Waarom in Utrecht

Patiënt centraal

In Utrecht kom je als geneeskundestudent al vroeg met patiënten in contact. Al in het derde jaar begin je met je eerste longitudinale integratiecoschap in het ziekenhuis en bij een huisarts. Je leert de aangeleerde theorie toe te passen. Natuurlijk krijg je daarbij deskundige begeleiding.
 

Derdejaars coschap in beeld

De Utrechtse opleiding Geneeskunde is de enige in Nederland waarin zo vroeg in de opleiding coschap wordt gelopen. Andere opleidingen beginnen er doorgaans pas mee in het eerste masterjaar. Bekijk de video over wat je allemaal leert tijdens het derdejaars coschap. Het filmpje gaat over het onderdeel Interne geneeskunde in LINK groen.

Vernieuwend onderwijsconcept

De longitudinale integratiecoschappen in bachelor jaar 3 en in de master zijn zo vormgegeven dat je 12 weken coschap loopt op verschillende afdelingen. Die gehele periode word je begeleid door één supervisor, waardoor die een goed beeld van je krijgt. Coassistenten worden getoetst aan de hand van bekwaamverklaringen. Met behulp van deze bekwaamverklaringen is het voor supervisors en coassistenten duidelijk wat elke coassistent tijdens het coschap kan en mag uitvoeren zonder directe supervisie.

UMC Utrecht

De Utrechtse opleiding Geneeskunde volg je in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), één van de grootste en meest vooraanstaande gezondheidscentra in Nederland. Het UMC Utrecht is in 2019 wederom JCI geaccrediteerd. De focus in deze accreditatie ligt op kwaliteit en (patiënt)veiligheid.

Het onderzoek binnen het UMC Utrecht

In het UMC Utrecht vindt onderzoek plaats binnen de volgende thema’s:

 • Hart en Vaten
 • Hersenen
 • Infectie & Immuniteit
 • Kanker
 • Kinderen
 • Regeneratieve geneeskunde en stamcellen

Fit for the Future

De maatschappij verandert snel en vraagt ook steeds meer van de studenten. Hoe kunnen we studenten helpen om te gaan met studiedruk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt? Hoe breng je studenten van verschillende opleidingen en beroepen samen? Het UMC Utrecht geeft, onder de noemer Fit for the Future, prioriteit aan de volgende thema’s:

 • Patiëntparticipatie in het onderwijs
 • Interprofessioneel onderwijs
 • Teaching Science (academische vaardigheden)
 • Veerkracht van studenten en medewerkers (burn-out)
 • Diversiteit en inclusie
 • Internationalisering
 • Leven Lang Leren
 • Onderwijscarrière

Studentbetrokkenheid

De opleiding Geneeskunde in Utrecht hecht veel belang aan de betrokkenheid van studenten bij de ontwikkeling van het curriculum, bij uitvoering van onderwijs en bij beleid en management van de opleiding. De opleiding heeft hier in augustus 2015 de Aspire-to-Excellence award voor ontvangen op het congres van de Association for Medical Education Europe. De opleiding Geneeskunde in Utrecht heeft als eerste in Nederland deze prestigieuze internationale erkenning ontvangen.

Goede voorbeelden van studentbetrokkenheid zijn internationalisering binnen de opleiding en de aanpak van het onderwijs Academische vorming. Tijdens brainstorms met studenten zijn gewenste veranderingen uitgedacht. Diezelfde studenten helpen mee met het uitwerken en invoeren van deze veranderingen.

De gezondheidscursus

Een wisselende groep enthousiaste geneeskundestudenten organiseert ieder jaar de gezondheidscursus. Deze reeks bijeenkomsten is gericht op het delen van kennis over de werking van het menselijk lichaam, gezondheid en ziekte aan een geïnteresseerd publiek. Iedereen is welkom. Enthousiaste studenten vormen het dagelijks bestuur en organiseren zelfstandig de gezondheidscursus. Met plezier en voldoening kijken zij ieder jaar terug op een leerzame ervaring waarin ze steeds een nieuw thema behandelen. Je leest hier meer over de laatste gezondheidscursus.

Studievereniging

Maak alvast kennis met de studievereniging van geneeskunde MSFU “Sams”. Via de studievereniging kun je bijvoorbeeld je boeken goedkoper krijgen. De vereniging organiseert ook allerlei activiteiten, zoals excursies, workshops en een medisch congres.

Honoursprogramma

De opleiding Geneeskunde heeft honoursprogramma's in de bachelor- en in de masteropleiding. Deze programma’s willen jou als geneeskundestudent vroeg in de opleiding uitdagen om je wetenschappelijke ambitie te koppelen aan academische vorming en verbreding. We willen je stimuleren om het beste uit jezelf te halen! Lees meer over het honoursprogramma bachelor Geneeskunde.

Career services

In de opleiding is veel aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie, deels in samenwerking met Career Services. Zij bieden tijdens je studie trainingen, online tests, loopbaanadviesgesprekken, een cv-check en toegang tot een rijk netwerk van alumni, bedrijven en instellingen waarmee de universiteit contact heeft. Bekijk het aanbod van Career Services