Extra uitdaging

Wil je extra uitdaging naast het programma van Economics and Business Economics? Dan kun je een honoursprogramma volgen of je combineert de opleiding met Wiskunde. Je kunt ook je ook opgeven voor een universiteitsbreed honoursprogramma.

Honoursprogramma

Het honoursprogramma duurt 2,5 jaar. In het eerste deel van het programma maak je binnen de verplichte studievakken extra honoursopdrachten. Ook staat dit deel in het teken van extra activiteiten. Je organiseert bijvoorbeeld samen met je groep een workshop, debat of excursie. In het tweede deel volg je speciale keuzecursussen op honoursniveau met studenten van andere opleidingen. Je sluit dit programma af met een bachelorscriptie op honoursniveau.

Hoe meld ik me aan?

Het honoursprogramma start in het tweede semester van het eerste studiejaar. De aanmelding en selectie vinden plaats na periode 1 (november).

The honours components and courses were intellectually stimulating, exposing me to a wide range of theoretical knowledge and equipping me with a strong foundation for my future endeavours.

Honours student Albert
Honours student Albert

Dubbele bachelor Economics and Mathematics

Je kunt in Utrecht de opleidingen Economics and Business Economics en Wiskunde combineren. In deze dubbele bachelor volg je de vakken van beide opleidingen. Daarnaast bieden we je een aantal speciaal voor dit programma ontwikkelde combinatievakken, waarin we de analytische vaardigheden van de opleiding Wiskunde verbinden met de economische kennis en innovatiekracht van Economics and Business Economics. Bovendien zijn alle vakken zo ingedeeld dat ze naadloos op elkaar aansluiten en goed te combineren zijn, zodat je beide diploma’s in 3 jaar kunt behalen.

Wil je weten hoe het is om Economics and Mathematics te studeren? Geef je dan op voor een meeloopdag. Tijdens deze dag volg je samen met andere studiekiezers een hoor- en/of werkcollege.

Universiteitsbrede honoursprogramma's

In deze interdisciplinaire programma’s krijgen studenten de kans om hun diverse interesses te verkennen terwijl ze samenwerken met studenten uit verschillende vakgebieden aan uiteenlopende maatschappelijke en academische vraagstukken. Hiermee ontwikkelen studenten de vaardigheid om complexe maatschappelijke kwesties te benaderen vanuit een breder perspectief. In een steeds meer onderling verbonden wereld is het vermogen om samen te werken met mensen uit diverse vakgebieden een essentiële vaardigheid. Na voltooiing van deze honoursprogramma’s ontvangen de studenten een honourscertificaat tijdens een feestelijke ceremonie. De volgende programma's worden aangeboden:

Voor meer informatie over honours programma's aan de UU, ga naar de Honours College website, de honours Instagram of stuur een e-mail naar honourscollege@uu.nl.

Studenten volgen werkcollege.