Ervaringen

 • Een goede basis van alle verschillende perspectieven binnen de sociale wetenschappen.

  ASW-student Gwenny vertelt over de bachelor.

  'Tijdens de Open dagen van de UU heb ik de voorlichting van alle opleidingen van Sociale wetenschappen bezocht. Bij de voorlichting van (toen nog) Algemene sociale wetenschappen wist ik gelijk dat ik juist deze opleiding wilde volgen. Bij ISW leer je kritisch te kijken en sociale problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, zodat je een totaalbeeld krijgt van waardoor gedrag nou wordt beïnvloed. Daarnaast biedt ISW je ook de ruimte om je te verdiepen in je eigen interesses, nadat je een goede basis hebt gekregen van alle verschillende perspectieven binnen de sociale wetenschappen.'

  Van brede oriëntatie naar specialisatie

  'Ik zit nu in mijn tweede jaar en ben aan het uitzoeken welke richting ik op wil gaan. Ik twijfel nog tussen de richting criminologie- of jeugdvraagstukken. Vrienden van mij gaan de kant op van Bestuurs- en organisatiewetenschap en weer anderen kiezen voor vakken van Pedagogische wetenschappen. Je kunt heel veel kanten op met ISW. De opleiding geeft je een goede basis van alle sociale wetenschappen, zodat je kritisch blijft kijken naar sociale vraagstukken en tunnelvisie wordt vermeden. Je begint met een brede oriëntatie met de mogelijkheid om je te specialiseren. Daarom heb ik voor deze opleiding gekozen en ben ik nog steeds erg blij mee.'

  Gwenny Jongbloed, student Interdisciplinaire sociale wetenschap

   

 • Doen wat je leuk vindt

  ASW-student Jule vertelt over de bachelor

  'Ik ben op de middelbare school naar heel veel open dagen en meeloopdagen geweest; ook naar (bijna) alle oriëntatieactiviteiten van de sociale wetenschappen. Ik vond al deze voorlichtingen van de sociale wetenschappen heel interessant, maar bij geen enkele voorlichting had ik echt zoiets van ‘ja, dit wordt mijn opleiding!’ Totdat ik bij ISW uitkwam. Alle aspecten die ik leuk vond van de andere sociale wetenschappen, komen in deze opleiding samen. Mensen zijn zo complex dat ze niet vanuit één discipline te verklaren zijn. Bij ISW leer je de verschillende disciplines te gebruiken en te combineren. Door op verschillende manieren naar mensen en hun gedrag te kijken, leer je ook heel veel over jezelf. Soms kan dat confronterend zijn, maar het is in ieder geval ook heel leerzaam en interessant.'

  Zelf je studie samenstellen

  'Wat ik verder heel leuk vind aan ISW is, dat je na het eerste jaar heel veel vrijheid hebt om je ‘eigen studie’ samen te stellen. In het eerste jaar krijg je namelijk inleidingsvakken in de sociale wetenschappen. Vanaf je tweede jaar kun je ervoor kiezen om je te specialiseren, maar je kunt ook lekker breed blijven. Je doet dus echt wat je leuk vindt. Ik heb voor dat laatste gekozen, omdat ik er nog steeds niet achter ben wat ik nu het allerleukst vind. Ik denk dat ik juist de combinatie het interessantst vind.'

  Openstaan voor alle opties

  'De kracht van ISW is, volgens mij, dat je leert om open te staan voor alle mogelijke opties. Hierdoor leer je heel kritisch denken. Juist omdat je leert dat er altijd meerdere mogelijkheden zijn, neem je niet zomaar alles aan. Algemene sociale wetenschappers zijn daardoor in staat om het bredere plaatje te zien, om vervolgens vanuit daar met een oplossing voor een probleem te komen. Ik denk dat dit later ook heel handig is voor op de werkvloer, ondanks dat ik nog niet precies weet wat ik na mijn studie wil gaan doen. Als ik nog een keer de keuze had kunnen maken, had ik zeker weer voor ISW gekozen!'

  Jule van den Berg, studente Interdisciplinaire sociale wetenschap

 • Bij ASW kijk je breder

  Oud-studente ASW Hanna vertelt over de bachelor.

  'Wat ik het leukste vond aan ASW? Dat je individu en maatschappij bestudeert en een veelheid aan thema’s voorgeschoteld krijgt. Van dakloosheid, familierelaties en arbeidsverhoudingen tot mediagebruik en verslaving. Je krijgt inzicht in hoe je op verschillende manieren onderzoek kunt doen, van interviews en tekstanalyse tot vragenlijstenonderzoek.'

  Buiten de kaders van verschillende disciplines

  'Ook interessant: je kijkt met een open blik naar sociaal-maatschappelijke problemen, probeert alle factoren die bij het ontstaan van problemen een rol spelen in kaart te brengen, en daarna oplossingen te zoeken. Voor mijn gevoel kijk je breder bij ASW, terwijl je je bij bijvoorbeeld psychologie of pedagogiek op een set van factoren richt. Je probeert buiten de kaders van de verschillende disciplines te treden.'

  Beleidsaanbevelingen en concrete oplossingen

  'Ik heb stage gelopen bij Equality, een onderzoeks- en adviesbureau op het terrein van emancipatie, gezin en diversiteit. Ik deed onderzoek naar de praktische problemen waar co-ouders tegenaan lopen. Ze zijn gescheiden, maar willen toch allebei voor de kinderen blijven zorgen. Bij Equality schrijf je mee aan beleidsaanbevelingen, maar je komt ook met concrete oplossingen. Na mijn studie ben ik er blijven werken. Nu onderzoek ik de rol van vaders in de opvoeding, maar ik heb ook de programma’s van de politieke partijen geanalyseerd.'

  'Mijn advies aan komende ASW'ers? Je kunt je specialiseren op één thema, maar juist bij ASW kun je ook een heel veelzijdige deskundigheid ontwikkelen. En dan kun je na je studie veel kanten op.'

  Hanna Harthoorn, oud-studente ASW