Het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) is een 3-jarige internationale bacheloropleiding met vakken op Honours niveau waarin je leert hoe nieuwe geneesmiddelen worden ontdekt en ontwikkeld; van het zoeken naar nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen tot het testen van nieuwe medicijnen in patiënten. Om je goed voor te bereiden op de (inter)nationale arbeidsmarkt, bevat elk vak een projectopdracht waarbij je met medestudenten werkt aan een zelfgekozen (bio)medisch probleem. Zo leer je de theorie van de farmaceutische wetenschap toe te passen en deze problemen creatief op te lossen.

The information on this website is also available in English. On the international site you can also find additional information about applying with a non-Dutch diploma, financial matters and studying in Utrecht. 

Grote vraag naar nieuwe geneesmiddelen 

Er is een grote vraag naar nieuwe geneesmiddelen. Denk aan aandoeningen als kanker, diabetes en Alzheimer, allemaal ziekten waar nog geen of geen goede geneesmiddelen voor zijn. Geneesmiddelenonderzoek is daarom ontzettend hard nodig. Dit onderzoek kan niet zonder goed opgeleide onderzoekers die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het verbeteren van de gezondheid van vele patiënten. 

Ontwikkeling van geneesmiddelen 

Bij het CPS leer je wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Zo moet je bedenken waar een nieuw geneesmiddel op aan moet grijpen in het lichaam, welke structuur de werkzame stof zou moeten hebben, wat de beste toedieningsweg voor het geneesmiddel zal zijn en hoe de werkzaamheid en veiligheid van het nieuwe medicijn in patiënten getest kan worden. Geneesmiddelenonderzoek maakt gebruik van vele disciplines: biomedische wetenschappen, biologie, scheikunde, farmacie en geneeskunde. 

Uitdagende onderwijsvorm 

Als onderzoeker heb je meer nodig dan theoretische kennis. Denk aan vaardigheden als het stellen van de juiste onderzoeksvragen, het bedenken van een geschikte aanpak om deze vragen te beantwoorden en ervaring in het lab. Daarnaast zul je als toekomstig geneesmiddelenonderzoeker samenwerken met andere onderzoekers en je resultaten presenteren in bijvoorbeeld een wetenschappelijk tijdschrift of op een internationaal congres. Daarom bevat elk vak ook een groepsopdracht waarin je alle bovenstaande vaardigheden oefent. Bij een groepsproject werk je samen met je medestudenten aan een (zelfgekozen) biomedisch probleem zoals je later ook in de beroepspraktijk zult tegenkomen. Het onderwijs van CPS wordt in het Engels, de taal van het onderzoek, gegeven. Bovendien is het CPS daardoor toegankelijk voor internationale studenten. 

Kleinschalige community 

Door gedurende het gehele eerste studiejaar in verschillende groepssamenstellingen aan opdrachten te werken, kennen CPS-studenten elkaar heel goed en motiveren en helpen ze elkaar. Daarnaast is er veel contact met CPS-studenten uit andere jaargangen en de studenten van de Farmacie bacheloropleiding via de gemeenschappelijke studievereniging.  

Kleinschaligheid is een belangrijk aspect: we starten het eerste jaar met maximaal 60 studenten. Omdat docenten aan relatief kleine groepen lesgeven, is er ruimte voor veel persoonlijk contact en informele wetenschappelijke discussies.  

Door de kleinschaligheid van het CPS vorm je een echte community van enthousiaste en gedreven studenten die elkaar naar een hoger niveau tillen.

Na je studie

Als CPS-afgestudeerde zijn er verschillende loopbaanmogelijkheden. Je kunt, na het volgen van een passende master, ook in de neurowetenschappen terechtkomen. Dit filmpje geeft een indruk van het fascinerende onderzoek door neurowetenschapper Corette Wieringa.  

Waarom in Utrecht

Het CPS is een internationale bacheloropleiding met een unieke combinatie van inhoud en onderwijskundige aanpak: 

Inhoud 

  • Het onderzoeken van de oorzaak van een ziekte, het ontwerpen van een nieuw geneesmiddel, het testen van een nieuw medicijn in patiënten en alles daar tussen in. 

  • De studie bevat elementen uit de biomedische wetenschappen, scheikunde, biologie, farmacie en geneeskunde. 

Onderwijskundige aanpak 

  • kleinschalig onderwijs: in een kleine opleiding van maximaal 60 gemotiveerde studenten met veel groepsopdrachten leer je elkaar en de docenten snel en goed kennen
  • project-georiënteerd onderwijs: biomedische en farmaceutische problemen uit de praktijk 

  • ruimte voor creativiteit en eigen inbreng: volg je interesses
  • Research environment: veel practica, les van wetenschappers, bezoeken aan onderzoeksinstituten en bedrijven, en een onderzoeksproject van vijf maanden in het derde studiejaar

  • volledig Engelstalig: samen studeren met internationale studenten

Deze onderzoekende manier van denken past bij uitstek bij de onzekere aard van het leven als consultant: bij aanvang van een project is de opdracht vaak nog niet eens bekend.

Studie in Cijfers

Wil je deze studie vergelijken met het landelijk gemiddelde van deze opleiding? Bekijk de resultaten van Studie in Cijfers. Deze resultaten zijn niet enkel van CPS, maar samengevoegd met de bacheloropleiding Farmacie in Utrecht. Bron: Studiekeuze123

In het kort

Diploma: 
BSc (Bachelor of Science)
Voertaal: 
Engels
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
3 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2023-2024): € 2.314

Instellingstarief 2023-2024: € 21.160 (EU), € 24.408 (niet-EU)

Meer informatie over collegegeld
Toelating: 
Selectie
Croho code: 
56157
Brochure: 
Brochure aanvragen