Algemeen

De informatie op deze website van de Universiteit Utrecht wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De Universiteit Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op haar website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens zoals die op de website van de Universiteit Utrecht worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt niet voor de officiële regelingen van de Universiteit Utrecht die via de website zijn gepubliceerd.

Privacyverklaring

De Universiteit Utrecht verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In de Privacyverklaring informeren wij over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt wor­den, hoe je jouw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. In de cookieverklaring lees je van welke cookies gebruik wordt gemaakt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de web­site) van de Universiteit Utrecht. De Privacyverklaring geeft per onder­werp de meest relevante informatie.

De UU gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).