Gametechnologie

Ben je geïnteresseerd in het maken van computer games en wil je een universitaire opleiding volgen, dan is Gametechnologie de richting voor jou. Alleen aan de Universiteit Utrecht kun je een dergelijke universitaire richting volgen. De richting Gametechnologie, die deel is van de opleiding Informatica, bereidt je voor op een carrière bij een van de vele game-ontwikkelende bedrijven in Nederland en daarbuiten.

Gametechnologie sensoronderzoek

Studieprogramma

De Universiteit Utrecht biedt de richting Gametechnologie aan binnen de bacheloropleiding Informatica, naast de richting algemene Informatica. In dit 3-jarige programma leer je alle basistechnieken uit de Informatica die belangrijk zijn bij het maken van computer games en virtuele werelden en leer je samenwerken met ontwerpers van games. De richting Gametechnologie kent in het bijzonder de volgende onderdelen:

Je houdt je bezig met de technieken achter games, zoals artificial intelligence en graphics.
Programmeren

Hoewel je misschien al kunt programmeren leren we je (opnieuw) de basis van het programmeren in verschillende programmeertalen. Hierbij pas je deze vaardigheden vanaf het allereerste begin toe in het maken van games voor PC's en consoles. Hiernaast besteden we ruim aandacht aan internetprogrammeren en aan het ontwerp van programmatuur voor paralelle computers. Later in de studie leren we je hoe je kunt werken met complexe game engines.

Graphics en modelleren

Voor games speelt de grafische vormgeving een belangrijke rol. Game werelden moeten er vaak realistisch uitzien en virtuele karakters dienen goed geanimeerd te zijn. Tijdens de studie wordt ruim aandacht besteed aan computer graphics en aan het modelleren van virtuele werelden en animatie van karakters. Hierbij ligt het accent op de technieken daarachter en minder op de artistieke aspecten (daar zijn andere opleidingen voor).

Kunstmatige intelligentie

Game karakters en computer tegenstanders dienen intelligent gedrag te vertonen. Helaas is het hier in moderne computer games nog steeds slecht mee gesteld. Tijdens de studie besteden we dan ook veel aandacht aan technieken uit de kunstmatige intelligentie, met een bijzondere focus op de technieken die van belang zijn voor computer games, zoals agenttechnologie.

Netwerken, databases, ...

Ook andere onderwerpen uit de Informatica zijn van groot belang voor het maken van games. Games worden tegenwoordig vaak via wereldwijde netwerken gespeeld, de werelden en de spelgegevens moeten worden opgeslagen in grote gedistribueerde databases, gegevens moeten versleuteld worden zodat games niet gekraakt worden en efficiënte algoritmen zijn nodig om zaken real-time uit te rekenen. Aan al deze onderwerpen wordt aandacht besteed.

Game project

Bij het maken van games werk je meestal samen met mensen met een design en artistieke achtergrond. Al in het eerste jaar van de studie krijg je ook zelf onderwijs in het ontwerp van games zodat je goed begrijpt hoe het hele ontwerpproces in elkaar steekt. In het derde jaar doe je een groot game project waarbij je in een team van ongeveer 10 studenten, samen met studenten van een kunstopleiding, een game maakt voor een externe opdrachtgever. Hierin kun je alles wat je geleerd hebt toepassen. Zie Toepasbare games, gemaakt door studenten. Seriously? voor enkele voorbeelden.

Ervaringen

Meer informatie

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelordiploma Informatica met een speciale aantekening Gametechnologie. De pagina's over Informatica bieden daarom ook informatie over Gametechnologie. Na de opleiding kun je je verder in de gametechnologie specialiseren door het volgen van het tweejarige masterprogramma Game and Media Technology. Ook de pagina Mogelijke beroepen laat de mogelijkheden na de opleiding zien.Wil je je verder verdiepen in dit programma? Bezoek de Bachelor Open Dag of kom een dagje studeren op een van de Meeloopdagen. Nog meer vragen? Kijk op de Contact-pagina.

Brochure aanvragen

Toelating en inschrijven

Via de opleiding Informatica kun je je direct inschrijven voor het 3-jarige programma Gametechnologie. Bij je inschrijving in Studielink (onder opleidingsspecifieke vragen) en op het matchingsformulier kun je aangeven dat je je hier voor wilt inschrijven. Woon je in het buitenland of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten, dan is deelname aan matching niet verplicht. Neem contact met ons op als je toch aan de matching wilt deelnemen.

Welke diploma's geven toegang?

  • Vwo-diploma met het profiel Cultuur & Maatschappij + profielkeuzevak wiskunde B
  • Vwo-diploma met het profiel Economie & Maatschappij + profielkeuzevak wiskunde B
  • Vwo-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid + profielkeuzevak wiskunde B
  • Vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek
  • Als je geen geldig diploma hebt, kun je eventueel een toelatingsexamen afleggen, een zogeheten Colloquium Doctum.