch heeft deze opleiding voor mij een luikje opengezet naar een andere wereld. Binnen deze multiculturele opleiding heb ik kennis kunnen maken met de prachtige Arabische taal, maar ook met de enorme diversiteit en dynamiek van de Arabische wereld en de wereld van de islam.

  De 'arabistiek' houdt zich bezig met het ontleden, vertalen en interpreteren van zowel klassieke als moderne teksten, terwijl de 'islamologie' onderzoekt hoe deze teksten leven binnen verschillende nationale en internationale contexten, en welke plaats zij krijgen binnen de levendige en diverse praktijk. Omdat zowel leerlingen als docenten vaak verschillende academische én culturele achtergronden hebben, wordt er vanuit veel verschillende perspectieven naar de onderwerpen gekeken.

  Binnen deze opleiding is er ook ruimte voor jouw perspectief als student, en dat ervaar ik nog steeds als leerzaam en bijzonder. Islam en Arabisch is een relatief kleine opleiding, maar inhoudelijk bijzonder groots!"

 • Moulay Bouanani werkt bij de vakbond FNV bondgenoten

  Moulay Bouanani studeerde Islam en Arabisch

  "De opleiding Islam en Arabisch is geweldig. Je leert erg kritisch te zijn over complexe onderwerpen. Als ik de tijd terug kon draaien had ik opnieuw voor deze opleiding gekozen. Wel raad ik je aan om goed na te denken over wat je wilt doen na jouw studie. De arbeidsmarkt eist tegenwoordig steeds meer van studenten. Het hebben van een diploma op academisch niveau alleen is niet meer voldoende. Het is daarom goed om naast deze bachelor ook nevenactiviteiten, cursussen of een minor te volgen die je van specifieke vaardigheden kunnen voorzien om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

  Zelf heb ik gedurende mijn studie veel vrijwilligerswerk gedaan, onder andere als ouderenadviseur bij Alzheimer Nederland en als huiswerkbegeleider bij Stichting Doenja. Na het afronden van de master Islam in de moderne wereld, vond ik na drie maanden een baan bij de vakbond FNV Bondgenoten. Tijdens mijn studie heb ik geleerd om analytisch na te denken, een probleem goed te beschrijven en oplossingsgericht te werken. Dit kan ik kwijt in mijn huidige werk, waar ik de positie van werknemers wil verbeteren door het vergroten van de collectieve onderhandelingskracht. Ik wil ze inspireren, activeren en actief ondersteunen bij het opbouwen van een sterke en duurzame vakbond."

 • Sara Achahchah is student

  “Mijn passie en hart liggen bij de Arabische taal. De bachelor Islam en Arabisch sloot daar goed op aan. Daarnaast wilde ik de islam graag vanuit een wetenschappelijk en academisch perspectief  leren kennen.

  De studielast is prima en het contact met docenten is super. Hoewel ik veel scholen en docenten heb gezien, heb ik nooit zulke passievolle docenten gehad in mijn leven. Ze zijn zo open en vriendelijk, en ze schromen niet om naar je te luisteren wanneer iets niet goed gaat. Bovendien zijn ze zeer vakkundig en kunnen ze hun kennis op een leuke en enthousiaste manier overbrengen.

  Het vak dat mij het meest is bijgebleven, is Religie en Geweld. Het was zeer interessant om vanuit verschillende perspectieven naar zowel religieus als seculier geweld te kijken. De docent was ook zo spontaan en enthousiast over dit onderwerp, dat alles wat hij ons meegaf tijdens deze cursus, nog steeds is blijven hangen bij mij. Nog een inspirerend vak was de Antropologie van de islam. Hierbij leer je dat de islam niet voor iedere moslim hetzelfde is, op de vijf basispilaren na. Je leert dat er enorm veel verschillen zijn en krijgt daardoor een veelzijdige inkijkje in het islamitische geloof. Reizen binnen een collegezaal, zo heb ik dat vak ervaren.”