Track Geschiedenis

  • van de oudheid tot gisteren
  • samenhang, verdieping en profilering
  • geschiedenis relevant maken voor de uitdagingen van de toekomst

Welkom bij de track

Ben jij nieuwsgierig naar historische achtergronden? Heb je altijd willen weten hoe zaken zijn ontstaan of waar ze vandaan komen? Kun je je verliezen in de geschiedenis en wil je diep leren graven, ongeacht het tijdvak? Of vergelijk je juist graag verschillende historische personages, gebeurtenissen of periodes? Kies dan voor de track Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Geschiedenis in een brede context

Binnen de track Geschiedenis krijg je niet alleen een grondige kennis van het verleden en een goed  inzicht in de ontstaansgeschiedenis van gebeurtenissen, maar leer je ook meer hedendaagse ontwikkelingen in een historisch perspectief te plaatsen. Je kunt kiezen uit vier specialismen: de oudheid en middeleeuwen en politieke, culturele of sociaaleconomische geschiedenis. Welke richting je ook kiest, de kennis die je opdoet zorgt voor een goede historische bagage. En doordat je zaken grondig leert onderzoeken, analyseren en in een brede context leert plaatsen, doe je ook vaardigheden op die buiten de universiteit zeer waardevol zijn.

Iets voor jou?

Zijn Hitler, Stalin en Mussolini te vergelijken? Welke gevolgen hebben imperialisme en globalisering gehad op de verspreiding van kennis en denkbeelden? Hoe komt het dat sommige landen zo’n voorspoedige ontwikkeling kennen en andere niet? Wat is de invloed van antieke en middeleeuwse ideeën op hedendaags Europa? In dit soort vraagstukken bijt je je graag vast. Ook vind je het leuk om onderzoeksresultaten mondeling en schriftelijk te presenteren.

Naast het volgen van vakken binnen Geschiedenis, heb je ruimte voor een stage, studieverblijf in het buitenland of het kiezen van extra vakken, eventueel bij een andere studie. Je krijgt onderwijs door gespecialiseerde docenten en je wordt begeleid door tutoren. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom het onderwijs, zoals binnen- en buitenlandse excursies, lezingen, filmavonden, politieke cafés of conferenties.

Wat kan ik ermee?

Na de bachelor gaan veel studenten verder met een eenjarig masterprogramma, bijvoorbeeld Geschiedenis van politiek en maatschappij of Cultuurgeschiedenis van modern Europa (Nederlands- en Engelstalig). Je kunt er ook voor kiezen een tweejarige researchmaster te volgen, zoals Ancient, Medieval and Renaissance Studies, of History.

Afgestudeerden vinden werk als beleidsmedewerker of specialist bij de overheid, bij bedrijven, bij NGO’s of bij culturele instellingen in Nederland en in het buitenland. Anderen worden journalist, redacteur, docent of wetenschapper.

Ik ging zelf geschiedenis studeren omdat ik graag biografieën las, diep onder de indruk was van mijn eerste bezoek aan Rome, maar ook omdat ik de wereld wilde veranderen. Eigenlijk heeft alles een historische dimensie: het politieke bedrijf, onze leefomgeving, culturele uitingen, en het nieuws van de dag. Kennis van de historische achtergronden helpen die verschijnselen te verhelderen. Binnen de track Geschiedenis leer je over de historische ontwikkelingen die de wereld gemaakt hebben tot wat hij nu is.
Maarten Prak, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis
Maarten Prak, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis