Selectie

Om je in te schrijven voor de studie Geneeskunde in Utrecht en mee te kunnen doen aan de selectieprocedure moet je uiterlijk 15 januari 2020 een inschrijfverzoek indienen via Studielink voor de bacheloropleiding Geneeskunde. Geef Utrecht aan als je eerste voorkeur en kies het juiste collegejaar. De overige belangrijke acties in het aanmeldproces staan hier beschreven.

Reglement

 • Bekijk hier het reglement waarin de selectiecriteria en de selectieprocedure van de opleiding Geneeskunde beschreven staan.
 • Bekijk hier het reglement met daarin de algemene regels rondom selectie en plaatsing zoals die gelden binnen de Universiteit Utrecht 

Oriëntatie

Het is belangrijk dat je je oriënteert op de opleiding van je keuze. Je krijgt hierdoor een realistischer beeld van de studie waardoor je kunt nagaan of die bij je past.
Wij vinden het belangrijk dat je goed nadenkt of je in Utrecht geneeskunde wilt gaan studeren en dat je de voor- en nadelen van de opleiding tot arts afweegt.  

Wij helpen je op twee manieren bij je studiekeuze:

 1. Je kunt de open dag bezoeken om je te oriënteren en kennis te maken met de opleiding. Zo kun je nagaan of de opleiding bij JOU past.

 2. Wij laten je een vragenformulier over studie- en beroepskeuze en aanvullende vragen invullen. Om voor jezelf te bevestigen dat onze opleiding de juiste studie voor je is, ben je verplicht om die vragen in te vullen. Het vragenformulier wordt vanaf begin november verstuurd aan iedereen die dan al ingeschreven staat. Iedereen die zich vanaf begin november inschrijft in Studielink, ontvangt het vragenformulier binnen twee werkdagen na inschrijving.

  Let op! Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een vragenformulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

Selectieprocedure

Na afronding van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen, neem je definitief deel aan onze selectieprocedure. Die bestaat uit het beantwoorden van vragen over je vooropleiding in het vragenformulier (uiterlijk 31 januari 2020), zelfstudie, een selectiedag waarop je de kennistoets en de non-cognitieve toets aflegt en reflecteert op aspecten van motivatie.

Ongeveer een week na het invullen van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier ontvang je de informatie over de studiestof ter voorbereiding op de kennistoets. Deze informatie ontvang je op zijn vroegst begin december (of later als je je later inschrijft). Alle studiestof is in het Engels.

De selectiedag is op zaterdag 29 februari 2020. Op deze dag maak je een kennistoets, non-cognitieve toets en reflecteer je op aspecten van motivatie. Alle drie de toetsen worden digitaal afgenomen. De voertaal en toetstaal tijdens de selectiedag is Nederlands. Het resultaat van de kennistoets bepaalt, samen met het resultaat van de non-cognitieve toets, je reflectie op aspecten van motivatie en je overgangscijfers 5-6 vwo, of je geselecteerd wordt. De uitslag van de kennistoets is daarbij erg belangrijk. Het is dus aan te bevelen om je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om de stof voor de kennistoets te bestuderen.

Woon je buiten Europa of verblijf je minimaal drie maanden buiten Europa?

Voor kandidaten die woonachtig zijn buiten Europa of minimaal drie maanden buiten Europa verblijven en die niet in Utrecht aanwezig kunnen zijn op de selectiedag, is online deelname aan de selectiedag mogelijk. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • De kandidaat heeft het woonadres buiten Europa of verblijft aantoonbaar minimaal 3 maanden buiten Europa op de selectiedag.
 • Online deelname aan de selectiedag is voor eigen risico van de kandidaat.
 • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacyvoorwaarden voor online deelname.
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor (technische) vereisten, zoals een computer met goede en stabiele internetverbinding en een webcam.
 • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 januari 2020, voor online deelname aan de selectiedag aan door een e-mail te sturen naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl met daarin de volgende gegevens:
  • naam
  • studentnummer
  • reden van verblijf buiten Europa en een bewijs (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling). 

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat beslist op basis van deze informatie over online deelname aan de selectiedag of deelname aan de selectiedag op locatie, Utrecht Science Park in Nederland. Deadline voor het retourneren van het aanmeldingsformulier voor online deelname is 31 januari 2020. Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedag. Wegens eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de toets op een voor de kandidaat ongunstig tijdstip valt.

Heb je extra voorzieningen nodig tijdens de selectiedag?

Heb je een beperking (bijv. ADHD, dyslexie of visuele beperking) of is Nederlands niet je moedertaal waardoor je mogelijk extra voorzieningen tijdens de selectiedag nodig hebt? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 2020, een e-mail naar de studieadviseurs via adviseurs@umcutrecht.nl. Noem daarbij je naam, studentnummer, de aard van de beperking (inclusief bewijsstukken) en wat je nodig denkt te hebben aan voorzieningen. Alle opgestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de aard van de beperking wordt bekeken welke voorziening er voor de selectiedag mogelijk is.

Meer weten?
Bezoek deze website over studeren met een beperking.

Rangnummers en het accepteren van een plaats

De selectiecriteria zijn (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde voor de volledige beschrijving):

 • Score kennistoets
 • Score non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Overgangscijfers 5-6 vwo

Ranking vindt allereerst plaats op basis van de score voor de kennistoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennistoets dan een andere kandidaat krijgt een kansrijker rangnummer. Vervolgens wordt, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie en de overgangscijfers 5-6 vwo. Iedereen die goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304). Hoe kansrijker het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een bewijs van toelating.

Echter, bij het behalen van een voldoende hoge score voor de kennistoets in combinatie met opvallend lage scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie kan een expertpanel, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, bepalen of het rangnummer hetzelfde blijft of minder kansrijk wordt t.o.v. de in de voorgaande alinea beschreven werkwijze.

Na de selectiedag krijgen de kandidaten via Studielink bericht over hun rangnummer. Als je rangnummer kansrijk genoeg is voor plaatsing (1 t/m 304) kun je een plaats accepteren. Je moet dit binnen twee weken via Studielink doen. Doe je dit niet? Dan ben je je plaats kwijt en kun je geen geneeskunde studeren.

Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks Studielink en je e-mail inclusief je spam mail in de gaten om na te gaan of je een plaats hebt gekregen. Doe dit ook in je vakantie!

Houd rekening met de reële kans dat je geen plaats aangeboden krijgt voor de opleiding Geneeskunde. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze. Let daarbij op de inschrijfdeadlines van respectievelijk 15 januari en 1 mei voor opleidingen met een numerus fixus en opleidingen met matching.

Vanaf 15 april wordt op deze website wekelijks bekendgemaakt tot en met welk rangnummer een plaats is aangeboden.

Meer weten?

Vragen?

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Dan kun je mailen naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl. Wil je graag telefonisch contact? Laat dan je telefoonnummer achter in de mail. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.