Selectie

Bekendmaking rangnummers

Vanaf 15 april wordt op deze website wekelijks bekendgemaakt tot en met welk rangnummer een plaats is aangeboden.

Op 20 mei: tot en met rangnummer 308


 

tijdlijn selectie geneeskunde

Om je in te schrijven voor de studie Geneeskunde in Utrecht en mee te kunnen doen aan de selectieprocedure moet je uiterlijk 15 januari 2019 een inschrijfverzoek indienen via Studielink voor de bacheloropleiding Geneeskunde. Geef Utrecht aan als je eerste voorkeur en kies het juiste collegejaar. De overige belangrijke acties in het aanmeldproces staan hier beschreven.

Reglement

 • Bekijk hier het reglement waarin de selectiecriteria en de selectieprocedure van de opleiding Geneeskunde beschreven staan.
 • Bekijk hier het reglement met daarin de algemene regels rondom selectie en plaatsing zoals die gelden binnen de Universiteit Utrecht 

Oriëntatie

Het is belangrijk dat je je oriënteert op de opleiding van je keuze. Je krijgt hierdoor een realistischer beeld van de studie waardoor je kunt nagaan of die bij je past.
Wij vinden het belangrijk dat je goed nadenkt of je in Utrecht geneeskunde wilt gaan studeren en dat je de voor- en nadelen van de opleiding tot arts afweegt.  

Wij helpen je op twee manieren bij je studiekeuze:

 1. Je kunt de open dag bezoeken om je te oriënteren en kennis te maken met de opleiding. Zo kun je nagaan of de opleiding bij JOU past.

 2. Wij laten je een vragenformulier over studie- en beroepskeuze en aanvullende vragen invullen. Om voor jezelf te bevestigen dat onze opleiding de juiste studie voor je is, ben je verplicht om die vragen in te vullen. Het vragenformulier wordt vanaf begin november verstuurd aan iedereen die dan al enige tijd ingeschreven staat. Iedereen die zich vanaf begin november inschrijft in Studielink, ontvangt het vragenformulier binnen een aantal dagen na inschrijving.

  Let op! Als je je voor meerdere opleidingen van de Universiteit Utrecht hebt aangemeld, ontvang je per opleiding een bericht met het verzoek een formulier in te vullen. Je doorloopt dus een procedure per opleiding! Heb je daarnaast een buitenlands diploma, dan wordt voor de diplomacontrole ook nog een apart proces opgestart. Het is van belang om elk proces volledig te doorlopen en alle gevraagde acties uit te voeren.

Selectieprocedure

Na afronding van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen, neem je definitief deel aan onze selectieprocedure. Die bestaat uit het reflecteren op aspecten van motivatie en het beantwoorden van vragen over je vooropleiding in het vragenformulier (uiterlijk 31 januari 2019), zelfstudie en een selectiedag waarop je de kennistoets en de non-cognitieve toets aflegt.

Ongeveer een week na het  invullen van de vragen over studie- en beroepskeuze en de aanvullende vragen in het vragenformulier ontvang je de informatie over de studiestof ter voorbereiding op de kennistoets. Deze informatie ontvang je op zijn vroegst begin december (of later als je je later inschrijft). Alle studiestof is in het Engels.

De selectiedag is op zaterdag 2 maart 2019. Op deze dag maak je een kennistoets en een non-cognitieve toets. Dit zijn beide schriftelijke toetsen. Ze worden afgenomen in het Nederlands. Het resultaat van de kennistoets bepaalt, samen met het resultaat van de non-cognitieve toets, je reflectie op aspecten van motivatie en je overgangscijfers 5-6 vwo, of je geselecteerd wordt. De uitslag van de kennistoets is daarbij erg belangrijk. Het is dus raadzaam je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om de stof voor de kennistoets te bestuderen.

Woon je op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten?

Voor kandidaten die woonachtig zijn op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en die niet in Utrecht aanwezig kunnen zijn voor de selectiedag, is online deelname aan de selectiedag mogelijk. Hiervoor gelden enkele voorwaarden:

 

 • De kandidaat heeft het woonadres op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
 • Online deelname aan de selectiedag is voor eigen risico van de kandidaat.
 • De kandidaat gaat schriftelijk akkoord met de privacy-voorwaarden voor online deelname.
 • De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor (technische) vereisten, zoals een computer met goede en stabiele internetverbinding.
 • De kandidaat meldt zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 21 januari 2019* voor online deelname aan de selectiedag aan door een e-mail te sturen naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl

* Let op: de datum is gewijzigd t.o.v. eerdere berichtgeving op deze website.

De kandidaat ontvangt na aanmelding een e-mail met aanvullende informatie. De kandidaat kiest op basis van deze informatie voor online deelname aan de selectiedag of voor deelname aan de selectiedag in Utrecht.
Online deelname aan de selectiedag is uitsluitend mogelijk op de reguliere selectiedatum. 

Heb je een functiebeperking?

Heb je een functiebeperking (bijv. ADHD of dyslexie) waardoor je extra voorzieningen nodig hebt op de selectiedag? Neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 21 januari* contact op met de studieadviseurs van de opleiding via adviseurs@umcutrecht.nl. Zij voorzien je vervolgens van informatie over de te volgen procedure.

De studieadviseurs behandelen binnen de opleiding alle verzoeken van studenten met betrekking tot studeren met een functiebeperking en hebben ook een vertrouwelijke functie.

* Let op: de datum is gewijzigd t.o.v. eerdere berichtgeving op deze website.

Rangnummers en het accepteren van een plaats

De selectiecriteria zijn:

 • Uitslag kennistoets
 • Uitslag non-cognitieve toets
 • Score voor reflectie op aspecten van motivatie
 • Overgangscijfers 5-6 vwo

Ranking vindt allereerst plaats op basis van de kennistoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennistoets dan een andere kandidaat krijgt een gunstiger rangnummer. Vervolgens wordt het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie en de overgangscijfers 5-6 vwo. Iedereen die dus goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een gunstig rangnummer (1 t/m 304). Hoe gunstiger het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een Bewijs van toelating.
Echter, er wordt een ongunstiger rangnummer toegekend bij het behalen van score ‘x’ voor de kennistoets in combinatie met slechte scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie dan bij het behalen van score ‘x’ voor de kennistoets in combinatie met voldoende scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie.

Na de selectiedag krijgen de kandidaten via Studielink bericht over hun rangnummer. Als je rangnummer gunstig genoeg is voor plaatsing (1 t/m 304) kun je een plaats accepteren. Je moet dit binnen twee weken via Studielink doen. Doe je dit niet? Dan ben je je plaats kwijt en kun je geen geneeskunde studeren.

Let op! Houd vanaf 15 april wekelijks Studielink en je e-mail inclusief je spam mail in de gaten of je een plaats hebt gekregen. Doe dit ook in je vakantie!

Houd rekening met de reële kans dat je geen plaats aangeboden krijgt voor de opleiding Geneeskunde. Het is dus belangrijk om goed na te denken over een tweede studiekeuze. Let daarbij op de inschrijfdeadlines van respectievelijk 15 januari en 1 mei voor opleidingen met een numerus fixus en opleidingen met matching.

Na 15 april wordt op deze website wekelijks bekendgemaakt tot en met welk rangnummer een plaats is aangeboden.

Meer weten?

Vragen?

Als je nog vragen hebt over je inschrijfverzoek en de selectie, kijk dan eerst of je vraag beantwoord wordt op de pagina met veelgestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Dan kun je mailen naar GNKaanmelding@umcutrecht.nl.