Studieprogramma

De bacheloropleiding Economics and Business Economics duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek. Het gemiddelde aantal contacturen is 12 tot 18 uur per week, je volgt dan hoorcolleges en werkgroepen. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je fulltime bezig met je studie.

Opbouw bachelor

Onze Engelstalige bacheloropleiding bestaat uit twee delen: de major (het hoofdvak) en de profileringsruimte (ofwel keuzeruimte). De eerste anderhalf jaar van je bachelor bestaat grotendeels uit basisvakken. Je maakt kennis met de beginselen van economie en bedrijfseconomie en je volgt de belangrijke steunvakken wiskunde en statistiek. Naarmate de opleiding vordert, wordt de keuzeruimte groter. In onderstaand studieprogramma wordt dit aangeduid met de term Keuzevak. Ook heb je de mogelijkheid om een stage te doen of te studeren in het buitenland. Je sluit de bacheloropleiding af met een scriptie. 
In de profileringsruimte kies je vakken die passen bij je ambities en interesses, zoals een grote (ofwel dedicated) minor, extra economievakken of vakken van een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.

Grote (dedicated) minor

Je kunt ervoor kiezen om de profileringsruimte in te vullen met een grote (ofwel dedicated) minor. Je kiest dan voor een pakket van zes vakken dat speciaal is ontworpen voor economie studenten. In het studieprogramma zie je hoe je de grote minor door de jaren heen volgt. Je kunt kiezen voor een grote minor recht, geografie, sociale wetenschappen of Data Science. Je sluit dan je bachelor af met een scriptie waarin beide vakgebieden worden behandeld. Bij de keuze voor een grote minor krijg je begeleiding van je tutor en studieadviseur. 

Hieronder vind je in het kort het studieprogramma van Economics and Business Economics. Wil je meer weten, open dan dit PDF document voor uitgebreide vakbeschrijvingen.

Vakken 1e jaar
Periode 1
Introduction to Economics and Business Economics
Het doel van deze cursus is om een ​​overzicht te geven van de verschillende economische velden en deze te onderzoeken in hun historische en methodologische context. Het geeft een weerspiegeling van het curriculum van de bachelor, de opbouw en hoe de verschillende cursussen met elkaar zijn verbonden. Deze cursus zal fungeren als een inleidende cursus voor de bachelor van U.S.E.
Introduction to Finance and Accounting
Deze cursus behandelt de basisprincipes van financiën en boekhouding. Studenten maken kennis met concepten zoals de tijdswaarde van geld, discontering en de relatie tussen risico en rendement. Studenten worden gestimuleerd om financiële overzichten van bedrijven in een ''real-world'' perspective te analyseren en om praktisch inzicht te krijgen in de financiële en boekhoudkundige domeinen.
Periode 2
Microeconomics, Institutions and Welfare
In dit vak begin je met de vraag-en-aanbod analyse. Daarna worden vraag en aanbod onderbouwd in de consumententheorie en de theorie van bedrijf. En worden volkomen concurrentie en onvolkomen concurrentie behandeld.
Mathematics for Economists
Als econoom heb je wiskunde nodig om te onderzoeken hoe grootheden op elkaar reageren. Het optimaliseren van functies staat centraal. Dit doe je door te differentiëren, vergelijkingen op te lossen en te vereenvoudigen.
Periode 3
Macroeconomics, A European Perspective
Je bestudeert economische verschijnselen op een nationale of wereldwijde schaal. Je analyseert het BNP (Bruto Nationaal Product), werkloosheid en inflatie op de korte en lange termijn met theorie en data.
Statistics
Naast wiskunde is statistiek een belangrijk steunvak voor economen. Statistiek geeft je de mogelijkheid om relaties tussen variabelen te toetsen. Je maakt hierbij gebruik van statistische methoden. Dit is bekend voor je als je wiskunde A hebt gehad.
Periode 4
Strategy and Organisation
In deze cursus krijg je een algemene inleiding in de problemen en onderwerpen uit de organisatietheorie en bedrijfsstrategie. Je leert de voor-en nadelen van verschillende strategieën onderscheiden en krijgt inzicht in waarom en hoe grote bedrijven zich gedragen.
Grote (dedicated) Minorvak 1 of Keuzevak
In het eerste jaar kun je kiezen om economie te combineren met een tweede vakgebied in een zogenoemde dedicated minor. In periode 4 volg je het eerste minorvak. Als je daar niet voor kiest, heb je keuze uit één van de twee volgende vakken: (1) Economics, Governance and Business Ethics of (2) Contemporary Economics in Historical Perspective.
Vakken 2e jaar
Periode 1
Intermediate Micro-economics, Games and Behaviour
In deze cursus bestudeer je het gedrag van de consument en producent nader. Het bouwt voort op de kennis die je hebt opgedaan in jaar 1 bij de vakken Wiskunde, Statistiek en Microeconomie.
Corporate Finance and Behaviour
Onderwerpen die in deze cursus behandeld worden hebben betrekking op financiële overzichten, obligaties en aandelen, kapitaalbegroting en risicomanagement. In een online leeromgeving kun je met behulp van een wekelijkse quiz je voortgang testen.
Periode 2
Econometrics
Deze cursus volgt op de eerstejaars cursussen Wiskunde en Statistiek. Je leert om een simpele economische theorie te vertalen in een statistische hypothese. Dit is bruikbaar en toepasbaar op zowel wetenschappelijke artikelen als beleidsdocumenten.
Keuzevak (major-gebonden)
Je kunt hier uit een van de twee onderstaande vakken kiezen, die volgen op de eerstejaarscursus Macroeconomics: (1) Intermediate Macroeconomics, Output and Time of (2) Intermediate Macroeconomics, International Financial Relations
Periode 3
Keuzevak (major-gebonden)
Je kunt hier een van de drie onderstaande vakken kiezen: (1) Advanced Mathematics, (2) Marketing, (3) International Economics, Spatial Interactions of (4) Market Failures, Institutions & Economic Policy.
Grote (dedicated) Minorvak 2 of Profileringsruimte
Je volgt hier het tweede vak van je dedicated minor of je kiest voor een andere invulling van je profileringsruimte. In je profileringsruimte kies je vakken die passen bij je ambities en interesses, zoals een grote minor, extra economievakken of vakken van een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.
Periode 4
Keuzevak
Je kunt hier een van de drie onderstaande vakken kiezen: (1) Qualitative Research Methods of (2) Management Accounting and Corporate Decision Making of (3) Economics of the Public Sector.
Grote (dedicated) Minorvak 3 of Profileringsruimte
Je volgt hier het derde vak van je dedicated minor of je kiest voor een andere invulling van je profileringsruimte. In je profileringsruimte kies je vakken die passen bij je ambities en interesses, zoals een grote minor, extra economievakken of vakken van een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.
Vakken 3e jaar
Periode 1
Keuzevak (major-gebonden)
Je kunt hier een vak kiezen uit de lijst van economische keuzevakken: Financial Markets and Institutions, Game Theory, International Integration, Market Dynamics and Corporate Innovation, Operations and Supply Chain Management, Public Choice and Welfare
Grote (dedicated) minorvak 4 of Profileringsruimte
Je volgt hier het vierde vak van je dedicated minor of je kiest voor een andere invulling van je profileringsruimte. In je profileringsruimte kies je vakken die passen bij je ambities en interesses, zoals een grote minor, extra economievakken of vakken van een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.
Periode 2
Keuzevak (major-gebonden)
Je kunt hier een vak kiezen uit de lijst van economische keuzevakken: Entrepreneurial Ecosystems, Industrial Organisation and Competition Policy, International Investment Management, Labour Economics, Philosophy Politics and Economics, Strategy and Management
Grote (dedicated) Minorvak 5 of Profileringsruimte
Je volgt hier het vijfde vak van je dedicated minor of je kiest voor een andere invulling van je profileringsruimte. In je profileringsruimte kies je vakken die passen bij je ambities en interesses, zoals een grote minor, extra economievakken of vakken van een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.
Periode 3
Keuzevak (major-gebonden)
Je kunt hier een vak kiezen uit de lijst van economische keuzevakken: Advanced Accounting, Corporate Entrepreneurship and Innovation, Growth and Development, International Financial Management, Microeconomics and Behaviour of Financial Markets, Monetary Theory and Policy.
Grote (dedicated) Minorvak 6 of Profileringsruimte
Je volgt hier het zesde vak van je dedicated minor of je kiest voor een andere invulling van je profileringsruimte. In je profileringsruimte kies je vakken die passen bij je ambities en interesses, zoals een grote minor, extra economievakken of vakken van een andere bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht.
Periode 4
Applied Economics Research Course
Het onderzoekskeuzevak is het afsluitende derdejaars vak waarin je je fulltime bezighoudt met een onderzoeksproject dat aansluit op de grote minor die je gevolgd hebt. Het onderzoek combineert dan meerdere vakgebieden. Studenten die geen minor gevolgd hebben doen een onderzoek dat focust op een economisch onderwerp. Je sluit de bachelor af met het schrijven van een scriptie over het door jou gekozen onderwerp.

