Diergezondheid en dierwelzijn

Hoe functioneert een gezond dier? Wat als het functioneren fout gaat? Hoe voorkom en behandel je zieke dieren? Wat is de relatie tussen het dier, de mens en de omgeving? In de bachelor Diergeneeskunde doe je veel kennis op over deze aspecten en kom je in aanraking met thema's die nauw samenhangen met diergezondheid (van zowel individuele dieren als groepen dieren) en volksgezondheid, zoals voedselveiligheid.

In de bacheloropleiding wisselen theorie en praktijk elkaar voortdurend af

Je doet kennis en inzicht op over de werking van cellen, moleculen en organen van gezonde dieren en hoe deze met elkaar samenwerken, wat er gebeurt als een dier of groep dieren ziek wordt, hoe je kunt ingrijpen en welke gevolgen dat heeft voor dier en omgeving. Via cases (bijvoorbeeld een case over Q-koorts) leer je probleemgericht en klinisch te redeneren. Naast de medische kant in de opleiding is er veel aandacht voor algemene vaardigheden zoals samenwerken en communiceren.

Brede opleiding

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een brede opleiding en vormt de basis voor een vervolgopleiding op diergeneeskundig of biomedisch gebied. Er zijn ook mogelijkheden op het gebied van de Life Sciences bij bijvoorbeeld de Graduate School of Life Sciences van de Universiteit Utrecht. Centraal in deze opleidingen staat de gezondheid van mensen en dieren en de invloed daarvan op het milieu.

Om dierenarts te worden vervolg je je studie met de driejarige masteropleiding Diergeneeskunde.

  • Pim Ariaens
    Het onderwijs is veelzijdig en afwisselend. Theorie en praktijk wisselen elkaar in rap tempo af.
  • Iedereen die voor Diergeneeskunde heeft gekozen heeft een gemeenschappelijke deler: namelijk een passie voor dieren.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 20.200 (EU), € 23.300 (niet-EU)
Aangeboden door:
Diergeneeskunde
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BSc (Bachelor of Science)
Croho-code:
56570