Veelgestelde vragen

Wat houdt selectie in?

Voor de studie Farmacie hebben we meer aanmeldingen dan plaatsen. De beschikbare plaatsen worden verdeeld door middel van selectie. De selectie houdt in dat je een selectieprocedure moet doorlopen en moet deelnemen aan de selectiedag. Een aantal weken voor de selectiedag krijg je materiaal toegestuurd waarmee je je kunt voorbereiden. Tijdens de selectiedag volg je een onderwijsprogramma inclusief toetsen. Je inzet en de uitslag van de toetsen bepalen mede je rangnummer. Het programma van de selectiedag lijkt op de echte studie zodat je beter weet waaraan je begint en wat er van je wordt verwacht. Diegenen met het beste resultaten op de selectiedag komen boven aan de lijst te staan en worden zeker geplaatst, diegenen die het minst geschikt zijn komen onder aan de lijst te staan en worden (bij een groter aantal aanmelders dan er plaatsen zijn) mogelijk niet geplaatst.

Moet ik meedoen met de selectie?

Ja, deelname aan de selectiedag is verplicht. Ook als je meer dan een 8 voor je eindexamen hebt, ben je verplicht om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Wat zijn de voordelen van selectie voor mij?

Je krijgt de gelegenheid om voor de studie al echt te ervaren wat de studie inhoudt. Je bent dan dus beter in staat om een goede studiekeuze te maken. Daarnaast ben je voor plaatsing niet afhankelijk van het lot, maar kun je je kansen om toegelaten te worden verhogen door je goed voor te bereiden op de selectiedag, goed op te letten tijdens het onderwijsprogramma en goed je best te doen op de toets.

Wanneer is de selectiedag?

De selectiedag vindt plaats op 8 februari 2020. Wie zich uiterlijk op 15 januari heeft aangemeld via Studielink wordt uitgenodigd. Er zijn geen herkansingsdagen.

 

Ik heb een functiebeperking

Heb je een functiebeperking (bijv. ADHD of dyslexie) waardoor je extra voorzieningen nodig hebt op de selectiedag? Neem dan uiterlijk 25 januari contact op met de studieadviseur van de opleiding via studieadviseur.pharm@uu.nl. Zij voorziet je vervolgens van informatie over de te volgen procedure.

De studieadviseur behandelt binnen de opleiding alle verzoeken van studenten met betrekking tot studeren met een functiebeperking en heeft ook een vertrouwelijke functie.

Als ik word geselecteerd, ben ik dan zeker van een plaats?

Wie geselecteerd wordt is nog niet zeker van een plek! Je moet namelijk ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Als ik niet word geselecteerd, mag ik dan volgend jaar weer meedoen aan de selectie?

Ja, je mag drie keer meedoen aan de selectieprocedure bij Farmacie in Utrecht.

Ik heb gemiddeld een 8 op mijn eindlijst, word ik dan automatisch toegelaten?

Nee, wie een gemiddeld cijfer van 8 of hoger heeft behaald, wordt niet automatisch toegelaten. Ook als je een hoog gemiddelde hebt op je eindlijst moet je deelnemen aan de selectieprocedure. Overgangscijfers van 5-6 VWO bepalen deels je score waarmee je rangnummer bepaald wordt, dus met hoge cijfers vergroot je je kans om te worden toegelaten.

Hoe groot is de kans om te worden geselecteerd?

De kans om geselecteerd te worden is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en is daarom op dit moment onbekend. In 2020 zijn er 220 beschikbare plaatsen voor Farmacie en 50 plaatsen voor het College of Pharmaceutical Sciences. In de afgelopen drie jaar hebben we iedereen die toelaatbaar was kunnen plaatsen!

 

Wat als ik niet kan deelnemen aan de selectiedag?

Helaas kun je je dan niet geplaatst worden voor Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Je kunt het in februari van het volgende academische jaar opnieuw proberen. Wanneer je in het buitenland woont en daardoor niet aanwezig kunt zijn op de selectiedag kun je contact opnemen met de studieadviseur Carmen Jansen.

Ik kan niet vóór 1 september een bewijs overleggen dat ik een (deel)examen heb afgerond

Als je toegelaten bent tot een UU-opleiding met numerus fixus moet je uiterlijk 31 augustus aantonen dat je aan alle (nadere) vooropleidingseisen hebt voldaan. Denk hierbij aan een VWO-examen, een colloquium doctum, of een taaltoets. Als je op 31 augustus nog niet voldoet aan de vooropleidingseisen dan vervalt je plaats.

Ook in sommige andere bijzondere situaties kun je de universiteit verzoeken om een uitzondering te maken op de regels. 

Kan ik me voor twee fixus studies aanmelden?

Bijvoorbeeld: je wilt eigenlijk Geneeskunde studeren, maar wordt niet toegelaten, kan ik dan alsnog Farmacie studeren? Je kunt per studiejaar aan maximaal twee selectieprocedures deelnemen. Als je twijfelt tussen geneeskunde en farmacie kun je aan beide selectieprocedures deelnemen. Let op: het is niet mogelijk om met beide opleidingen te starten. Wanneer je een bewijs van toelating ontvangt voor beide opleidingen kun je er maar één accepteren en zul je een keuze moeten maken.   

Ik heb een buitenlandse vooropleiding en spreek niet goed Nederlands

Als je ten tijde van de selectiedag nog niet voldoende Nederlands zal beheersen, kun je niet meedoen met de selectie. Je kunt je eventueel wel inschrijven voor het Engelstalige College of Pharmaceutical Sciences. Deze studie leidt studenten niet op tot apothekers, maar tot geneesmiddelenonderzoekers. 

I have a foreign degree, how do I apply?

You won’t be able to participate in the selection procedure for Pharmacy if, at time of the selection date, you’re not fluent in Dutch. However, it is possible to subscribe for the College of Pharmaceutical Sciences. This study does not train students to be a pharmacist, but to be a researcher in drug innovation.

Check the application and admission for limited enrolment programmes.

Ik heb nog andere vragen, waar kan ik terecht?

Je kunt je vragen per e-mail stellen aan het Team Selectie & Plaatsing door een mail te sturen naar selectie.pharm@uu.nl.