Extra uitdaging

Wil je extra uitdaging naast het programma van Economics and Business Economics? Dan kun je een honoursprogramma volgen of je combineert de opleiding met Wiskunde. 

Honoursprogramma

Het honoursprogramma duurt 2,5 jaar. In het eerste deel van het programma maak je binnen de verplichte studievakken extra honoursopdrachten. Ook staat dit deel in het teken van extra activiteiten. Je organiseert bijvoorbeeld samen met je groep een workshop, debat of excursie. In het tweede deel volg je speciale keuzecursussen op honoursniveau met studenten van andere opleidingen. Je sluit dit programma af met een bachelorscriptie op honoursniveau.

Hoe meld ik me aan?

Het honoursprogramma start in het tweede semester van het eerste studiejaar. De aanmelding en selectie vinden plaats na periode 1 (november).

The honours components and courses were intellectually stimulating, exposing me to a wide range of theoretical knowledge and equipping me with a strong foundation for my future endeavours.

Honours student Albert

Dubbele bachelor Economics and Mathematics

Je kunt in Utrecht de opleidingen Economics and Business Economics en Wiskunde combineren. In deze dubbele bachelor volg je de vakken van beide opleidingen. Daarnaast bieden we je een aantal speciaal voor dit programma ontwikkelde combinatievakken, waarin we de analytische vaardigheden van de opleiding Wiskunde verbinden met de economische kennis en innovatiekracht van Economics and Business Economics. Bovendien zijn alle vakken zo ingedeeld dat ze naadloos op elkaar aansluiten en goed te combineren zijn, zodat je beide diploma’s in 3 jaar kunt behalen.

Descartes College

De Universiteit Utrecht biedt ook honoursprogramma's aan die niet gebonden zijn aan een opleiding. Het Descartes College is een universiteitsbreed (Nederlandstalig) honoursprogramma. Meer informatie over het Descartes College en de selectieprocedure vind je op de website van het Descartes College.

 

Studenten volgen werkcollege.