Feiten en cijfers

Studiesucces

Van alle eerstejaars ASW-studenten in Utrecht, gaat 76% door naar het tweede studiejaar (lichting 2015). Landelijk ligt dit percentage op 77%. Van degenen die door gaan naar het tweede studiejaar, haalt in Utrecht 59% binnen vier jaar zijn diploma (lichting 2013). Landelijk ligt dit percentage op 55%. 

In de Nationale Studenten Enquête 2018 is Algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht beoordeeld door 180 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met een 4,0 op een schaal van 1 tot 5. Het landelijk gemiddelde van de ASW-opleidingen ligt met 299 respondenten op een 3,9. (bron: NSE 2018) Naast onze eigen onderwijsevaluaties is de NSE een van de belangrijkste feedback-instrumenten voor onze opleiding. Door te luisteren naar onze studenten verbeteren wij - waar nodig - ons onderwijs en studiefaciliteiten. 

Resultaten Nationale Studenten Enquête 2018

Algemene sociale wetenschappen in cijfers

Bekijk ASW in cijfers, voor het vergelijken van deze studie met het landelijk gemiddelde. (Bron: WO-Monitor)