Selectie

Op deze pagina wordt periodiek bekendgemaakt tot en met welk rangnummer een plaats wordt aangeboden aan kandidaten uit de selectieperiode voor start studiejaar september 2019. 

Woensdag 18 september: het hoogste rangnummer dat een plaats aangeboden heeft gekregen, is nummer 486.

 

Numerus fixus

Om te zorgen dat er voor alle studenten voldoende goede faciliteiten zijn, heeft de opleiding een numerus fixus ingesteld. Numerus fixus is Latijn en betekent 'vastgesteld aantal'. Voor studies met een numerus fixus worden dus maar een beperkt aantal studenten toegelaten. Voor het studiejaar 2020-2021 zijn er voor Farmacie en het College of Pharmaceutical Sciences 270 plaatsen beschikbaar in Utrecht. Voor de opleiding Farmacie zijn circa 220 plaatsen beschikbaar.

Belangrijke data (voor starten in september 2020)

  1. De deadline voor inschrijven is op 15 januari 2020
  2. Deelname aan de selectiedag is op 8 februari 2020 
  3. Accepteren van een plaats is vanaf 15 april 2020
  4. Voldoen aan alle toelatingseisen: 31 augustus 2020

Selectieprocedure

Het invullen van het digitale vragenformulier is één van de verplichte onderdelen van de selectieprocedure. Na aanmelding in Studielink, ontvang je een e-mail met inloggegevens voor Osiris Online Application. Met deze gegevens log je in. Je ziet voor elke opleiding met numerus fixus en selectie waar je je voor aanmeldt een apart formulier.

Een onderdeel van het formulier is het uploaden van je 5-6 vwo overgangscijfers. We maken gebruik van een standaard cijferformulier dat je hier kan downloaden:

  • Vul het bovenste deel van het formulier in
  • Laat het onderste deel invullen door je middelbare schooldecaan en laat het ook door je decaan ondertekenen en bestempelen
  • Scan vervolgens het ingevulde cijferformulier in en sla het op als pdf
  • Upload deze pdf op de juiste plek in het vragenformulier

Let op: de uitnodiging om het digitale formulier in te vullen wordt per e-mail verstuurd naar het adres waarmee je in Studielink staat ingeschreven. Houd ook je spamfolder in de gaten! We zullen van een kleine steekproef van de selectiekandidaten een kopie opvragen van het 5 vwo-rapport om de formulieren te controleren.

Doe je vwo of heb je vwo gedaan, maar ben je deficiënt in één of meer vakken? Laat die vakken dan leeg in het vragenformulier. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je deficiënt bent in één of meer vakken. Je mag ook aan onze selectieprocedure meedoen als je geen regulier vwo doet of hebt afgerond. Denk hierbij aan (in één of meer jaar) vwo op het VAVO doen of een buitenlands diploma, met een hbo-propedeuse of met een hbo-diploma. Behoor je tot één van deze categoriën dan hoef je de vraag over de 5-6 vwo overgangscijfers niet in te vullen. Het heeft geen negatieve invloed op je deelnamekansen als je geen 5-6 vwo overgangscijfers hebt.

Wanneer je in het buitenland woont en daardoor niet aanwezig kunt zijn op de selectiedag, kun je de selectiedag volgen via Skype. Als je daar nog vragen over hebt, kun je contact opnemen met de studieadviseur Carmen Jansen.

Na het terugsturen van de vragenlijst ontvang je de informatie over de studiestof ter voorbereiding op de kennistoets. Deze informatie ontvang je op zijn vroegst begin december (of later als je je later inschrijft). De studiestof is deels in het Engels.

Op de selectiedag maak je twee kennistoetsen en een kritisch denkentoets. Dit zijn beide schriftelijke toetsen. Ze worden afgenomen in het Nederlands. Het resultaat van de kennistoetsen en je overgangscijfers 5-6 vwo bepalen wat je rangnummer wordt. De uitslag van de kennistoetsen is daarbij het belangrijkste. Het is dus raadzaam je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om de stof voor de kennistoetsen te bestuderen.

Na de selectiedag krijgen de kandidaten via Studielink bericht over hun rangnummer. Als je rangnummer gunstig genoeg is, ontvang je bericht of je in aanmerking komt voor plaatsing. Je moet binnen 14 dagen via Studielink je plaats accepteren. Doe je dit niet dan ben je je plaats kwijt en kun je geen farmacie studeren. Let op!!! Houd vanaf 15 april wekelijks je e-mail inclusief je spam mail in de gaten of je bericht hebt gekregen over een mogelijke plaatsing. Doe dit ook in je vakantie!

Meer weten? Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen rondom het selectietraject bij Farmacie of mail ze naar: selectie.pharm@uu.nl.

Regelingen

De regels voor opleidingen met een numerus fixus zijn vastgelegd in: