Matching

Matching

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die bij je past. Daarom maakt een matchingstraject deel uit van de inschrijvingsprocedure voor informatiekunde. Nadat je je hebt aangemeld in Studielink neem je hieraan verplicht deel. Het matchingstraject bestaat uit het invullen van een matchingsformulier* en het deelnemen aan een matchingsdag. Woon je in het buitenland of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten, dan is deelname aan matching niet verplicht. Neem contact met ons op als je toch aan de matching wilt deelnemen.

*Als je je voor meerdere opleidingen met matching hebt aangemeld, krijg je per opleiding een bericht met het verzoek om een matchingsformulier in te vullen. LET OP: je vult een formulier in per opleiding!

Matchingsdagen Informatiekunde

Vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus is besloten om alle fysieke onderwijsactiviteiten van de Universiteit Utrecht per direct af te lasten.
Hiermee geeft de universiteit gehoor aan de oproep van het kabinet aan het hoger onderwijs om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hiermee komen alle fysieke matchingsactiviteiten in 2020 te vervallen. Aankomende studenten die voor 1 april hun matchingsformulier hebben ingediend, zullen hier uiterlijk 10 april bericht over ontvangen.

De matchingsprocedure verloopt nu als volgt:

  • Nadat je je hebt ingeschreven via Studielink, dit kan nu tot en met 1 juni, ontvang je binnen 8 dagen een matchingsformulier. Hierin beantwoord je onder andere vragen over waarom jij voor deze opleiding hebt gekozen en wat je ervan verwacht. Het invullen en terugsturen van het matchingsformulier blijft een verplicht onderdeel van het inschrijvingsproces. Je wordt dus alleen toegelaten indien je het matchingsformulier op tijd hebt ingeleverd.
  • De uiterste deadline voor het terugsturen van het matchingsformulier verschuift van 15 mei naar uiterlijk 15 juni, maar we willen je vragen dit zo mogelijk eerder te doen als je daartoe de gelegenheid hebt.
  • Je krijgt nadat je het matchingsformulier ingeleverd hebt feedback op je motivatie en verwachtingen.
  • Het kan zijn dat je wordt gevraagd om deel te nemen aan extra matchingsactiviteiten op afstand. Deze zijn bedoeld om je ook in deze bijzondere tijden een beter inzicht in de opleiding te geven en je te helpen bij je definitieve keuze. Deze extra activiteiten zijn voor jou niet verplicht, maar we raden je wel aan om er serieus naar te kijken.

Vragen?

Als je vragen over het matchingstraject bij Informatiekunde hebt, kun je contact met ons opnemen. Mail of bel ons: 030 253 5888 (ma t/m vrij tussen 09:00-17:00).

Twijfel je nog over je studiekeuze? Een (chat)gesprek met Unibuddy Kevin of studieadviseur Pien kan je misschien verder helpen.