The information on this website is also available in English. On the international site you can also find additional information about applying with a non-Dutch diploma, financial matters and studying in Utrecht. 

Beta-studenten vertellen hoe het is om na 1,5 jaar weer terug te zijn op de campus. Vraag je je af wat de invloed van het coronavirus zal zijn op het volgen van jouw studie? Bezoek onze corona FAQ voor studiekiezers.


Het College of Pharmaceutical Sciences (CPS) is een 3-jarige honours bacheloropleiding waarin je leert hoe nieuwe geneesmiddelen worden ontdekt en ontwikkeld; van het zoeken naar nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen tot het testen van nieuwe medicijnen in patiënten. Om je goed voor te bereiden op de (inter)nationale arbeidsmarkt, bevat elke cursus een projectopdracht waarbij je met medestudenten werkt aan een zelfgekozen (bio)medisch probleem. Zo leer je de theorie van de farmaceutische wetenschap toe te passen en deze problemen creatief op te lossen.

Er is een grote vraag naar nieuwe geneesmiddelen. Denk aan aandoeningen als kanker, diabetes en Alzheimer, allemaal ziekten waar nog geen of geen goede geneesmiddelen voor zijn. Geneesmiddelenonderzoek is daarom ontzettend hard nodig. Dit onderzoek kan niet zonder goed opgeleide onderzoekers die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan het verbeteren van de gezondheid van vele patiënten.

Ontwikkeling van geneesmiddelen

Bij het CPS leer je wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Zo moet je bedenken waar een nieuw geneesmiddel op aan moet grijpen in het lichaam, welke structuur de werkzame stof zou moeten hebben, wat de beste toedieningsweg voor het geneesmiddel zal zijn en hoe de werkzaamheid en veiligheid van het nieuwe medicijn in patiënten getest kan worden. Geneesmiddelenonderzoek maakt gebruik van vele disciplines: biomedische wetenschappen, biologie, scheikunde, farmacie en geneeskunde.

Uitdagende onderwijsvorm

Als onderzoeker heb je meer nodig dan theoretische kennis. Denk aan vaardigheden als het stellen van de juiste onderzoeksvragen, het bedenken van een geschikte aanpak om deze vragen te beantwoorden en ervaring in het lab. Daarnaast zul je als toekomstig geneesmiddelenonderzoeker samenwerken met andere onderzoekers en je resultaten presenteren in bijvoorbeeld een wetenschappelijk tijdschrift of op een internationaal congres. Daarom bevat elk vak ook een groepsopdracht waarin je alle bovenstaande vaardigheden oefent. Bij een groepsproject werk je samen met je medestudenten aan een (zelfgekozen) biomedisch probleem zoals je later ook in de beroepspraktijk zult tegenkomen. Het onderwijs van CPS wordt in het Engels, de taal van het onderzoek, gegeven. Bovendien is het CPS daardoor toegankelijk voor internationale studenten.

Begeleiding

Om je te ondersteunen het beste uit je opleiding te halen, heb je groeps- en individuele bijeenkomsten met je tutor en starten we met 60 studenten per jaar. Als je gemotiveerd en enthousiast bent over de inhoud en aanpak van de opleiding, nodigen we je van harte uit om je aan te melden.

Door de kleinschaligheid van het CPS vorm je een echte community van enthousiaste en gedreven studenten die elkaar naar een hoger niveau tillen.
Eline Giraud, CPS student

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Engels
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 20.200 (EU), € 23.300 (niet-EU)
Aangeboden door:
Bètawetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56157