Studieprogramma

Foto: Tim Vermeire

Engelse taal en cultuur duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken die worden afgesloten met een tentamenweek. In je eerste jaar volg je per week gemiddeld 12 uur aan onderwijs, dat vanaf dag één volledig in het Engels gegeven wordt. 

Bij Engelse taal en cultuur in Utrecht volg je vakken in samenhangende pakketten. Dit zorgt voor een goede opbouw. Omdat je de vakken binnen een pakket steeds met dezelfde studiegenoten volgt, leer je elkaar ook goed kennen. Vanaf het tweede jaar ga je je verdiepen binnen het vakgebied Engelse taal en cultuur. Je kunt kiezen uit verschillende samenhangende vakkenpakketten: 'Language matters', 'States of literature' en: 'Intertextuality of The social life of English'. 

Werkvormen

Tijdens je opleiding krijg je te maken met de volgende lesvormen: hoorcolleges, werkgroepen, projectgroepen en talenpractica. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook zo’n 22 uur per week aan zelfstudie besteden. Hieronder zie je de verdeling van theorie, praktijk, groeps- en individueel werk in procenten.

Werkvorm

Percentage

Hoorcollege

10%

Werkcollege

10%

Practicum

10%

Groepswerk

15%

Zelfstudie

55%

Brede opleiding

Een derde van je programma is keuzeruimte. Deze ruimte vul je met vakken naar jouw eigen interesse. Je kunt bijvoorbeeld een tweede verdiepingspakket volgen bij je eigen opleiding, maar ook kiezen voor een pakket met samenhangende vakken van een andere opleiding. Denk bijvoorbeeld aan: Bestuur en Organisatie, Economie, Entrepreneurship, Digital Humanities, Gamestudies, Geschiedenis, Islam en Arabisch, Italiaans en nog veel meer.

Met de invulling van je keuzeruimte kun je zelf bepalen welke richting je op wilt. In je keuzeruimte kun je je ook voorbereiden op het onderwijs en kennismaken met het schoolvak Engels, dat levert je een tweedegraads lesbevoegdheid op waarmee je mag lesgeven aan de onderbouw havo/vwo en vmbo-t.

Stage in het buitenland

Stage lopen is leuk én een uitgelezen kans om praktijkervaring op te doen op het gebied van jouw studie. Studenten liepen in het verleden mee bij educatieve uitgeverijen, vertaalbureaus, scholen en het Nederlands Consulaat in Londen. Natuurlijk is een stage ook mogelijk in het buitenland, zoals Dublin, New York of Londen.

Groepsgrootte

Gemiddeld starten er elk jaar zo'n 100 studenten aan de opleiding Engelse taal en cultuur. In de werkcolleges zit je met ongeveer 20-25 medestudenten. In het eerste jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte bij hoorcolleges een stuk hoger, omdat je een aantal colleges volgt met studenten van andere opleidingen.

Studiebegeleiding

Je kunt tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs, die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 van de 60 studiepunten van de bachelor Engelse taal en cultuur behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.

Studenten op de fiets
Foto: Tim Vermeire