Studiefinanciering

Studiefinanciering is een maandelijkse tegemoetkoming in je studiekosten en de kosten van je levensonderhoud van de overheid. De instantie die gaat over studiefinanciering heet DUO.

Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen:

Voorwaarden en aanvragen

Als je voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot leeftijd, schoolsoort en nationaliteit kun je studiefinanciering aanvragen via DUO.
Bij DUO vind je een actueel overzicht van de maandbedragen en de betaaldata.

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Dat is op dit moment afhankelijk van de duur van je opleiding. De bachelorfase duurt 3 jaar. Daarna volgt de masterfase, waarvan de studieduur kan verschillen:

  • wo-bachelor + wo-master van 1 jaar: 4 jaar aanvullende beurs + 5 jaar OV-kaart + in totaal 7 jaar leenfaciliteit
  • wo-bachelor + wo-master van 2 jaar: 5 jaar aanvullende beurs + 6 jaar OV-kaart + in totaal 8 jaar leenfaciliteit
  • wo-bachelor + wo-master van 3 jaar: 6 jaar aanvullende beurs + 7 jaar OV-kaart + in totaal 9 jaar leenfaciliteit
  • wo-bachelor + SUMMA (master van 4 jaar): 7 jaar aanvullende beurs + 8 jaar OV-kaart + in totaal 10 jaar leenfaciliteit

Let op: je studiefinanciering moet je binnen de (verlengde) diplomatermijn verzilveren.

Overbrugging VWO-WO

Als je nu in 6-vwo zit en per september een voltijd bacheloropleiding in het hoger onderwijs gaat volgen, vraag dan je studiefinanciering bij voorkeur 3 maanden van tevoren aan. Ook als je geen 18 bent, heb je recht op studiefinanciering. Als je 18 jaar bent of dit uiterlijk voor 1 juli wordt, kun je voor de maanden juli en augustus een financiële overbrugging aanvragen.
Meer informatie DUO: Overbrugging VWO-WO

Controle woonadres

DUO controleert je gegevens bij andere instanties, zoals de belastingdienst en de gemeente.

Meer informatie over studiefinanciering

Alle informatie over studiefinanciering in het Hoger Onderwijs vind je op de site van DUO.