Honoursonderwijs

Binnen het Humanities Honours Programme verdiep je je binnen je eigen bachelor (je doet bijvoorbeeld verder onderzoek naar een onderwerp binnen jouw bachelorprogramma) of benader je vraagstukken door er juist andere vakgebieden bij te betrekken. Ook kijk je naar wat de wetenschap kan betekenen voor de maatschappij.

Humanities Honours Programme binnen je bacheloropleiding

Het Humanities Honours Programme is bedoeld voor ambitieuze bachelorstudenten met een brede interesse op het gebied van geschiedenis, kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen, filosofie, religiewetenschap, kunstmatige intelligentie, talen, literatuur en communicatie.

Als honoursstudent maak je deel uit van een honourscommunity en volg je, samen met medestudenten van verwante bacheloropleidingen, discussiebijeenkomsten over wetenschappelijke boeken en artikelen, zet je samen een project op, maak je een film, loop je mee in een onderzoeksgroep of organiseer je een symposium of lezing.

Het honoursprogramma volg je in het tweede en derde jaar, naast je eigen bachelorprogramma. Aan de deelname zijn geen extra kosten verbonden.

Wat ga ik doen als honoursstudent Geschiedenis?

Je verdiept je in je eigen vakgebied en kijkt over de grenzen van dat vakgebied naar verwante bacheloropleidingen om je horizon te verbreden.

Een deel van het programma is ingebed in je opleiding, een deel is aanvullend. Je volgt vakken en neemt deel aan excursies, projecten, reizen, publicaties en seminars. Bovendien kun je meedoen aan internationale uitwisselingsprojecten, waarin je samenwerkt met honoursstudenten van onze internationale partneruniversiteiten.

Is het honoursprogramma iets voor mij?

Zoek je verdieping binnen je eigen opleiding of wil je over de grenzen van je eigen vakgebied heen kijken door perspectieven uit andere vakgebieden erbij te betrekken? Heb je belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken ? Neem dan deel aan de voorlichtingsrondes tijdens de open dagen om te kijken of het honoursprogramma iets voor jou is. Studenten vertellen over de mogelijkheden, vakken en projecten van het honoursonderwijs.

Criteria voor instroom

  • goede studieresultaten, zowel in je eerste jaar als op het vwo
  • brede academische en maatschappelijke belangstelling
  • eigen initiatief en creativiteit
  • bereidheid om gezamenlijke activiteiten te organiseren

Hoe meld ik me aan?

Je meldt je aan voor je bacheloropleiding. In je eerste studiejaar hoor je van je tutor en via de organisatie van het honoursprogramma meer over het programma en de wijze van aanmelden.
Je ontvangt per e-mail uitnodigingen voor het matchingstraject (zie hierboven).

Meer over het Humanities Honours Programme weten? Download hier de brochure. Vragen over de inhoud van het programma? Je kunt ons mailen op humanitieshonours@uu.nl

Descartes College

Wil je ook honoursonderwijs volgen met studenten van alle bacheloropleidingen (niet alleen geesteswetenschappen-, maar bijvoorbeeld ook bètastudies)? Dan is het Descartes College misschien meer iets voor jou. Hier volg je, als onderdeel van je honoursprogramma, interdisciplinaire honourscursussen en ontmoet je docenten en studenten uit alle studierichtingen.