Toelating

Geneeskunde is een opleiding met een numerus fixus. Voor het studiejaar 2019-2020 zijn er 304 plaatsen in Utrecht. Dat betekent dat niet iedereen die Geneeskunde wil studeren, kan worden toegelaten. Toelating is alleen mogelijk op basis van selectie in combinatie met de juiste vooropleiding. 

Vooropleidingseisen

Een vwo-diploma met het profiel Natuur & Gezondheid inclusief het profielvak natuurkunde of een vwo-diploma met het profiel Natuur & Techniek inclusief het profielvak biologie zijn de vooropleidingseisen voor de opleiding geneeskunde. Uiteraard moet je het eindexamen met goed gevolg hebben afgelegd voordat je definitief kunt worden toegelaten.

Vwo-diploma met verkeerd profiel en ontbrekende vakken 

Heb je wel een vwo-diploma, maar voldoe je niet aan de nadere vooropleidingseisen (profiel N&G of N&T met bijbehorende profielvakken), dan moet je een aanvullend examen afleggen. Heb je bijvoorbeeld niet het juiste profiel en ben je deficiënt in één of meer vakken, dan zijn er verschillende mogelijkheden: je kunt examen afleggen bij de Centrale Commissies Voortentamen (CCVX), je kunt Staatsexamen doen, of je kunt onderwijs aan het VAVO volgen bij een ROC in jouw omgeving. In alle gevallen moet je de bijbehorende examens met goed gevolg afleggen.

Als je niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen, maar deze deficiënties uiterlijk 31 augustus 2019 hebt weggewerkt, dan mag je wel meedoen aan de selectieprocedure.

Oud (vwo-)diploma – gelijkwaardige vooropleiding

Er is sprake van een gelijkwaardige vooropleiding als je in het bezit bent van één van de volgende oude (vwo-)diploma’s:

 • vwo-diploma op basis van ‘oude profielen’ (vwo-eindexamen afgelegd krachtens de in de Wet voortgezet onderwijs geregelde voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007):  
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek, aangevuld met biologie 1, 2 in de vrije ruimte
    
 • vwo-diploma ‘oude stijl’ op basis van vakkenpakket, tenminste bevattende de vakken:  
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde A of wiskunde B
    
 • gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet 1876; 
 • hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet   

Ben je in het bezit van één van deze diploma’s, dan moet je aantonen dat je voldoende kennis op het niveau van het vwo-eindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel (nadere vooropleidingseisen):
 

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A en/of wiskunde B

Als je niet voldoet aan deze nadere vooropleidingseisen, dan moet je een aanvullend examen afleggen. Er zijn verschillende mogelijkheden: je kunt examen afleggen bij de Centrale Commissies Voortentamen (CCVX), je kunt Staatsexamen doen, of je kunt onderwijs aan het VAVO volgen bij een ROC in jouw omgeving. In alle gevallen moet je de bijbehorende examens met goed gevolg afleggen. Je moet uiterlijk 31 augustus 2019 kunnen aantonen dat je de deficiënties hebt weggewerkt. Je mag in de tussentijd wel meedoen aan de selectieprocedure.

Geen vwo-diploma

Als je geen vwo-diploma hebt, zijn er twee situaties mogelijk:

1. Je hebt een propedeuse- of einddiploma van een hogeschool of een universiteit die onder de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) valt, of bent bezig die te behalen. Je moet dan aantonen dat je voldoende kennis op het niveau van het vwo-eindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel (nadere vooropleidingseisen):

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A en/of wiskunde B

Als je niet voldoet aan deze nadere vooropleidingseisen, dan moet je een aanvullend examen afleggen. Er zijn verschillende mogelijkheden: je kunt examen afleggen bij de Centrale Commissies Voortentamen (CCVX), je kunt Staatsexamen doen, of je kunt onderwijs aan het VAVO volgen bij een ROC in jouw omgeving. In alle gevallen moet je de bijbehorende examens met goed gevolg afleggen. Je moet uiterlijk 31 augustus 2019 kunnen aantonen dat je de deficiënties hebt weggewerkt. Je mag in de tussentijd wel meedoen aan de selectieprocedure.

2. Je hebt geen gelijkwaardig diploma: je kunt een aanvraag doen voor een toelatingsexamen (colloquium doctum).

Je moet minimaal 21 jaar zijn om een colloquium doctum aan te vragen. Je moet kunnen aantonen dat je voldoende kennis op het niveau van het vwo-eindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel (nadere vooropleidingseisen):
 

 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde A en/of Wiskunde B
 • Engels

Meer weten?

Kijk eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen en voldoe je niet aan de vooropleidingseisen? Neem dan contact op met de Toelatingscommissie van de opleiding via toelating@umcutrecht.nl.