Honoursonderwijs

Ben jij gemotiveerd, nieuwsgierig, een team-player en creatief? Dan biedt U.S.E. een honoursprogramma met extra uitdaging. 

 

Honoursprogramma

Het programma duurt tweeënhalf jaar, waarvan het eerste deel bestaat uit het volgen van honoursvarianten van verplichte vakken. Daarnaast staat het programma in het teken van extracurriculaire activiteiten. Je organiseert bijvoorbeeld samen met je honoursgroep een workshop, debat of excursie. In het tweede en derde jaar volg je speciale honours-keuzecursussen met studenten van andere disciplines. Je sluit dit programma af met een honoursscriptie.

Toelating en aanmelding

Het honoursprogramma start in het tweede semester van het eerste studiejaar. De aanmelding en selectie vinden plaats na periode 1 (november).

Descartes College

De Universiteit Utrecht biedt ook honoursprogramma's aan die niet gebonden zijn aan een bacheloropleiding. Het Descartes College is een universiteitsbreed (Nederlandstalig) honoursprogramma. Meer informatie over het Descartes College en de selectieprocedure vind je op de website van het Descartes College.