Informatie voor vluchtelingstudenten


De Universiteit Utrecht (UU) heeft specifieke informatie over studeren aan de UU voor aankomend studenten met een vluchtelingachtergrond in de bovenstaande Pathfinder-tool gevoegd bij de bijbehorende hoofdstukken.

Open dagen
Op onze open dagen krijg je meer informatie over onze opleidingen en kom je in contact met studenten en docenten. Er zijn aparte open dagen voor Bachelor programma's en open dagen voor Master programma's.

Informatiebijeenkomsten
Volg je het UU-track of volg je colleges via InclUUsion? Of ben je geïnteresseerd in een studie aan de UU? Dan kun je op de volgende manier alvast meer informatie krijgen:

  • Een informatiesessie ter voorbereiding op je bezoek aan de open dagen
  • Een bijeenkomst over Selectie & Plaatsing: Wat houdt het in, wat zijn de regels en hoe verloopt de selectie?
  • Deelnemen aan leuke activiteiten die worden georganiseerd door verschillende Utrechtse studentenorganisaties

De data van deze bijeenkomsten en activiteiten worden o.a. gecommuniceerd via Boswell-Bèta en InclUUsion.

Financieel
De Universiteit Utrecht heeft geen beurzen voor vluchtelingstudenten. Als je bij de UU gaat studeren, verwachten wij dat je voldoende geld hebt om je studiekosten, levensonderhoud en huur te betalen. Vaak helpt het UAF hierbij. Gebeurt er onverwachts iets tijdens je studie waardoor je in financiële problemen komt dan zijn er, afhankelijk van de situatie, soms wel voorzieningen.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Dan kun je een afspraak maken met een studentendecaan via Studentenservice. De studentendecaan geeft alleen informatie over zaken die te maken hebben met studeren aan de Universiteit Utrecht. Je kunt hier niet terecht voor informatie over bijvoorbeeld asielprocedures en gezinshereniging.