Werkvormen

Aan een universiteit wordt anders les gegeven dan op de middelbare school. Je volgt hoorcolleges en werkgroepen. In een hoorcollege bespreekt een docent de stof voor een grote groep studenten. In een werkgroep ga je met maximaal 30 medestudenten praktisch aan de slag met deze stof. Je maakt opdrachten in een elektronische leeromgeving. Gedurende een vak maak je -ter beoordeling van je kennis en vaardigheden- een tentamen, schrijf je een paper, geef je een presentatie of lever je een groepsopdracht in.

Naar het buitenland

Tijdens de opleiding Economics and Business Economics kun je een periode (half jaar) aan een buitenlandse universiteit studeren. Utrecht University School of Economics (U.S.E.) heeft contacten met verschillende partneruniversiteiten (klik op ''destinations'' voor het overzicht) in het buitenland. Deze partners zijn speciaal geselecteerd omdat hun aanbod het curriculum van U.S.E. aanvult. Zoek je een andere universiteit die niet in deze lijst staat? Bekijk dan de lijst met meer dan 95 universiteitsbrede partners van de Universiteit Utrecht.

Exchange Programme in Rome

U.S.E. biedt een speciaal uitwisselingsprogramma aan waarbij je een jaar lang aan de Italiaanse business school LUISS in Rome studeert. Meer informatie over het uitwisselingsprogramma met LUISS (in het Engels).

Stage

Het is mogelijk om een stage te lopen in het 2e of 3e jaar van de studie Economics and Business Economics. Je doet dan meteen werkervaring op. Werkervaring is waardevol en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Theoretische kennis leer je direct toepassen in de praktijk. En, leuke bijkomstigheid, je kunt je stage of onderzoek ook in het buitenland doen.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste jaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA) dat aangeeft of je op de goede plek zit. Je moet minstens 45 EC (studiepunten) behaald hebben om door te mogen gaan met de studie.