Meeloopdagen

Tijdens de meeloopdagen bij de bacheloropleiding Informatica en de richting Gametechnologie volg je een hoorcollege en een practicum. Je krijgt daarnaast uitgebreid de kans om te praten met studenten en docenten, zodat je een goed beeld krijgt van de opleiding.

Voor wie?

Meeloopdagen zijn bedoeld voor 5- of 6-vwo'ers die een Bachelor Open Dag hebben bezocht en die serieus overwegen Informatica in Utrecht te gaan studeren.

Wanneer?

Momenteel zijn er geen meeloopdagen gepland. In september staat er een nieuwe planning online.

Aanmelden

Je kunt je tot 1 week voor de meeloopdag aanmelden. Als je je na de sluitingsdatum aanmeldt, kom je op de reservelijst terecht.

Meer informatie

Neem contact op met de coördinator meeloopdagen Willem Wijnia.

Bezoek eerst de Bachelor Open Dagen.