Matching

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat je een studie kiest die goed bij je past. Daarom is matching een verplicht onderdeel van je inschrijving. Zo kunnen jij en de opleiding nagaan of jullie bij elkaar passen. Tijdens een matchingsdag ervaar je hoe het is om student Engelse taal en cultuur te zijn. Je volgt bijvoorbeeld college, leest een aantal artikelen en maakt (in groepjes) een opdracht. De dag is daarnaast natuurlijk dé manier om alvast kennis te maken met docenten, studenten en je toekomstige studiegenoten. Matching is verplicht, maar niet bindend; uiteindelijk bepaal je zelf of je start met de opleiding.

Woon je in het buitenland of op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten, dan is deelname aan matching niet verplicht. Neem contact met ons op als je toch aan de matching wilt deelnemen.

Matchingstraject voor deze opleiding

1. Matchingsformulier

Nadat je je hebt ingeschreven via Studielink, ontvang je binnen 8 dagen een matchingsformulier. Hierin beantwoord je onder andere vragen over waarom jij voor deze opleiding hebt gekozen en wat je ervan verwacht. Het invullen en terugsturen van het matchingsformulier blijft een verplicht onderdeel van het inschrijvingsproces. Je wordt dus alleen toegelaten indien je het matchingsformulier op tijd hebt ingeleverd.

De uiterste deadline voor het terugsturen van het matchingsformulier is 15 mei. Je moet het formulier dus uiterlijk op 15 mei bij ons indienen, maar we willen je vragen dit zo mogelijk eerder te doen.

2. Bijwonen matchingsactiviteit

Je kunt op twee data matchen bij Engelse taal en cultuur: op dinsdag 5 april en donderdag 9 juni 2022. Door te matchen in april heb je nog ruim de tijd om een andere opleiding te zoeken in het geval deze bachelor niet de juiste keuze blijkt te zijn. Kies dus bij voorkeur voor vroege matching.

Tijdens een matchingdag maak je kennis met het studeren bij de opleiding van je keuze via écht onderwijs. Je bestudeert thuis lesstof en maakt opdrachten, vervolgens volg je een werkcollege of een practicum, en tot slot maak je een toets. Zodra er meer bekend is over de invulling van de matchingsactiviteit, zullen we je hierover informeren nadat je je hebt aangemeld.

Heb je nog vragen over de matching? Je kunt altijd contact met ons opnemen via matching.gw@uu.nl. Daarnaast hebben we een pagina met veelgestelde vragen over matching gemaakt.​

Meldpunt studiekeuzecheck

Het checken of een opleiding bij je past, doen we bij de Universiteit Utrecht door middel van matching. Landelijk wordt de term studiekeuzecheck gebruikt. Heb jij een klacht over hoe je bent geïnformeerd over de studiekeuzecheck, hoe deze is verlopen, over het advies dat je hebt gekregen? Meld deze of alle andere opmerkingen die je hebt over de studiekeuzecheck dan bij het meldpunt studiekeuzecheck.