Mogelijke beroepen

Promoveren

Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse onderzoek. 36% van de Utrechtse informatici wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.

Mogelijke beroepen

Informatica

Zie hieronder een selectie van de mogelijke beroepen na het doen van de bachelor Informatica gecombineerd met een master:

Na de bachelor informatica heb ik het masterprogramma Software and Algorithms gevolgd. Voordat ik afstudeerde had ik al een baan gevonden als software engineer bij Philips Applied Technologies (Apptech).
Maaike Gerritsen, Philips
Maaike Gerritsen
Alumnus Informatica en Software and Algorithms
IT-adviseur

Welke software en hardware kunnen bedrijven het beste gebruiken? Hoe zorg je ervoor dat alles op computergebied soepel verloopt? IT-adviseurs (of consultants) adviseren bedrijven of andere organisaties bij dit soort vraagstukken, waarbij problemen of verbetering van de moderne technieken van de informatietechnologie centraal staan. Informatiekundigen op het gebied van bedrijven zijn hierbij vaak ook de brug tussen gebruikers en technici.

itadviseur

Systeemontwikkelaar

Een systeemontwikkelaar bepaalt de automatisering van bedrijven. Je brengt eerst in kaart welke wensen medewerkers hebben over het te gebruiken computersysteem en vertaalt dit daarna naar concrete hardware en software. Hoe komt de computerinfrastructuur er volgens jou het beste uit te zien?

systeemontwikkelaar

A.I.-programmeur

Als programmeur van artificiële intelligentie gebruik je je specialistische kennis op het gebied van informatica en game- en mediatechnologie om kunstmatige intelligentie te simuleren. Je kunt hierbij denken aan het creëren van gedrag van karakters in een computergame, zoals de bewegingen van voetbalspelers in een voetbalgame of de vechtkunsten van computergestuurde vijanden in een Role-Playing Game.

aiprogrammeur

Softwareontwikkelaar

Een softwareontwikkelaar creëert computerprogramma's. Dit kan voor iedereen zijn; je kunt bijvoorbeeld voor particulieren of voor bedrijven aan de slag. Achteraf evalueer je het programma. Is het goed genoeg voor de eindgebruiker? Welke verbeteringen moeten nog worden aangebracht?

softwareontwikkelaar

Game engine-programmeur

Als game engine programmeur sta je aan de basis van een computergame. Een engine (motor) is de kern van de game, deze zorgt ervoor dat onder andere de fysica (natuurkundige wetten) en grafische onderdelen goed worden gesimuleerd. De ontwikkeling van alle games begint dus altijd met de ontwikkeling of keuze voor een engine.

gameengineprogrammeur

Gametechnologie

Met de richting Gametechnologie kun je natuurlijk aan de slag bij vele game developers in Nederland en daarbuiten. Veel van onze afgestudeerden werken al bij deze bedrijven, zoals W!Games, Playlogic Games en Triumph Studios (de makers van Overlord). Game studios zoeken mensen die specialisten zijn op hun vakgebied, precies zoals de richting Gametechnologie dat biedt.

En er zijn veel meer mogelijkheden. Naast de entertainment games zijn er ook de serious games. Hierbij worden computer games toegepast in gebieden als onderwijs, training en simulatie. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn VStep en E-semble. Ook onderzoeksinstituten zoals TNO hebben grote behoefte aan afgestudeerden in de richting van de gametechnologie. Daarnaast zijn er goede mogelijkheden om op de Universiteit Utrecht of een andere universiteit wetenschappelijk onderzoek te doen naar nieuwe gametechnologie.

Een ander mogelijkheid is het opstarten van een eigen bedrijf. De Universiteit Utrecht steunt je hierbij via de Dutch Game Garden. Deze organisatie is speciaal opgericht om afgestudeerden te helpen hun eigen game-bedrijven op te zetten.

Overigens krijg je als je de richting Gametechnologie voltooid hebt een diploma Informatica met een aantekening 'Gametechnologie'. Daarmee staan in principe alle beroepen in de Informatica die hierboven genoemd zijn, voor je open.