Selectie

Als je zeker weet dat Geneeskunde in Utrecht de studie voor jou is, kun je vanaf 1 oktober t/m uiterlijk 15 januari 2021 een inschrijfverzoek indienen via Studielink voor de bacheloropleiding Geneeskunde. Kies daarbij het juiste collegejaar. Daarna kun je meedoen aan de selectieprocedure. De overige belangrijke acties in het aanmeldproces staan hier beschreven.

Reglement

Oriëntatie

Het is belangrijk dat je je oriënteert op de opleiding van je keuze. Je krijgt hierdoor een realistischer beeld van de studie waardoor je kunt nagaan of die bij je past.
Wij vinden het belangrijk dat je goed nadenkt of je in Utrecht geneeskunde wilt gaan studeren en dat je de voor- en nadelen van de opleiding tot arts afweegt.  

Wij helpen je op twee manieren bij je studiekeuze:

 1. Je kunt online onze open dag bezoeken om je te oriënteren en kennis te maken met de opleiding. Zo kun je nagaan of de opleiding bij je past.

 2. Wij laten je een vragenformulier over studie- en beroepskeuze en aanvullende vragen invullen. Om voor jezelf te bevestigen dat onze opleiding de juiste studie voor je is, ben je verplicht om die vragen in te vullen. Het vragenformulier wordt vanaf begin november verstuurd aan iedereen die dan al ingeschreven staat. Iedereen die zich vanaf begin november inschrijft in Studielink, ontvangt het vragenformulier binnen twee werkdagen na inschrijving.

  Let op! Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een vragenformulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

Selectieprocedure

Na afronding van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen, neem je definitief deel aan onze selectieprocedure. Die bestaat uit het beantwoorden van vragen over je vooropleiding in het vragenformulier (uiterlijk 31 januari 2021), zelfstudie, een selectiedag waarop je de kennis- en inzichtstoets en non-cognitieve toets aflegt én reflecteert op aspecten van motivatie.

Ongeveer een week na het invullen van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier ontvang je de informatie over de studiestof ter voorbereiding op het kennisdeel van de kennis- en inzichtstoets. Deze informatie ontvang je op zijn vroegst begin december (of later als je je later inschrijft). Alle studiestof is in het Engels.

De selectiedag is op zaterdag 20 februari 2021. Op deze dag maak je een kennis- en inzichtstoets, een non-cognitieve toets en reflecteer je op aspecten van motivatie. Alle drie de toetsen worden digitaal afgenomen. De voertaal en toetstaal tijdens de selectiedag is Nederlands. Het resultaat van de kennis- en inzichtstoets bepaalt, samen met het resultaat van de non-cognitieve toets, het resultaat van je reflectie op aspecten van motivatie (indien bepaald) en je vwo-cijfers, of je geselecteerd wordt. De uitslag van de kennis- en inzichtstoets is daarbij erg belangrijk. Het is dus aan te bevelen om je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om de stof voor het kennisdeel van de kennis- en inzichtstoets te bestuderen.

Woon je buiten Europa of verblijf je minimaal drie maanden buiten Europa?

Voor kandidaten die woonachtig zijn buiten Europa of minimaal drie maanden buiten Europa verblijven en die niet in Utrecht aanwezig kunnen zijn op de selectiedag (afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen), is online deelname aan de selectiedag mogelijk. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 • De kandidaat heeft het woonadres buiten Europa of verblijft aantoonbaar minimaal 3 maanden buiten Europa op de selectiedag.
 • Online deelname aan de selectiedag is voor eigen risico van de kandidaat.
 • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacyvoorwaarden voor online deelname.
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor (technische) vereisten, zoals een computer met goede en stabiele internetverbinding en een webcam.
 • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 januari 2021, voor online deelname aan de selectiedag aan door een e-mail te sturen naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl met daarin de volgende gegevens:
  • naam
  • studentnummer
  • reden van verblijf buiten Europa en een bewijs van niet aanwezig kunnen zijn op de selectiedag wegens verblijf van minimaal drie maanden buiten Europa (bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving aan een buitenlandse onderwijsinstelling). 

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat beslist op basis van deze informatie over online deelname aan de selectiedag of deelname aan de selectiedag op locatie, Utrecht Science Park, in Nederland (uiteraard afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen). Deadline voor het retourneren van het aanmeldingsformulier voor online deelname is 31 januari 2021.

Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedag. Wegens eventueel tijdsverschil is het mogelijk dat de toets op een voor de kandidaat ongunstig tijdstip valt.

Heb je extra tijd / voorzieningen nodig tijdens de selectiedag?

Heb je een beperking (bijv. ADHD, dyslexie of visuele beperking) of is Nederlands niet je moedertaal waardoor je mogelijk extra tijd / voorzieningen tijdens de selectiedag nodig hebt? Stuur dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 januari 2021, een e-mail naar de studieadviseurs via adviseurs@umcutrecht.nl. Noem daarbij je naam, studentnummer, de aard van de beperking (inclusief bewijsstukken) en wat je nodig denkt te hebben aan voorzieningen. Alle opgestuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de aard van de beperking wordt bekeken welke voorziening er voor de selectiedag mogelijk is.

Meer weten?
Bezoek deze website over studeren met een beperking.

Rangnummers en het accepteren van een plaats

De selectiecriteria zijn op dit moment (zie artikel 4 van het reglement van de opleiding Geneeskunde):

 • Score kennis- en inzichtstoets
 • Score non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Vwo-cijfers

De wijze van ranking is als volgt:

 1. Ranking vindt allereerst plaats op basis van de score voor de kennis- en inzichtstoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennis- en inzichtstoets dan een andere kandidaat krijgt een kansrijker rangnummer. Vervolgens wordt, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets (indien toegekend, zie punt 2), de score voor de reflectie op aspecten van motivatie en de vwo-cijfers. Iedereen die goed scoort op de kennis- en inzichtstoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304). Hoe kansrijker het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een bewijs van toelating.
 2. Wanneer een kandidaat een opvallend lage score op de non-cognitieve toets behaalt dan wordt dat beschouwd als een indicator dat de betreffende kandidaat hierin nog moet ontwikkelen. In dat geval is er reden om de reflectie op aspecten van motivatie te beoordelen en beide criteria in samenhang te beschouwen, zodat een breder beeld van het non-cognitieve totaalprofiel van de kandidaat ontstaat.
 3. Bij het behalen van een voldoende hoge score voor de kennis- en inzichtstoets en wanneer het non-cognitieve totaalprofiel in negatieve zin opvalt,  kan een expertpanel, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, bepalen of het rangnummer hetzelfde blijft of minder kansrijk wordt t.o.v. de bij punt 1 beschreven werkwijze.

Na de selectiedag krijgen de kandidaten via Studielink bericht over hun rangnummer. Als je rangnummer kansrijk genoeg is voor plaatsing (1 t/m 304) kun je een plaats accepteren. Je moet dit binnen twee weken via Studielink doen. Doe je dit niet? Dan ben je je plaats kwijt en kun je geen geneeskunde studeren.

Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks Studielink en je e-mail inclusief je spam mail in de gaten om na te gaan of je een plaats hebt gekregen. Doe dit ook in je vakantie!

Houd rekening met de reële kans dat je geen plaats aangeboden krijgt voor de opleiding Geneeskunde. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze. Let daarbij op de inschrijfdeadlines van respectievelijk 15 januari en 1 mei voor opleidingen met een numerus fixus en opleidingen met matching.

Vanaf 15 april wordt op deze website wekelijks bekendgemaakt tot en met welk rangnummer een plaats is aangeboden.

Meer weten?

Vragen?

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Dan kun je mailen naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl. Wil je graag telefonisch contact? Laat dan je telefoonnummer achter in de mail. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.