Waarom in Utrecht

Aandacht voor onderzoek

Veel docenten zijn, naast dat ze onderwijs geven, ook actief in het onderzoek, dat plaatsvindt in het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, of ze werken als apotheker. Door deze dubbele functie besteden zij in het onderwijs veel aandacht aan de nieuwste en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de farmaceutische wetenschappen en de farmaceutische praktijk. Je krijgt zo een goed beeld van je toekomstige werkveld.

Meningen van studenten

In Utrecht vragen we studenten aan het eind van hun bachelor wat ze positief vonden aan hun studie. Onze farmaciestudenten noemden de volgende punten:

  • afwisselende en gevarieerde vakken
  • goede afwisseling van werkvormen
  • goede combinatie van theorie en praktijk
  • de logische opbouw van vakken vormt een goede voorbereiding op de master
  • goede docenten en prettige begeleiding

Naar het buitenland

Zo'n 20-25% van onze studenten gaat voor korte of langere tijd naar het buitenland. Je kunt bijv. als uitwisselingsstudent driekwart jaar aan een andere Europese universiteit studeren. Dit doe je tijdens je profileringsruimte (= vrije keuzeruimte in je rooster). De tentamens die je daar haalt tellen mee voor je bachelordiploma in Nederland. Naast studiefinanciering kun je een buitenlandbeurs aanvragen. De universiteit ter plaatse helpt je met het vinden van woonruimte.

Zicht op de Dom vanuit de Zadelstraat