Studieprogramma

De bacheloropleiding Economics and Business Economics duurt drie jaar. De opleiding is in het Engels en behandelt economische vraagstukken vanuit meerdere maatschappelijke invalshoeken (the real-world perspective). Elk jaar bestaat uit vier perioden van tien weken. De opleiding bestaat uit de major en de profileringsruimte (keuzeruimte). De eerste anderhalf jaar van je opleiding bestaat grotendeels uit basisvakken (je major). Naarmate de opleiding vordert, wordt je keuzeruimte groter. De keuzeruimte kun je zelf invullen en beslaat bijna de helft van je studie. Daarin kun je extra economievakken of vakken bij een andere bacheloropleiding volgen, een (dedicated) minor doen, maar ook in het buitenland studeren of stage lopen.

Hoe ziet het studieprogramma eruit?

Hieronder vind je in het kort het studieprogramma van Economics and Business Economics zoals dat op dit moment bekend is.

Research electives

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de Applied Economics Research Course waarin je je bachelorscriptie schrijft, hebben we vier keuzevakken (research electives) ontwikkeld. De research electives richten zich expliciet op het opzetten van een onderzoeksproject. Alle vier de research electives behoren tot een eigen study route. Omdat je niet verplicht bent om alle vakken van een study route te volgen, kun je ook een research elective van een andere study route volgen als dat je meer aanspreekt. Om af te studeren moet je één van de research electives hebben gehaald.

Dedicated minor

Je kunt ervoor kiezen om een deel van je keuzeruimte in te vullen met een dedicated minor. Je kiest dan voor een pakket van zes vakken dat speciaal is ontworpen voor economie studenten. Je kunt kiezen voor een dedicated minor Recht, Geografie, Sociale wetenschappen of Applied Data Science for Economists. Je sluit je bachelor dan af met een scriptie waarin beide vakgebieden worden behandeld. Bij de keuze voor een dedicated minor krijg je begeleiding van je tutor en studieadviseur. 

Study routes

Tijdens de opleiding kun je uit diverse Economie vakken kiezen, zodat je je kunt specialiseren in een bepaald vakgebied. Er zijn verschillende study routes die je helpen de vakken te kiezen die passen bij jouw interesse.

Werkvormen

Tijdens je opleiding volg je hoorcolleges en werkgroepen. In een hoorcollege bespreekt de docent de stof voor een grote groep studenten. In een werkgroep ga je met maximaal 30 medestudenten praktisch aan de slag met deze stof. Het gemiddelde aantal contacturen in het eerste jaar is 12 tot 18 uur per week. Naast het bijwonen van colleges en het uitvoeren van groepswerk zul je ook veel tijd aan zelfstudie besteden. Inclusief voorbereiding, studeren en het maken van opdrachten ben je fulltime bezig met je studie.

Toetsing

Gedurende een vak maak je, ter beoordeling van je kennis en vaardigheden, een tentamen, schrijf je een paper, geef je een presentatie of lever je een groepsopdracht in. Elke periode wordt afgesloten met een tentamenweek. Je sluit de opleiding af met een bachelorscriptie. 

Stage of studeren in het buitenland

Tijdens de opleiding kun je een half jaar aan een buitenlandse universiteit studeren. Utrecht University School of Economics (U.S.E.) heeft contacten met verschillende partneruniversiteiten in het buitenland. Deze partners zijn speciaal geselecteerd, omdat hun aanbod het curriculum van Economics and Business Economics aanvult. Het is ook mogelijk om in het 2e of 3e jaar een stage te lopen. Je doet dan meteen werkervaring op. Je kunt je stage ook in het buitenland doen.

Exchange Programme in Rome

Economics and Business Economics biedt een speciaal uitwisselingsprogramma aan waarbij je één jaar lang aan de Italiaanse business school Luiss in Rome studeert. Meer informatie over het uitwisselingsprogramma met Luiss (in het Engels) of lees meer over de ervaringen van onze Luiss-studenten.

Studiebegeleiding

Bij Economics and Business Economics kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijke betrokkenheid. Wij hebben diverse medewerkers, zoals mentoren, tutoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studie gerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten (van de in totaal 60 te behalen studiepunten) behaald hebben om door te mogen gaan met je studie. Dat betekent dat je tenminste zes van de acht eerstejaarscursussen succesvol hebt afgesloten.